SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; nejčastější

Školení: nejčastější

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ - z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti
Únor 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně. obsah Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování: Které změny přinesla poslední pravopisná úprava Novinky v normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910) Jak chybějící čárka, nebo naopak čárka navíc, může změnit význam sdělení ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYPÍSEMNÉMMLUVENÉMVYJADŘOVÁNÍhlediskajazykovésprávnostivhodnosti

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ - z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti
Únor 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně. obsah Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování: Které změny přinesla poslední pravopisná úprava Novinky v normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910) Jak chybějící čárka, nebo naopak čárka navíc, může změnit význam sdělení ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYPÍSEMNÉMMLUVENÉMVYJADŘOVÁNÍhlediskajazykovésprávnostivhodnosti

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
Březen 2022 # Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv Volba smluvního typu , označování účastníků smlouvy Obchodní podmínky Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci Závěrečná ustanovení smluv Platnost a účinnost smlouvy Změny a dodatky smluv Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYOMYLYOBCHODNÍCHSMLOUVÁCH

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
Březen 2022 # Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv Volba smluvního typu , označování účastníků smlouvy Obchodní podmínky Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci Závěrečná ustanovení smluv Platnost a účinnost smlouvy Změny a dodatky smluv Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYOMYLYOBCHODNÍCHSMLOUVÁCH

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce - a aktuality
Listopad 2021 # Pracovní právo # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYZAMĚSTNAVATELŮaplikacizákoníkupráceaktuality

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce - a aktuality
Listopad 2021 # Pracovní právo # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYZAMĚSTNAVATELŮaplikacizákoníkupráceaktuality

DANĚ Z PŘÍJMŮ 2021 - 2022 v příkladech - - aktuality a nejčastější chyby
Leden 2022 # Daně # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů. cíl Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska daní z příjmů platných pro rok 2022 a častých chybách zjištěných při kontrolách účetnictví a daních z příjmů i při auditech za rok 2021, a to zejména z pohledu podnikatelů. obsah Daň z příjmů fyzických osob Předmět daně z příjmů fyzických osob Osvobození od daně z příjmů fyzických osob vč. ...
DANĚPŘÍJMŮ20212022příkladechaktualitynejčastějšíchyby

Jak překonat nejčastější nedostatky v oblasti hygieny a správné výrobní praxe ve stravovacích provozech
Listopad 2021 # Seminář shrnuje nejčastější problémy, které z pohledu praxe musí umět odpovědní pracovníci stravovacího provozu v oblasti bezpečnosti potravin a hygieny řešit. * • osobní hygiena – požadavky na pracovníky a častá pochybení ze strany pracovníků, • provozní hygiena – smysl správné hygieny a její časté nedostatky, • sanitace – na co si dát pozor a co by měl obsahovat návod na sanitaci, • správná výrobní praxe – jak bezpečně postupovat při přípravě pokrmů (příjem, skladování, příprava, ...
překonatnejčastějšínedostatkyoblastihygienysprávnévýrobnípraxestravovacíchprovozech

nejčastější

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | nejčastější

Počet kurzů: 97162
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde