SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; organizace

Školení: organizace

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

DIGITÁLNÍ ORGANIZACE ŽIVOTA
Březen 2023 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny podnikatele, freelancery i zaměstnance, které láká vize pracovat efektivněji s využitím digitálních nástrojů. Nejsem IT člověk , je to pro mě? ANO! Všechny nezbytné digitální pojmy vysvětlíme srozumitelným způsobem, seminář bude maximálně praktický. cíl Ve 21. století čelíme řadě procesních a strukturálních změn spojených s masovým zaváděním nových digitálních technologií, technologie nás obklopují uvnitř firem, ...
DIGITÁLNÍORGANIZACEŽIVOTA

Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2023 krok za krokem
Prosinec 2022 # Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočetna další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek efektivního řízení vaší organizace. Na praktických příkladechsi vyzkoušíte, z jakých informací při přípravě rozpočtu vycházet, jak rozpočet dobře strukturovat a jak o něm komunikovat s kolegy napříč organizací tak, aby byla finální podoba rozpočtu prakticky využitelná pro řízení příspěvkové organizace. * Význam ...
Tvorbavyhodnocenírozpočtupříspěvkovéorganizace2023krokkrokem

Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2023 krok za krokem
Prosinec 2022 # Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočetna další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek efektivního řízení vaší organizace. Na praktických příkladechsi vyzkoušíte, z jakých informací při přípravě rozpočtu vycházet, jak rozpočet dobře strukturovat a jak o něm komunikovat s kolegy napříč organizací tak, aby byla finální podoba rozpočtu prakticky využitelná pro řízení příspěvkové organizace. * Význam ...
Tvorbavyhodnocenírozpočtupříspěvkovéorganizace2023krokkrokem

Účetní závěrka a sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2022
Leden 2023 # Naučíte se, jak sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání pro neziskové organizace, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. * • status veřejné prospěšnosti, • zdaňování „poplatníků s „úzkým“ základem daně, • hlavní a hospodářská činnost, • příjmy podléhající dani z příjmu, • náklady zaplacené z osvobozených darů, • výpočet daně z příjmu, • odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití, • ...
Účetnízávěrkasestavenídaňovéhopřiznánídaněpříjmuprávnickýchosobneziskovéorganizaceúzkýmzáklademdaně2022

Účetní závěrka a daňové přiznání daně z příjmu za rok 2022 pro ústavy a obecně prospěšné organizace
Březen 2023 # Naučíte se, jak sestavovat účetní závěrku a daňové přiznání pro ústavy a OPS, zopakujete a prohloubíte si znalosti z daně z příjmu neziskových organizací. Získáte přehled o specifických problémech ústavů a OPS v daňové a účetní oblasti. * • status veřejné prospěšnosti, • příjmy podléhající dani z příjmu, • náklady zaplacené z osvobozených darů, • výpočet daně z příjmu, • odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití, • slevy na dani, ...
Účetnízávěrkadaňovépřiznánídaněpříjmu2022ústavyobecněprospěšnéorganizace

Sociální služby – personální standard a úvod do organizace lidských zdrojů
Únor 2023 # Akreditace: MPSV - A2022 - 0078-VP, Personální standard a úvod do organizace lidských zdrojů v sociálních službách Základní a seznamovací seminář shrnující podstatu připravovaného personálního standardu a jeho připravované aplikace v prostředí sociálních služeb. Mimo obecné postupy a definice výjimek jsou jeho hlavním obsahem konkrétní postupy výpočtu, tolerancí a aplikace personálního standardu pro všechny druhy a formy sociálních služeb. Součástí kurzu jsou i základní informace o ...
Sociálníslužbypersonálnístandardúvodorganizacelidskýchzdrojů

Skladová logistika pro vedoucí skladu - Efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků
Březen 2023 # Zvládněte celý proces skladování a naučte se, jak úspěšně řídit skladový tým Efektivní řízení logistických procesů i týmu spolupracovníků je základní podmínkou úspěšného vedení skladu. Působíte krátce na pozici vedoucího skladu či skladového týmu, nebo očekáváte kariérní postup a chybí vám zkušenosti z praxe vedení skladu a jeho p...
SkladoválogistikavedoucískladuEfektivníorganizaceskladuvedeníjehopracovníků

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2023 v příkladech
Listopad 2022 # Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností. Je třeba základní znalost účetních a daňových postupů v nestátních neziskových organizacích. * Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor: ...
Účetnictvídaněnestátníneziskovéorganizace2023příkladech

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2023 v příkladech
Listopad 2022 # Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností. Je třeba základní znalost účetních a daňových postupů v nestátních neziskových organizacích. * Účtování a zdanění vybraných transakcí specifických pro nestátní neziskový sektor: ...
Účetnictvídaněnestátníneziskovéorganizace2023příkladech

Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace aktuálně a novinky pro rok 2023
Prosinec 2022 # Zopakujete si účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v letošním roce a z teoretického i praktického výkladu zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do aktuální praxe neziskových organizací. Současně získáte přehled o změnách v zákoně o účetnictví a ostatních účetních předpisech pro neziskové organizace a též o změnách v navazujících daňových předpisech (zejména daň z příjmů) relevantních pro nestátní neziskové organizace. * Právní úprava pro ...
Účetnictvídaněnestátníneziskovéorganizaceaktuálněnovinky2023

Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace aktuálně a novinky pro rok 2023
Prosinec 2022 # Zopakujete si účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v letošním roce a z teoretického i praktického výkladu zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do aktuální praxe neziskových organizací. Současně získáte přehled o změnách v zákoně o účetnictví a ostatních účetních předpisech pro neziskové organizace a též o změnách v navazujících daňových předpisech (zejména daň z příjmů) relevantních od pro nestátní neziskové organizace. * Právní úprava pro ...
Účetnictvídaněnestátníneziskovéorganizaceaktuálněnovinky2023

Moderní organizace v projektovém a procesním řízení
Leden 2023 # Na tomto kurzu Vás seznámíme s pokročilými metodami projektového řízení. Ukážeme Vám souvislosti projektového řízení s firemními procesy, firemním řízením a vlivem na organizační strukturu firmy. Dozvíte se, jaký je význam projektového zázemí u rozsáhlejších pracovních celků, jako jsou programy a portfolia. Speciálně se kurz zabývá problematikou implementace a rozvoje projektového a procesního řízení v o...
Moderníorganizaceprojektovémprocesnímřízení

organizace

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | organizace

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net