SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; možnost

Školení: možnost

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Administrativní pracovník - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
Prosinec 2023 # Cíle kurzu: V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty, psát e-maily. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPSV. Popis: Komu je kurz určen ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa; začátečníkům, kteří se chtějí naučit administrativní práce; těm, kteří si chtějí znalosti a dovednosti z oblasti ...
AdministrativnípracovníkonlinemožnostzískáníprofesníkvalifikacegarancíMPSV

Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
Prosinec 2023 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpracování personálních písemností. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPSV. Popis: Komu je kurz určen začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti ...
PersonalistaonlinemožnostzískáníprofesníkvalifikacegarancíMPSV

Marketing, reklama a komunikace - online kurz (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPO)
Prosinec 2023 # Cíle kurzu: Získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT. Kurz můžete zakončit zkouškou a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci s garancí MPO. Popis: Pro koho je kurz vhodný pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a ...
MarketingreklamakomunikaceonlinekurzmožnostzískáníprofesníkvalifikacegarancíMPO

MOCMS-102 Microsoft 365 - přehled služeb, účtů a možnosti integrace s on-prem
Prosinec 2023 # Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-102 a seznamuje studenty se základy správy Microsoft 365, specificky Office365, jeho služeb, pronájmů a licencování a uživatelských účtů včetně jejich synchronizace s on-prem AD DS službami. ...
MOCMS-102Microsoftpřehledslužebúčtůmožnostiintegraceon-prem

Paušální daň – výhody, nevýhody, možnosti využití
Leden 2024 # Na semináři se komplexně seznámíte s paušální daní a podmínkami jejího využití. Dozvíte se vše potřebné o přínosech, které pro vybrané OSVČ paušální daň přináší, ať již v oblasti možných daňových úspor či v nižší administrativní náročnosti jejich podnikání. Na příkladech si představíme modelace jednotlivých situací a popíšeme možná úskalí. * • současná podoba a podmínky využití paušální daně, • výhody a nevýhody využití institutu paušální daně, • kdo by mohl o ...
Paušálnívýhodynevýhodymožnostivyužití

UKLÁDÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮM - aneb možnosti interních dokumentů zaměstnavatelů - a dohod se zaměstnanci
Leden 2024 # Pracovní právo # Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, právníky zabývajícími se pracovním právem. Cíl Účastníci semináře budou seznámeni s právní úpravou ukládání povinností, která nicméně není komplexní a jednoznačná. Pozornost bude věnována zejména vysvětlení rozdílů mezi povinnostmi uloženými jednostranně v interních dokumentech zaměstnavatele (zejm. pracovním řádu) a povinnostmi sjednanými ve dvoustranné dohodě . ...
UKLÁDÁNÍPOVINNOSTÍZAMĚSTNANCŮManebmožnostiinterníchdokumentůzaměstnavatelůdohodzaměstnanci

Portál MOJE DANĚ – přednosti, možnosti, znalosti
Prosinec 2023 # Na semináři budete seznámeni s novým portálem Finanční správy – MoJe daně. Dozvíte se, jak začít, jaké má funkce a jak je můžete využívat, i to, co je rozdílné oproti předchozímu Daňovému portálu EPO. * • co je to portál MoJe daně, • rychlý přehled legislativy, • základní funkce a možnosti, • přihlášení – eIdentita, ověřená identita, přihlašovací údaje, • nastavení funkcí a notifikací, • pověření jiných osob, • co je to DIS+, výhody používání, ...
PortálMOJEDANĚpřednostimožnostiznalosti

možnost

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | možnost

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net