SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; města

Školení: města

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Pohřebnictví pro obce i města – praxe a nejčastější pochybení
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-7 - 2018, Zákon o pohřebnictví Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i ...
Pohřebnictvíobceměstapraxenejčastějšípochybení

DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů i jiných neziskových subjektů v roce 2024 – ZMĚNY Z KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU
Duben 2024 # 1. Aktuální informace z oblasti DPH, přijaté změny ZDPH pro r. 2024. 2. Změny DPH v r. 2024 z konsolidačního balíčku: a) změny sazeb daně, postup při změně sazby daně dle ZDPH, změny ve výpočtu daně ; b) snížená sazba daně a plnění podléhající snížené sazbě daně, položky vyřazené ze snížených sazeb daně; c) plnění osvobozená od ...
obcíměststatutárníchměstaPrahykrajůjinýchneziskovýchsubjektůroce2024ZMĚNYKONSOLIDAČNÍHOBALÍČKU

města

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | města

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net