SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; povinnosti

Školení: povinnosti

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení

Ukládání povinností stavebním úřadem, kontrolní prohlídka stavby a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Únor 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-632 - 2021, Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě (webinář) Stavební úřady nevedou pouze řízení o podané žádosti, ale stavební zákon jim svěřuje soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Ve ...
Ukládánípovinnostístavebnímúřademkontrolníprohlídkastavbyzvláštnípravomocistavebníhoúřadu

Jak splnit ohlašovací povinnosti přes ISPOP při nakládání s odpady za rok 2022
Leden 2023 # Na semináři budou podrobněji probrány zásady vedení průběžné evidence odpadů a příprava podkladů pro zpracování ročního hlášení o odpadech. V rámci toho budete seznámeni s novými evidenčními kódy nakládání s odpady, novými poddruhy odpadů a od kdy se budou používat Na praktické ukázce bude představen způsob práce s interaktivním formulářem pro ohlašování roční produkce odpadů, jeho vyplnění a odeslání do ISPOP. Podrobněji bude také na praktických ukázkách představena práce ve vašem účtu v ...
splnitohlašovacípovinnostipřesISPOPnakládáníodpady2022

Jak splnit ohlašovací povinnosti přes ISPOP při nakládání s odpady za rok 2022
Leden 2023 # Na semináři budou podrobněji probrány zásady vedení průběžné evidence odpadů a příprava podkladů pro zpracování ročního hlášení o odpadech. V rámci toho budete seznámeni s novými evidenčními kódy nakládání s odpady, novými poddruhy odpadů a od kdy se budou používat Na praktické ukázce bude představen způsob práce s interaktivním formulářem pro ohlašování roční produkce odpadů, jeho vyplnění a odeslání do ISPOP. Podrobněji bude také na praktických ukázkách představena práce ve vašem účtu v ...
splnitohlašovacípovinnostipřesISPOPnakládáníodpady2022

Práva a povinnosti daňového poplatníka
Prosinec 2022 # Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kontrolou. Přednáška bude doplněna o užitečnou a aktuální judikaturu i příklady z praxe. * • základní práva a povinnosti daňového poplatníka a správce daně, • jak účinně bránit svá práva, • jak projít kontrolními postupy správce daně, • sankce pro správce daně a daňový subjekt, • změny v právech a ...
Právapovinnostidaňovéhopoplatníka

Práva a povinnosti daňového poplatníka
Prosinec 2022 # Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kontrolou. Přednáška bude doplněna o užitečnou a aktuální judikaturu i příklady z praxe. * • základní práva a povinnosti daňového poplatníka a správce daně, • jak účinně bránit svá práva, • jak projít kontrolními postupy správce daně, • sankce pro správce daně a daňový subjekt, • změny v právech a ...
Právapovinnostidaňovéhopoplatníka

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023
Leden 2023 # Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2022 a změny pro rok 2023 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2022 a 2023, • prohlášení poplatníka v roce 2022 a 2023, • kdy je nutné ...
Povinnostimzdovýchúčtárenuzavřeníkalendářníhoroku2022novinkyroku2023

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023
Leden 2023 # Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2022 a změny pro rok 2023 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2022 a 2023, • prohlášení poplatníka v roce 2022 a 2023, • kdy je nutné ...
Povinnostimzdovýchúčtárenuzavřeníkalendářníhoroku2022novinkyroku2023

Silniční daň pro rok 2023 – včetně výpočtu daňové povinnosti a vyplnění daňového přiznání
Leden 2023 # Na semináři získáte aktuální a komplexní informace o dani silniční. Seznámíte se se zdaňováním jednotlivých druhů vozidel, s výjimkami ze zdanění, i s výkladovými nejasnostmi, které v praxi činí největší problémy. * • předmět daně silniční, • poplatník daně, • výpočet daně silniční, • osvobození od daně, • daň silniční při změně provozovatele vozidla, • sleva na dani, • daňové přiznání k dani silniční, • příklady z praxe – výpočet ...
Silniční2023včetněvýpočtudaňovépovinnostivyplněnídaňovéhopřiznání

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023
Prosinec 2022 # Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2022 a změny pro rok 2023 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2022 a 2023, • prohlášení poplatníka v roce 2022 a 2023, • kdy je nutné ...
Povinnostimzdovýchúčtárenuzavřeníkalendářníhoroku2022novinkyroku2023

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023
Prosinec 2022 # Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2022 a změny pro rok 2023 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2022 a 2023, • prohlášení poplatníka v roce 2022 a 2023, • kdy je nutné ...
Povinnostimzdovýchúčtárenuzavřeníkalendářníhoroku2022novinkyroku2023

Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců
Prosinec 2022 # Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatelů, které využívají jejich služby. Ať už vám chybí stálí ...
AgenturnízaměstnáváníPrávapovinnostivyužitíagenturníchzaměstnanců

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
Únor 2023 # Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace ...
Evidenceskutečnýchmajitelůvelkénovelenovépovinnosticitelnésankcejejichporušenípraktickáukázkapráceevidencí

povinnosti

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | povinnosti

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net