SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; nástroje

Školení: nástroje

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Funkce a nástroje controllingu v praxi
Březen 2024 # Popis Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: Ukázat odlišnosti konceptu moderního controllingu a finančního controllingu 20. století. Představit operativní, taktické i strategické koncepty moderního controllingu. ...
Funkcenástrojecontrollingupraxi

SAP R3 - S4 HANA: Reporting v SAP nástroje
Květen 2024 # Popis Školení je součástí cyklu SAP FICO specialista , lze jej však absolvovat i samostatně. Na příkladech se seznámíme s procesem a nástroji pro reporting v SAP. Budeme se věnovat tvorbě rešerší a formulářů. V oblasti BW si ukážeme proces tvorby dotazu a pracovního sešitu nebo view. Obsah Reporting jednotlivých položek Nástroje pro ...
HANA:Reportingnástroje

Proces manažerského rozhodování v praxi: postupy, metody a nástroje
Březen 2024 # Získáte poznatky a dovednosti, které jsou důležité pro vaši základní a častou manažerskou aktivitu – rozhodování. Neboť kvalita vašeho rozhodování ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivitu fungování celé firmy. * • příprava procesu rozhodování: identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů, • tvorba portfolia rizikových variant, • výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků, • hodnocení variant rozhodování, • pa...
Procesmanažerskéhorozhodovánípraxi:postupymetodynástroje

Proces manažerského rozhodování v praxi: postupy, metody a nástroje
Květen 2024 # Získáte poznatky a dovednosti, které jsou důležité pro vaši základní a častou manažerskou aktivitu – rozhodování. Neboť kvalita vašeho rozhodování ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivitu fungování celé firmy. * • příprava procesu rozhodování: identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů, • tvorba portfolia rizikových variant, • výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků, • hodnocení variant rozhodování, • pa...
Procesmanažerskéhorozhodovánípraxi:postupymetodynástroje

KRITICKÉ MYŠLENÍ a další nástroje - pro přežití v dnešním světě komunikace
Duben 2024 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v dnešním světě, plném obrovského množství dat. Cíl Ukázat si, jak vytěžit užitečné informace pro náš život, pro naši lepší orientaci a pro vědomou Tvorbu svého života. Ke své spokojenosti, potřebujeme mít schopnost vyhodnocovat . Ovšem tady nastupuje velké množství faktorů, podle jakých vyhodnocujeme. A jak se v té obrovské škále možností vyznat? To si budeme pojmenovávat a zvědomovat s ...
KRITICKÉMYŠLENÍdalšínástrojepřežitídnešnímsvětěkomunikace

Metody, nástroje a pravidla odměňování pracovníků
Prosinec 2023 # Seminář se zabývá zásadami konstrukce systémů odměňování, tj. stanovením a změnami pevné a pohyblivé složky mezd a platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Jeho cílem je seznámit se s možnostmi zvýšení efektivity odměňování, posílení jeho motivační funkce i podpory vnitrofiremní spravedlnosti v odměňování na základě širokého spektra metod a nástrojů. * • odměňování a jeho složky: čím, jak, koho a proč odměnit, • odměňování na základě nároků pracovních míst, • ...
Metodynástrojepravidlaodměňovánípracovníků

Metody, nástroje a pravidla odměňování pracovníků
Leden 2024 # Seminář se zabývá zásadami konstrukce systémů odměňování, tj. stanovením a změnami pevné a pohyblivé složky mezd a platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Jeho cílem je seznámit se s možnostmi zvýšení efektivity odměňování, posílení jeho motivační funkce i podpory vnitrofiremní spravedlnosti v odměňování na základě širokého spektra metod a nástrojů. * • odměňování a jeho složky: čím, jak, koho a proč odměnit, • odměňování na základě nároků pracovních míst, • ...
Metodynástrojepravidlaodměňovánípracovníků

Metody, nástroje a pravidla odměňování pracovníků
Duben 2024 # Seminář se zabývá zásadami konstrukce systémů odměňování, tj. stanovením a změnami pevné a pohyblivé složky mezd a platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Jeho cílem je seznámit se s možnostmi zvýšení efektivity odměňování, posílení jeho motivační funkce i podpory vnitrofiremní spravedlnosti v odměňování na základě širokého spektra metod a nástrojů. * • odměňování a jeho složky: čím, jak, koho a proč odměnit, • odměňování na základě nároků pracovních míst, • ...
Metodynástrojepravidlaodměňovánípracovníků

MS Excel a další nástroje pokročilé datové analýzy (doplňky Power Pivot a Power Map, Ms Power BI Desktop)
Srpen 2024 # Program kurzu: * Doplňky v MS Excel, COM doplňky, způsob použití a instalace * MS Power Query – import dat, různé typy datových připojení, modifikace dat * MS PowerPivot – seznámení, vhodné příklady použití * MS Power Map – vkládání 3D map, ukázka zobrazení dat v mapě, např. podle krajů nebo měst * Datový ...
ExceldalšínástrojepokročilédatovéanalýzydoplňkyPowerPivotMapDesktop

Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu
Leden 2024 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Kurz je určen především pro administrativní pracovníky, kteří potřebují na internetu aktivně ...
Vyhledávacínástrojeanalýzainformacíwebu

MS Excel – manažerské nástroje
Prosinec 2023 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat ...
Excelmanažerskénástroje

nástroje

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | nástroje

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net