SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; jednání

Kurzy: jednání

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací – dvoudenní seminář
Září 2022 # Pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu.Též získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • zdroje konfliktů, • ...
Asertivitazpůsobjednánízvládáníkonfliktníchsituacídvoudenníseminář

4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI - - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní
Srpen 2022 # Rozvoj osobnosti # Všechny, kteří se chtějí podívat na rozmanitost lidských povah a projevů a lépe tak pochopit jednání lidí, se kterými přicházejí do kontaktu nebo je řídí a vedou Všechny, kteří při své práci potřebují rychle odhadnout typ člověka ohledně pracovního chování i osobnostního projevu tak, aby jedinec např. zapadl do stávajícího týmu Všechny, kteří nechtějí být později nemile překvapení tím, jak se v odhadu druhých ...
TYPOLOGIEOSOBNOSTIefektivnízpůsobyjednáníspoluprácerůznýmitypylidí2denní

Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
Červen 2022 # Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Dozvíte se, jak se dají rozpoznat indikátory podvodného jednání. Proberete metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. * • definice podvodů v legislativě a judikatuře – charakteristika podvodů, škody, tresty, proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům, • je realita opravdu tak ...
Forenzníúčetnictvíanebsnížitrizikopodvodnéhojednání

Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
Červen 2022 # Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Dozvíte se, jak se dají rozpoznat indikátory podvodného jednání. Proberete metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. * • definice podvodů v legislativě a judikatuře – charakteristika podvodů, škody, tresty, proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům, • je realita opravdu tak ...
Forenzníúčetnictvíanebsnížitrizikopodvodnéhojednání

Whistleblowing, interní vyšetřování podezření ze spáchání trestných činů, přestupků a protiprávních jednání zaměstnancem
Září 2022 # Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem pravidly a požadavky kladenými evropskou a českou legislativou na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů), právní režim nakládání s informacemi obsaženými v oznámení, povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, problematika interních vyšetřování, opatřování důkazů a zákonnost jejich získávání, a související témata zásadní pro podnikový i veřejný sektor. Po absolvování semináře získáte přehled o problematice whistelblowingu a s...
Whistleblowinginternívyšetřovánípodezřeníspáchánítrestnýchčinůpřestupkůprotiprávníchjednánízaměstnancem

Whistleblowing, interní vyšetřování podezření ze spáchání trestných činů, přestupků a protiprávních jednání zaměstnancem
Září 2022 # Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem pravidly a požadavky kladenými evropskou a českou legislativou na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů), právní režim nakládání s informacemi obsaženými v oznámení, povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, problematika interních vyšetřování, opatřování důkazů a zákonnost jejich získávání, a související témata zásadní pro podnikový i veřejný sektor. Po absolvování semináře získáte přehled o problematice whistelblowingu a s...
Whistleblowinginternívyšetřovánípodezřeníspáchánítrestnýchčinůpřestupkůprotiprávníchjednánízaměstnancem

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
Prosinec 2022 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ...
Smlouvadalšíprávníjednánívznikobsahzániksmluvlimitysmluvnívolnosti

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
Červen 2022 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ...
Smlouvadalšíprávníjednánívznikobsahzániksmluvlimitysmluvnívolnosti

jednání

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | jednání

Počet kurzů: 101450
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde