SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; předpisy

Kurzy: předpisy

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

Mzdové a platové předpisy aktuálně a návrh změn pro rok 2025
Říjen 2024 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2025, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, • parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2025 • průměrná mzda pro účely zaměstnanosti • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2025 ...
Mzdovéplatovépředpisyaktuálněnávrhzměn2025

Mzdové a platové předpisy aktuálně a návrh změn pro rok 2025
Říjen 2024 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2025, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, • parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2025 • průměrná mzda pro účely zaměstnanosti • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2025 ...
Mzdovéplatovépředpisyaktuálněnávrhzměn2025

Mzdové předpisy pro rok 2025
Prosinec 2024 # Po absolvování tohoto cyklu budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2025, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2025 • průměrný výdělek a jeho ochrana • změny v pojistném na nemocenské pojištění • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském ...
Mzdovépředpisy2025

Mzdové předpisy pro rok 2025
Prosinec 2024 # Po absolvování tohoto cyklu budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2025, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v r. 2025 • průměrný výdělek a jeho ochrana • změny v pojistném na nemocenské pojištění • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském ...
Mzdovépředpisy2025

Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura
Říjen 2024 # Program semináře: * Stavby a další základní pojmy stavebního práva hmotného * Požadavky na výstavbu * Výjimky a odchylná řešení * Požadavky na vymezování pozemků * Požadavky na umísťování staveb * Technické požadavky na stavby * Podzákonné prováděcí předpisy * Městské stavební ...
NovýstavebnízákondetailuStavebníprávohmotnéprováděcípředpisypoužitelnájudikatura

Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura- ON-LINE
Červen 2024 # Program semináře: * Stavby a další základní pojmy stavebního práva hmotného * Požadavky na výstavbu * Výjimky a odchylná řešení * Požadavky na vymezování pozemků * Požadavky na umísťování staveb * Technické požadavky na stavby * Podzákonné prováděcí předpisy * Městské stavební ...
NovýstavebnízákondetailuStavebníprávohmotnéprováděcípředpisypoužitelnájudikatura-ON-LINE

Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura- ON-LINE
Říjen 2024 # Program semináře: * Stavby a další základní pojmy stavebního práva hmotného * Požadavky na výstavbu * Výjimky a odchylná řešení * Požadavky na vymezování pozemků * Požadavky na umísťování staveb * Technické požadavky na stavby * Podzákonné prováděcí předpisy * Městské stavební ...
NovýstavebnízákondetailuStavebníprávohmotnéprováděcípředpisypoužitelnájudikatura-ON-LINE

Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS včetně pohledu nového Zákona o účetnictví
Listopad 2024 # Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS, jakož i rozdílům mezi stávajícími a novými účetními pravidly v ČR (pozn. – závisí na stavu legislativního procesu spojeného s přípravou nového Zákona o účetnictví). Kurz sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou přinesli ...
ZásadnírozdílymezičeskýmiúčetnímipředpisyIFRSvčetněpohledunovéhoZákonaúčetnictví

Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS včetně pohledu nového Zákona o účetnictví
Listopad 2024 # Po absolvování semináře zvládnete vyhodnotit potenciální dopady použití IFRS jako sekundárního systému pro účetní výkaznictví firmy. Porozumíte rozdílům ve výkaznictví vybraných rozvahových položek dle českých pravidel a dle IFRS, jakož i rozdílům mezi stávajícími a novými účetními pravidly v ČR (pozn. – závisí na stavu legislativního procesu spojeného s přípravou nového Zákona o účetnictví). Kurz sestává z řešení celé řady aplikačních příkladů, proto je vhodné, abyste si s sebou přinesli ...
ZásadnírozdílymezičeskýmiúčetnímipředpisyIFRSvčetněpohledunovéhoZákonaúčetnictví

Celní předpisy v roce 2025
Leden 2025 # Určeno pro dovozce a vývozce zboží mimo území EU, provozovatele celních ekonomických režimů vč. celních skladů, pracovníky poradenských firem. Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního ...
Celnípředpisyroce2025

předpisy

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | předpisy

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net