SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; pomoci

Kurzy: pomoci

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení

Člen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR
Únor 2024 # Bezpochyby jste se již v životě ocitli v situaci, kdy bylo ohroženo zdraví někoho ve vašem okolí. S námi se již nebudete bát poskytnout první pomoc a možná i vy zachráníte lidský život. V ceně kurzu je zahrnuta praktická i teoretická část výuky pod vedením zkušených odborníků z praxe. Dle § 22 zákona 247 - 2000 Sb. mohou absolventi rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci v délce 80 hodin vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první ...
ČlenprvnípomocirekvalifikaceMŠMT

Spravujte identity na Linuxu pomocí FreeIPA
Prosinec 2023 # Jak elegantně vyřešit správu identit napříč různými platformami (Linux, Windows, UNIX, …)? FreeIPA nabízí robustní řešení pro řízení všech uživatelských účtů, skupin, rolí a oprávnění včetně SSH klíčů a SUDO pravidel. Díky integraci s Microsoft Active Directory lze získat unikátní propojení světů Microsoft a UNIX - Linux. Nejen o tom všem je kurz s názvem Spravujte identity na Linuxu pomocí FreeIPA . Kurz je určen pro IT administrátory linuxových systémů, kteří se chtějí dozvědět jak ...
SpravujteidentityLinuxupomocíFreeIPA

Monitoring pomocí metrických dat
Leden 2024 # V rámci školení si osvojíme celý životní cyklus metrických dat, od konfigurace sběračů a sběru dat na měřených systémech, přes transportní vrstvu až po transformaci (různé agregace nebo úpravy metadat) při uložení do databáze časových řad. Dále se budeme věnovat možnostem vyhodnocování metrik a v případě splnění vstupních podmínek jejich následné zpracování pomocí komunikačního rozhraní nebo automatické zpracování orchestračním nástrojem. Osvojíme si formátování dotazů pro různé druhy databází, ...
Monitoringpomocímetrických

Automatizovaná správa linuxových serverů pomocí Foreman
Březen 2024 # Kurz je určen pro IT administrátory linuxových systémů, kteří chtějí automatizovat běžné činnosti spojené se správou linuxových serverů , jejich údržbou , konfigurací a rozvojem . Během dvou dnů získají účastníci přehled o možnostech využití nástroje Foreman a jeho rozšíření Katello pro kompletní automatizaci životního cyklu operačního systému Red Hat Enterprise Linux nebo jeho klonů. Vedle teoretického výkladu a praktických ukázek budou v kurzu zmíněny různé tipy a triky z reálných ...
AutomatizovanásprávalinuxovýchserverůpomocíForeman

VEDENÍ LIDÍ - JAK DOSAHOVAT CÍLŮ pomocí emoční inteligence - a efektivní práce s potenciálem podřízených - 2denní
Srpen 2024 # Organizační management a vedení lidí # Jde o zážitkový seminář , sebezkušenostní, bohatý na diskuze a sdílení (tj. minimum teorie a maximum praxe). Když budete pořád dělat, co jste dělali dříve, získáte jen to, co jste už získali dříve. Jim Rohn Pro Určeno pro manažery, vedoucí, podnikatele, projektové manažery, kteří chtějí efektivněji pracovat se svým vlivem, mocí pozice (šéf) a potenciálem svých lidí, chtějí svým vystupováním z pozice nadřízeného dosahovat víc. Cíl ...
VEDENÍLIDÍDOSAHOVATCÍLŮpomocíemočníinteligenceefektivníprácepotenciálempodřízených2denní

MS Excel – jak na automatizaci práce pomocí maker
Březen 2024 # Naučíte se zaznamenávat své postupy v Excelu, zamezíte tak provádění posloupností několika operací stále dokola. Např. pokud zpracováváte stejné druhy dat stejným způsobem, lze po absolvování tohoto kurzu vše provést kliknuním na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně čas strávený nad zpracováváním dat. * • problematika maker v MS Excel, • zabezpečení maker a ukládání sešitů s makry, • relativní a absolutní záznam ...
Excelautomatizaciprácepomocímaker

Naprogramujte si svůj web s pomocí PHP
Únor 2024 # Předpokládané znalosti Základní znalost HTML ...
Naprogramujtesvůjpomocí

Automatizace zpracování dokumentů pomocí AI
Únor 2024 # Kurz Automatizace zpracování dokumentů pomocí AI nabízí komplexní pohled na umělou inteligenci a automatizaci zpracování dokumentů. Účastníci získají znalosti od základů OCR technologií po praktické dovednosti v oblasti zpracování a analýzy textu. Kurz dále představuje Huggingface.co a komerční AI systémy, včetně jejich využití a příkladů použití v praxi. Integrace AI do podnikových systémů a best practices pro nasazení AI řešení jsou klíčovými tématy kurzu. Diskuze a otázky účastníků jsou ...
Automatizacezpracovánídokumentůpomocí

Interaktivní web s pomocí JavaScriptu
Únor 2024 # Předpokládané znalosti Základní znalost HTML ...
InteraktivnípomocíJavaScriptu

Zjednodušte si programování pomocí jQuery
Leden 2024 # Předpokládané znalosti Základní znalosti HTML ...
ZjednodušteprogramovánípomocíjQuery

JAK ZVÝŠIT EFEKTIVITU A PRODUKTIVITU - pomocí umělé inteligence (AI)
Březen 2024 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí seznámit s možnostmi, jak využít umělou inteligenci (AI) pro zvýšení efektivity a produktivity v jejich práci i životě. Žádné předchozí zkušenosti s AI nejsou podmínkou absolvování kurzu. Cíl Dozvíte se, v jakých oblastech vám může AI pomoci ušetřit čas a energii Obdržíte rady a tipy, jak začlenit AI do každodenních procesů a zvýšit tak svou produktivitu a maximalizovat přínos AI ...
ZVÝŠITEFEKTIVITUPRODUKTIVITUpomocíuměléinteligenceAI

ZÍSKEJTE VLIV NA DRUHÉ - pomocí znalosti osobnostní typologie MBTI
Duben 2024 # Rozvoj osobnosti # Lidé se navzájem ovlivňují, i když si to neuvědomují. Chcete-li být ve svém životě úspěšní, je užitečné vědět, proč druzí přemýšlejí a fungují zrovna tak či onak a co je k tomu vede. Můžete se jim pak lépe přizpůsobit, být k nim blíže a mít na ně tudíž větší a pozitivní vliv. Pro Určeno pro manažery, obchodníky a všechny, kteří spolupracují s druhými lidmi a chtějí se naučit, jak druhé ovlivňovat žádoucím směrem. Cíl ...
ZÍSKEJTEVLIVDRUHÉpomocíznalostiosobnostnítypologieMBTI

pomoci

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | pomoci

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net