SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # clen prvni pomoci rekvalifikace msmt cr

KURZ: Člen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR

Tento kurz je akreditovaný

Bezpochyby jste se již v životě ocitli v situaci, kdy bylo ohroženo zdraví někoho ve vašem okolí. S námi se již nebudete bát poskytnout první pomoc a možná i vy zachráníte lidský život. V ceně kurzu je zahrnuta praktická i teoretická část výuky pod vedením zkušených odborníků z praxe. Dle § 22 zákona 247 - 2000 Sb. mohou absolventi rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci v délce 80 hodin vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první pomoci.


Program kurzu


1. Systém přednemocniční neodkladné péče v ČR - trestní zákoník, záchranný řetězec, výkon zachraňující život, třízení pacientů
2. Bezpečnost při poskytování první pomoci - bezpečnost zachránce, zajištění místa zásahu, orientační vyšetření, zdravotnická etika
3. Hygiena a epidemiologie - osobní hygiena při poskytování první pomoci, nákazy, prevence šíření nákazy, zotavovací akce
4. Základy stavby a funkce lidského těla - stavba lidského těla, ústrojí, tělesná teplota a její řízení
5. První pomoc - zásady poskytování první pomoci, základní vyšetření, zástava krevního oběhu, krvácivé stavy, fraktury, zranění hlavy, poranění hrudníku, bezvědomí, náhlá příhoda břišní, termické úrazy, úrazy elektrickým proudem, oční poranění, tonutí, oběšení, škrcení, rdoušení, srdeční choroby, cévní mozková příhoda, křečové stavy, diabetes mellitus, intoxikace, alergie, infekční onemocnění, dětský pacient aj.
6. Péče o nemocné do příjezdu záchranářů - kardiopulmonální resuscitace, uvolnění dýchacích cest, vyprošťování, polohování a odsun raněného, obvazová technika, dlahové obvazy, simulace

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Člen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 14.5.2024 Ostrava-Vítkovice

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Člen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 17.9.2024 Ostrava-Vítkovice

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Člen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 20.9.2024 Ostrava-Vítkovice

Výuka: 20.9.-22.9., 4.10.-6.10., 18.10.-20.10., 1.11.-3.11., ZK 8.11. Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_50700_clen-prvni-pomoci--rekvalifikace-msmt-cr.html

ČlenprvnípomocirekvalifikaceMŠMT


Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net