SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; nejen

Školení: nejen

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Výživné dětí – praxe a judikatura nejen pro OSPOD
Březen 2022 # Akreditace: MPSV - A2018 - 0704-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče MV - AK - PV-135 - 2018; Společná a střídavá péče, vyživovací povinnost Cíl semináře Cílem je seznámit účastníky kurzu se zásadami českého rodinného práva v oblasti výživného, zejména vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, a to jak v oblasti hmotného, tak částečně i procesního práva. Bude kladen důraz zejména na příslušná ...
VýživnédětípraxejudikaturanejenOSPOD

Prevence závislostí na technologiích - rizika virtuálního světa (sociální sítě, hry, závislost) nejen pro učitele
Duben 2022 # Akreditace: MPSV - A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP; Akreditováno pod názvem: Úvod do kyberšikany MŠMT - 1037 - 2017-1-177; Akreditováno pod názvem: Kyberšikana ve školství Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení. Seminář provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, ...
Prevencezávislostítechnologiíchrizikavirtuálníhosvětasociálnísítěhryzávislostnejenučitele

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY - nejen z pohledu cestovních náhrad
Duben 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU. cíl Novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků se týká mnoha českých zaměstnavatelů vysílajících zaměstnance na pracovní cesty, ukládá nové povinnosti a klade limity vyslání . Cílem tohoto semináře je vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání ...
VYSÍLÁNÍPRACOVNÍKŮZAHRANIČNÍPRACOVNÍCESTYnejenpohleducestovníchnáhrad

Bezpečnost (nejen) webových aplikací a SSDLCSecure Software Development Life Cycle
Únor 2022 # Kybernetická bezpečnost z pohledu aplikačního a nebo mobilního vývoje je dnes velkým tématem. Tréning je určen analytikům, vývojářům, architektům a bezpečnostním specialistům a je zaměřený na základní pochopení bezpečného vývoje aplikací - Secure Software Development Life Cycle (SSDLC). Provede vás celým životním cyklem a nastíní základy automatizace a DevSecOps. Projdeme společně základní problémy v aplikacích a způsoby jejich řešení. Vyzkoušíme společně modelování bezpečnostních artefaktů. ...
BezpečnostnejenwebovýchaplikacíSSDLCSecureSoftwareDevelopmentLifeCycle

Techniky řešení problémů nejen v rámci projektového řízeníProblem Solving Techniques not only in Project Management
Březen 2022 # Kurz je veden formou workshopu s praktickými cvičeními. Velkou rezervou v organizacích bývá forma a způsob vedení projektových porad a řešitelských schůzek. Tento kurz představí několik moderátorských technik a postupů, které umožňují přistupovat k problémům metodicky správně a které zvýší kreativitu týmu při hledání efektivních řešení těchto problémů. Přineste si Váš vlastní problém, představované techniky můžeme aplikovat právě na ...
TechnikyřešeníproblémůnejenrámciprojektovéhořízeníProblemSolvingTechniquesonlyProjectManagement

Mind full nebo mindful? - Jak zvládat náročné situace (nejen) v době pandemie
Březen 2022 # Současné dny přináší mnoho obav, stresu a nečekaných zvratů. Už tak vysoké nároky dnešní doby v mnoha rolích zároveň, jsou nyní umocněné nezvyklými podmínkami a nejistotou, jak dlouho ještě musíme vydržet. Chcete se naučit, jak tento tlak lépe zvládat? Zjistěte, jak s pomocí mindfulness omezit míru stresu v práci i každodenním životě a naučte se ...
Mindfullnebomindful?zvládatnáročnésituacenejendoběpandemie

nejen

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | nejen

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde