SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; obt����n��ch

Školení: obt����n��ch

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vedení obtížných pracovních rozhovorů
Květen 2023 # Každý vedoucí pracovník nebo personalista se někdy dostal do situace, kdy byl nucen vést nepříjemné pracovní rozhovory. V současné době je potřeba se připravit na to, že tyto, jak pro vedoucího pracovníka, tak podřízeného, mohou být častější, s větším počtem pracovníků, a o to více je potřeba se na ně připravit. Náš jednodenní kurz Vás provede procesem vedení nepříjemných či obtížných pracovních rozhovorů od uvědomění si cílů takového rozhovoru, až po pravidla, jak si sám pro sebe ...
Vedeníobtížnýchpracovníchrozhovorů

Vyjednávání v obtížných situacích, nácvik vyjednávacích taktik – dvoudenní seminář
Červen 2023 # Prakticky si vyzkoušíte různé typy vyjednávacích taktik. Poznáte a posílíte své silné stránky ve vyjednávání. Prostřednictvím nácviků a řešení situací z praxe si dobře upevníte dovednosti vedení vyjednávací komunikace – negociace. * • jak se připravit na vyjednávání, • průběh vyjednávání: metody a taktika, • rozbor možných obtížných situací při vyjednávání, • jak rozpoznat a dobře zvládnout nátlakové techniky při vyjednávání, • praktický nácvik ...
Vyjednáváníobtížnýchsituacíchnácvikvyjednávacíchtaktikdvoudenníseminář

Efektivní komunikace - Jak zvládnout i obtížné situace s grácií
Březen 2023 # Jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe? Potřebujete odhalit, co říkáte řečí svého těla? Ve dvou dnech odstraníme slovní vycpávky a rušivé tělesné signály. Nacvičíme asertivní reakce a techniky v konfliktech. Určíme manipulátory ve vašem okolí, osvojíme si principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích. Kurz je ...
Efektivníkomunikacezvládnoutobtížnésituacegrácií

Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích
Duben 2023 # Získáte tipy, jak podpořit argumentaci a prezentaci svých myšlenek. V průběhu intenzívního nácviku objevíte potenciál dobře položených otázek. Celkově získáte přehled a větší kontrolu nad vámi vedenými rozhovory. * • jak zvládnout osobní útoky a manipulace a přitom udržet obtížnou situaci pod kontrolou, • postupy kladení otázek a získávání informací při hrozící eskalaci konfliktu, • techniky vstřícné komunikace jako prevence konfliktu, • techniky udržení rámce ...
Praktickákomunikacemanažeryobtížnýchsituacích

Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích
Červenec 2023 # Získáte tipy, jak podpořit argumentaci a prezentaci svých myšlenek. V průběhu intenzívního nácviku objevíte potenciál dobře položených otázek. Celkově získáte přehled a větší kontrolu nad vámi vedenými rozhovory. * • jak zvládnout osobní útoky a manipulace a přitom udržet obtížnou situaci pod kontrolou, • postupy kladení otázek a získávání informací při hrozící eskalaci konfliktu, • techniky vstřícné komunikace jako prevence konfliktu, • techniky udržení rámce ...
Praktickákomunikacemanažeryobtížnýchsituacích

obt����n��ch

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | obt����n��ch

Počet kurzů: 106211
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net