SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; možnosti

Školení: možnosti

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Dokumenty v MS Word – využijte možnosti na maximum
Květen 2023 # Získáte užitečné návody, jak využít na maximum nástroje tvorby dokumentů, které MS Word nabízí. Odnesete si tipy pro vytváření kvalitních dokumentů dle pravidel typologie – a navíc je vytvoříte za poloviční čas než dosud. Příjemným bonusem budou vaše ušetřené nervy. * • hlavní a vnořený dokument, • hromadná korespondence, • formuláře a šablony, • typografie a estetika písma, • definice vlastních klávesových zkratek (např. pro vkládání symbolu), ...
DokumentyWordvyužijtemožnostimaximum

Místní daně – možnosti obcí ovlivnit výnos daně z nemovitých věcí a místních poplatků s detailem na právní a praktické aspekty místních poplatků ze psů a za užívání veřejného prostranství
Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017 Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti místních daní (daně z nemovitých věcí a místních poplatků) jak v oblasti konstrukce obecně-závazných vyhlášek s cílem zvýšit výnos místních daní, tak v oblasti správy místních poplatků. ...
Místnídaněmožnostiobcíovlivnitvýnosdaněnemovitýchvěcímístníchpoplatkůdetailemprávnípraktickéaspektymístníchpoplatkůužíváníveřejnéhoprostranství

Paušální daň – současné a budoucí možnosti využití
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s paušální daní a podmínkami jejího využití. Dozvíte se vše potřebné o přínosech, které pro vybrané OSVČ paušální daň přináší, ať již v oblasti možných daňových úspor či v nižší administrativní náročnosti jejich podnikání. * • současná podoba a podmínky využití paušální daně, • navrhovaná podoba od roku 2023, • výhody a nevýhody využití institutu paušální daně, • kdo by mohl o využití paušální daně uvažovat a pro koho je přínosná, ...
Paušálnísoučasnébudoucímožnostivyužití

Paušální daň – současné a budoucí možnosti využití
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s paušální daní a podmínkami jejího využití. Dozvíte se vše potřebné o přínosech, které pro vybrané OSVČ paušální daň přináší, ať již v oblasti možných daňových úspor či v nižší administrativní náročnosti jejich podnikání. * • současná podoba a podmínky využití paušální daně, • navrhovaná podoba od roku 2023, • výhody a nevýhody využití institutu paušální daně, • kdo by mohl o využití paušální daně uvažovat a pro koho je přínosná, ...
Paušálnísoučasnébudoucímožnostivyužití

Portál MOJE DANĚ – přednosti, možnosti, znalosti
Prosinec 2022 # Na semináři budete seznámeni s novým portálem Finanční správy – MoJe daně. Dozvíte se, jak začít, jaké má funkce a jak je můžete využívat, i to, co je rozdílné oproti předchozímu Daňovému portálu EPO. * • co je to portál MoJe daně, • rychlý přehled legislativy, • základní funkce a možnosti, • přihlášení – eIdentita, ověřená identita, přihlašovací údaje, • nastavení funkcí a notifikací, • pověření jiných osob, • co je to DIS+, výhody používání, ...
PortálMOJEDANĚpřednostimožnostiznalosti

UKLÁDÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮM - aneb možnosti interních dokumentů zaměstnavatelů - a dohod se zaměstnanci
Prosinec 2022 # Pracovní právo # Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, právníky zabývajícími se pracovním právem. cíl Účastníci semináře budou seznámeni s právní úpravou ukládání povinností, která nicméně není komplexní a jednoznačná. Pozornost bude věnována zejména vysvětlení rozdílů mezi povinnostmi uloženými jednostranně v interních dokumentech zaměstnavatele (zejm. pracovním řádu) a povinnostmi sjednanými v oboustranné dohodě . Zatímco ...
UKLÁDÁNÍPOVINNOSTÍZAMĚSTNANCŮManebmožnostiinterníchdokumentůzaměstnavatelůdohodzaměstnanci

Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s fungováním českého důchodového systému, jeho slabými a naopak silnými stránkami, které při znalosti věci povedou k maximalizaci vašeho důchodu od státu. Obdržíte relevantní odpovědi na otázky: Mohu ovlivnit svůj důchod? Kdo je schopen mi říci, jaký důchod budu mít? Je možné důchod maximalizovat? Co pro to musím udělat? Jak mohu pomoci svým zaměstnancům a kolegům se na důchod dobře připravit. * Obecné principy důchodového ...
Získejtevyššídůchodstátumaximalizacemožnostívašekolegy

Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s fungováním českého důchodového systému, jeho slabými a naopak silnými stránkami, které při znalosti věci povedou k maximalizaci vašeho důchodu od státu. Obdržíte relevantní odpovědi na otázky: Mohu ovlivnit svůj důchod? Kdo je schopen mi říci, jaký důchod budu mít? Je možné důchod maximalizovat? Co pro to musím udělat? Jak mohu pomoci svým zaměstnancům a kolegům se na důchod dobře připravit. * Obecné principy důchodového ...
Získejtevyššídůchodstátumaximalizacemožnostívašekolegy

možnosti

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | možnosti

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net