SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; jejich

Školení: jejich

Celkem: 35 seminářů, kurzů a/nebo školení

Účetní výkazy – jak profesionálně prezentovat jejich obsah
Srpen 2024 # Stává se vám, že ačkoli dobře účtujete, obtížně se orientujete ve výkazech, které vytisknete? Nevíte, co které číslo znamená a o čem vypovídá? Nač se trápit, když s vámi jednotlivé výkazy projdeme, obsah vysvětlíme a vy budete odcházet jako skutečný profesionál! Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce. Osvětlíme vám princip struktury závěrky. Jakmile pochopíte smysl její struktury, zjistíte, že číst ve výkazech je velmi ...
Účetnívýkazyprofesionálněprezentovatjejichobsah

Účetní výkazy – jak profesionálně prezentovat jejich obsah
Srpen 2024 # Stává se vám, že ačkoli dobře účtujete, obtížně se orientujete ve výkazech, které vytisknete? Nevíte, co které číslo znamená a o čem vypovídá? Nač se trápit, když s vámi jednotlivé výkazy projdeme, obsah vysvětlíme a vy budete odcházet jako skutečný profesionál! Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce. Osvětlíme vám princip struktury závěrky. Jakmile pochopíte smysl její struktury, zjistíte, že číst ve výkazech je velmi ...
Účetnívýkazyprofesionálněprezentovatjejichobsah

Skladové zásoby – jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH, vnitřní kontrolní systém
Září 2024 # Aneb co musí vědět materiálová účetní, skladník, vedoucí zásobování i vedoucí pracovník organizace. Ale nejen oni. Zásoby včetně zásob vlastní činnosti jsou achilovou patou organizací (ať ziskových či neziskových). Po sametové revoluci bylo účetnictví, kontrolní systémy a v podstatě veškeré evidence klasifikovány jako zbytečná byrokracie. Finanční úřady si toto nemyslí (a správně). Praktické příklady a postupy ve vazbě na legislativu účetní a daňovou. Lektorka doporučuje prezenční výuku, ...
SkladovézásobyjejichpořízenívazbouúčetnictvípříjmůDPHvnitřníkontrolnísystém

Skladové zásoby – jejich pořízení s vazbou na účetnictví, daň z příjmů a DPH, vnitřní kontrolní systém
Září 2024 # Aneb co musí vědět materiálová účetní, skladník, vedoucí zásobování i vedoucí pracovník organizace. Ale nejen oni. Zásoby včetně zásob vlastní činnosti jsou achilovou patou organizací (ať ziskových či neziskových). Po sametové revoluci bylo účetnictví, kontrolní systémy a v podstatě veškeré evidence klasifikovány jako zbytečná byrokracie. Finanční úřady si toto nemyslí (a správně). Praktické příklady a postupy ve vazbě na legislativu účetní a daňovou. Lektorka doporučuje prezenční výuku, ...
SkladovézásobyjejichpořízenívazbouúčetnictvípříjmůDPHvnitřníkontrolnísystém

Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2024 # Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy p...
Nemovitostijejichnájemúčetníhodaňovéhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2024 # Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy p...
Nemovitostijejichnájemúčetníhodaňovéhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Daňové novinky a jejich dopady na hospodaření firem od roku 2024
Říjen 2024 # Přehled změn v rámci daňového ozdravného balíčku platného od roku 2024 z pohledu dopadů na hospodaření firem, na ekonomické a finanční řízení firem a na otevřené projekty. * • zvýšení daně právnických osob, • omezení výjimek na dani z příjmu právnických osob, • Windfall Tax, • Exit Tax, • změny DPH. Diskuze a odpovědi na dotazy. ...
Daňovénovinkyjejichdopadyhospodařenífiremroku2024

Daňové novinky a jejich dopady na hospodaření firem od roku 2024
Říjen 2024 # Přehled změn v rámci daňového ozdravného balíčku platného od roku 2024 z pohledu dopadů na hospodaření firem, na ekonomické a finanční řízení firem a na otevřené projekty. * • zvýšení daně právnických osob, • omezení výjimek na dani z příjmu právnických osob, • Windfall Tax, • Exit Tax, • změny DPH. Diskuze a odpovědi na dotazy. ...
Daňovénovinkyjejichdopadyhospodařenífiremroku2024

Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení srozumitelně, názorně a s příklady
Listopad 2024 # Na semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. hrozících rizik. Součástí výkladu je i výuka elementární orientace ve výkazech, upozornění na podstatné části a položky výkazů a mimo jiné i jejich provázanost. Součástí je i praktický příklad, na kterém si ukážeme použití a vyhodnocení ...
Ekonomickéukazatelecharakteristikajejichvyhodnocenísrozumitelněnázorněpříklady

Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení srozumitelně, názorně a s příklady
Listopad 2024 # Na semináři se naučíte základním dovednostem jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. hrozících rizik. Součástí výkladu je i výuka elementární orientace ve výkazech, upozornění na podstatné části a položky výkazů a mimo jiné i jejich provázanost. Součástí je i praktický příklad, na kterém si ukážeme použití a vyhodnocení ...
Ekonomickéukazatelecharakteristikajejichvyhodnocenísrozumitelněnázorněpříklady

jejich

Celkem: 35 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | jejich

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net