SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; novelizací

Školení: novelizací

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely
Prosinec 2022 # Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na jistinu * definice vymoženého plnění * rozšíření chráněných příjmů * změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy * náhrada nákladů plátce mzdy * úhrada ...
Aktuálníproblémyexekučníhořízenírozsáhlýchnovelizacíchexekučníhoprávavčetnědalšípřipravovanénovely

Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva včetně další připravované novely - ON-LINE
Prosinec 2022 # Zařazena budou témata: * nové milostivé léto * zastavení exekuce pro bezvýslednost * zálohy v exekuci * započítávání na jistinu * definice vymoženého plnění * rozšíření chráněných příjmů * změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy * náhrada nákladů plátce mzdy * úhrada ...
AktuálníproblémyexekučníhořízenírozsáhlýchnovelizacíchexekučníhoprávavčetnědalšípřipravovanénovelyON-LINE

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací
Únor 2023 # Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele ...
Veřejnézakázkypodlimitnínadlimitnírežimnovinkysouvisejícínovelizací

novelizací

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | novelizací

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net