SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; nejen

Kurzy: nejen

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení

Machine Learning (nejen) s MS Excel
Květen 2023 # Popis Jen málo lidí v organizaci umí číst Jupyter Notebook, ale Excel zná doslova každý. Poskytuje přímý vizuální náhled, který odborníci i začátečníci potřebují k aplikaci nejběžnějších metod strojového učení. Navíc se přirozeně hodí pro přípravu dat. Jednoduchost Excelu umožňuje okamžitě provádět vlastní analýzu dat. I když nejste absolventem ...
MachineLearningnejenExcel

Public Relations a krizová komunikace (nejenom s médii)
Únor 2023 # Dozvíte se, jak účinně podržet pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu nepříjemné události. Seznámíte se s variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku, který se přenáší na celou firmu. Získáte možnost jedné online konzultace zdarma po skončení semináře. * • typy nepříjemných, negativních až opravdu krizových událostí, které mohou vaši firmu potkat, • jak krizová událost ve firmě nejčastěji vzniká a komu ...
PublicRelationskrizovákomunikacenejenommédii

Public Relations a krizová komunikace (nejenom s médii)
Květen 2023 # Dozvíte se, jak účinně podržet pověst vaší firmy v případě nenadálé negativní a pro firmu nepříjemné události. Seznámíte se s variantami, zákonitostmi i nástroji krizové komunikace. Naučíte se odolat tlaku, který se přenáší na celou firmu. Získáte možnost jedné online konzultace zdarma po skončení semináře. * • typy nepříjemných, negativních až opravdu krizových událostí, které mohou vaši firmu potkat, • jak krizová událost ve firmě nejčastěji vzniká a komu ...
PublicRelationskrizovákomunikacenejenommédii

Prevence závislostí na technologiích - rizika virtuálního světa (sociální sítě, hry, závislost) nejen pro učitele
Březen 2023 # Akreditace: MPSV - A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP; Akreditováno pod názvem: Úvod do kyberšikany MŠMT - 1037 - 2017-1-177; Akreditováno pod názvem: Kyberšikana ve školství Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení. Seminář provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, ...
Prevencezávislostítechnologiíchrizikavirtuálníhosvětasociálnísítěhryzávislostnejenučitele

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen v ročním zúčtování 2022 – v případových studiích
Leden 2023 # Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména podle koordinačních, tj. nařízení Rady EU 883 - 2004 a prováděcí nařízení 987 - 2009, dále pak podle bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Seminář se také zaměří na problematiku zaměstnávání občanů Ukrajiny a rozdíly mezi zaměstnáváním uprchlíků s u...
Zaměstnávánícizincůvysílánípracovníkůnejenročnímzúčtování2022případovýchstudiích

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen v ročním zúčtování 2022 – v případových studiích
Leden 2023 # Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména podle koordinačních, tj. nařízení Rady EU 883 - 2004 a prováděcí nařízení 987 - 2009, dále pak podle bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Seminář se také zaměří na problematiku zaměstnávání občanů Ukrajiny a rozdíly mezi zaměstnáváním uprchlíků s u...
Zaměstnávánícizincůvysílánípracovníkůnejenročnímzúčtování2022případovýchstudiích

Právo nejen pro ekonomy a účetní
Prosinec 2022 # Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • právní odvětví a dělení práva, • právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, • zásady GDPR, • závazky a věcná práva – vznik a zánik závazků z pohledu nového občanského zákoníku, • ...
Právonejenekonomyúčetní

Právo nejen pro ekonomy a účetní
Prosinec 2022 # Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • právní odvětví a dělení práva, • právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, • zásady GDPR, • závazky a věcná práva – vznik a zánik závazků z pohledu nového občanského zákoníku, • ...
Právonejenekonomyúčetní

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ na zahraniční pracovní cesty do EU - nejen z pohledu cestovních náhrad
Květen 2023 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. cíl S měrnice o vysílání pracovníků, která byla zásadně novelizována v polovině roku 2020 , se týká mnoha českých zaměstnavatelů vysílající zaměstnance na pracovní cesty, ukládá jim nové povinnosti a klade limity vyslání , které stále nejsou všem ...
VYSÍLÁNÍPRACOVNÍKŮzahraničnípracovnícestynejenpohleducestovníchnáhrad

nejen

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | nejen

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net