SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; postup

Kurzy: postup

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

AI v programování: strategie, postupy a generování kódu
Červenec 2024 # Pro začínající vývojáře přináší kurz jednoduchý a přístupný přehled, jak správně řídit a supervizovat umělou inteligenci při generování kódu, čímž umožňuje účastníkům efektivní spolupráci s AI na tvorbě software. Kurz je navržen pro začátečníky v oblasti vývoje softwaru, kteří chtějí objevit možnosti využití umělé inteligence k automatickému generování kódu. Uživatelé si tak budou moci pomocí AI tvořit vlastní cestu učení, doplňovat mezery a ověřovat si zdali konceptům porozuměli. Naučí se ...
programování:strategiepostupygenerováníkódu

Microsoft Excel pro středně pokročilé - Postupte v Excelu na vyšší úroveň
Říjen 2024 # Efektivita na prvním místě, praktické tipy a triky Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s pokročilými nástroji v programu Microsoft Excel. Dozvíte se například, jak použít Excel pro vytvoření souhrnu z více listů, nebo jak efektivně pracovat se seznamy. Dále se pak naučíte, jak používat Excel při zpracování dat. Seznámíte se s užitečnými ...
MicrosoftExcelstředněpokročiléPostupteExceluvyššíúroveň

Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty)
Říjen 2024 # Dohadné účty, Časové rozlišení, Opravné položky, rezervy a další. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Některé účetní operace neprovádíme tak často a proto v nich nemusíme být tak jistí. Probereme spolu postupy při uzavírání účetního roku. Získáte jistotu u těchto účetních operací. Získáte větší jistotu v účtování méně běžných účetních operacích. Pochopíte dopad některých účetních metod na výsledek hospodaření. Projdeme si společně zákon o rezervách upravující daňovou uznatelnost opravných ...
Specifikaúčtovánípostupůuzavíráníúčetníhoobdobípodnikatelskésubjekty

Specifika účtování postupů při uzavírání účetního období (podnikatelské subjekty)
Říjen 2024 # Dohadné účty, Časové rozlišení, Opravné položky, rezervy a další. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Některé účetní operace neprovádíme tak často a proto v nich nemusíme být tak jistí. Probereme spolu postupy při uzavírání účetního roku. Získáte jistotu u těchto účetních operací. Získáte větší jistotu v účtování méně běžných účetních operacích. Pochopíte dopad některých účetních metod na výsledek hospodaření. Projdeme si společně zákon o rezervách upravující daňovou uznatelnost opravných ...
Specifikaúčtovánípostupůuzavíráníúčetníhoobdobípodnikatelskésubjekty

Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů
Září 2024 # Vyzkoušejte účinnou mediaci pro zmírnění a nebo úplně vyřešení sporů. Na tomto dopoledním workshopu zjistíte, jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičíte využití mediačních postupů pro zvládnutí nesnadných situací, které mohou kdykoliv nastat. * • co je mediace a co mediace zpravidla řeší, • jak mediace probíhá a jak může prospět vaší personální práci, • kdy lze v práci personalisty ...
Mediačnítechnikypersonalistyúčinnýpostupřešenípotížísporů

Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů
Listopad 2024 # Vyzkoušejte účinnou mediaci pro zmírnění a nebo úplně vyřešení sporů. Na tomto dopoledním workshopu zjistíte, jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičíte využití mediačních postupů pro zvládnutí nesnadných situací, které mohou kdykoliv nastat. * • co je mediace a co mediace zpravidla řeší, • jak mediace probíhá a jak může prospět vaší personální práci, • kdy lze v práci personalisty ...
Mediačnítechnikypersonalistyúčinnýpostupřešenípotížísporů

Velká novela - Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-47 - 2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu (webinář) Cíl semináře Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální používání datových schránek. ...
VelkánovelaDatovéschránkyjakozdrojnesprávnéhoúředníhopostupu

Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolní řád, a souvisejících předpisů
Prosinec 2024 # Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 11 letech aplikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe. Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat. • Příklad pověření a oznámení o zahájení kontroly, • příklad ...
Postupkontrolypodlezákona2012Sbkontrolnířádsouvisejícíchpředpisů

Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolní řád, a souvisejících předpisů
Prosinec 2024 # Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 11 letech aplikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe. Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat. • Příklad pověření a oznámení o zahájení kontroly, • příklad ...
Postupkontrolypodlezákona2012Sbkontrolnířádsouvisejícíchpředpisů

Úskalí správních postupů podle nového stavebního zákona
Září 2024 # Odborný program semináře: * Obecná charakteristika správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány * Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování (územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní ...
Úskalísprávníchpostupůpodlenovéhostavebníhozákona

Úskalí správních postupů podle nového stavebního zákona - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře: * Obecná charakteristika správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány * Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování (územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní ...
ÚskalísprávníchpostupůpodlenovéhostavebníhozákonaON-LINE

Kontrola postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Říjen 2024 # Popis zjištěných pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek s rozborem toho, co si zadavatel v kontextu právní regulace zadávání veřejných zakázek může dovolit. OBSAH SEMINÁŘE Pochybení zadavatelů ve světle rozhodovací praxe národních a evropských orgánů dohledu. Na co si zadavatel musí dávat pozor. Co nemusí být považováno za ...
Kontrolapostupuzadavatelezadáváníveřejnýchzakázek

postup

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | postup

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net