SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; jednání

Kurzy: jednání

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací
Září 2024 # Pochopíte chování svoje a také chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • ...
Asertivitazpůsobjednánízvládáníkonfliktníchsituací

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací
Prosinec 2024 # Pochopíte chování svoje a také chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • ...
Asertivitazpůsobjednánízvládáníkonfliktníchsituací

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací
Srpen 2024 # Pochopíte chování svoje a také chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • ...
Asertivitazpůsobjednánízvládáníkonfliktníchsituací

Obchodní jednání
Říjen 2024 # Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. # ...
Obchodníjednání

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - Jak se nenechat vyvést z rovnováhy
Září 2024 # Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? ...
Tréninkjednáníkomunikacekomplikovanýmiosobaminenechatvyvéstrovnováhy

Umění prosadit vlastní názor - Asertivní jednání s kolegy a nadřízenými
Září 2024 # Obhajte své názory, prosaďte se a buďte v práci sebejistější a spokojenější Máte dobré nápady, ale nedaří se vám je prosadit? Bojíte se říci „ne“, a tak se potýkáte se stresem a nadměrnou pracovní zátěží? Ukážeme vám osvědčenou cestu, jak si poradit v profesní komunikaci za každých okolností. Asertivní techniky vám umožní řešit konflikty ...
UměníprosaditvlastnínázorAsertivníjednáníkolegynadřízenými

Komunikace a řešení problémů pro mistry - Natrénujte si jednání v náročných situacích
Září 2024 # Komunikační dovednosti  jsou jedním ze základních pilířů úspěchu mistra. Máte nějaké komunikační zlozvyky? Musíte často sdělovat nepopulární opatření, kritiku nebo říkat jako odpověď „ne“? Jak v náročných situacích a při komunikaci s komplikovanými podřízenými zvládnout námitky a správně reagovat na manipulaci? Přinášíme vám intenzivní ...
KomunikaceřešeníproblémůmistryNatrénujtejednánínáročnýchsituacích

Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů
Říjen 2024 # Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů. OBSAH SEMINÁŘE Definice podvodů. Indikátory podvodů. Předcházení podvodnému jednání. Zvládání rizikových oblastí podvodů. Odhalování podvodů. Práce s riziky podvodu. Šetření interního ...
Rizikapodvodnémjednánízvládnoutprocesodhalovánípodvodů

Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života
Srpen 2024 # Akreditace: MPSV - A2023 - 0811-SP - PC; Opatrovnictví, postupy a praxe pro sociální práci a výkon veřejného opatrovnictví MV - AK - PV-662 - 2022, Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života (webinář) Cíl semináře Seznámit vedoucí pracovníky a pracovníky v sociální oblasti s praktickými procesy v problematice veřejného opatrovnictví s důrazem na právní jednání opatrovníka za opatrovance. Dozví se, mimo jiné, odpovědi na často kladené otázky ...
Právníjednáníopatrovníkaopatrovancespecifickýchoblastechkaždodenníhoživota

Úvod do komunikačních dovedností při jednání s rodiči ve sporu
Září 2024 # Akreditace: MPSV - A2021 - 0707-SP - VP; Úvod do komunikačních dovedností při jednání s rodiči ve sporu Cíl semináře Kurz nabízí účastníkům úvod do základních komunikačních dovedností pro práci s rodiči ve sporu. ...
Úvodkomunikačníchdovednostíjednánírodičisporu

jednání

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | jednání

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net