SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; práci

Kurzy: práci

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení

KRIZOVÁ INTERVENCE: SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KRIZÍ [AKREDITACE MPSV]
Září 2024 # Na základě vaší dlouhodobé poptávky pro vás připravujeme rozšířený výcvik v krizové práci v rozsahu 150 hodin. # Kurz, jehož obsahem je představení základních metodických postupů systemických přístupů a jejich využití pro specifický kontext práce s krizovými stavy a situacemi. Dozvíte se, jak odlišit krizi od psychické choroby nebo od přidružených příznaků základního onemocnění, naučíte se pracovat nejen s projevy zoufalství a jinak vyhrocenými situacemi, ale také se základy pomáhajícího ...
KRIZOVÁINTERVENCE:SYSTEMICKÝPŘÍSTUPPRÁCIKRIZÍAKREDITACEMPSV

8 disciplín osobní produktivity - Dvoudenní školení funkčních návyků pro dlouhodobé výsledky v práci i mimo ni
Září 2024 # Čeká Vás zasvěcení do osvědčených disciplín pro lepší osobní produktivitu a efektivitu. Proč je tak důležité ohlednout se za organizací úkolů, optimalizací práce, delegování a  automatizací. Proč dát důraz na priority a plánování, ale také na dobíjení fyzických i mentálních baterek a soustředění? Na kurzu si také projdete konkrétní osvědčené ...
disciplínosobníproduktivityDvoudenníškolenífunkčníchnávykůdlouhodobévýsledkyprácimimo

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě
Srpen 2024 # Často se říká „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“: v průběhu tohoto semináře získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte dovednosti, jak při vyjednávání získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se dobře a klidně připravit na vyjednávání a na co v přípravě nezapomenout, • jak postupovat ...
lépevyjednávatpráciběžnémživotě

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě
Červenec 2024 # Často se říká „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“: v průběhu tohoto semináře získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte dovednosti, jak při vyjednávání získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se dobře a klidně připravit na vyjednávání a na co v přípravě nezapomenout, • jak postupovat ...
lépevyjednávatpráciběžnémživotě

Psychická odolnost pro dnešní dobu – jak získat nadhled v práci i v životě
Srpen 2024 # Naučíte se využít zdroje vlastní síly, čerpat ze svých zkušeností a zážitků. Posílíte vlastní pozitivní aspekty své osobnosti. Zvýšíte si sebevědomí a natrénujete, jak si užít spokojené prožívání. * • kde bereme a kde ještě můžeme brát životní energii – analýza vlastního pohledu, • jak čerpat ze svých zdrojů a posilovat svoji psychickou odolnost, • proč se docela často stresujeme sami, • ministrategie zvládání problematických lidí, situací a ...
Psychickáodolnostdnešnídobuzískatnadhledpráciživotě

Psychická odolnost pro dnešní dobu – jak získat nadhled v práci i v životě
Říjen 2024 # Naučíte se využít zdroje vlastní síly, čerpat ze svých zkušeností a zážitků. Posílíte vlastní pozitivní aspekty své osobnosti. Zvýšíte si sebevědomí a natrénujete, jak si užít spokojené prožívání. * • kde bereme a kde ještě můžeme brát životní energii – analýza vlastního pohledu, • jak čerpat ze svých zdrojů a posilovat svoji psychickou odolnost, • proč se docela často stresujeme sami, • ministrategie zvládání problematických lidí, situací a ...
Psychickáodolnostdnešnídobuzískatnadhledpráciživotě

Psychická odolnost pro dnešní dobu – jak získat nadhled v práci i v životě
Prosinec 2024 # Naučíte se využít zdroje vlastní síly, čerpat ze svých zkušeností a zážitků. Posílíte vlastní pozitivní aspekty své osobnosti. Zvýšíte si sebevědomí a natrénujete, jak si užít spokojené prožívání. * • kde bereme a kde ještě můžeme brát životní energii – analýza vlastního pohledu, • jak čerpat ze svých zdrojů a posilovat svoji psychickou odolnost, • proč se docela často stresujeme sami, • ministrategie zvládání problematických lidí, situací a ...
Psychickáodolnostdnešnídobuzískatnadhledpráciživotě

Jak zlepšit výkonnost, soustředění a pohodu při práci
Říjen 2024 # Umožníme vám trochu se zastavit a podívat se, jak hospodaříte se svojí energií, časem i pozorností. Zjistíte, kdy a jak a čím plýtváte a jak to vlastně děláte. Odnesete si komplexní návod, jak zlepšit svoji pozornost, jak nakládat se svojí mentální i fyzickou energií, myšlenkovou kapacitou i pracovním časem tak, aby vás práce nevysilovala více, než je nutné. * Co všechno vás připravuje o energii a čas • využívat multitasking anebo se soustředit na jednu věc? ...
zlepšitvýkonnostsoustředěnípohodupráci

Jak zlepšit výkonnost, soustředění a pohodu při práci
Listopad 2024 # Umožníme vám trochu se zastavit a podívat se, jak hospodaříte se svojí energií, časem i pozorností. Zjistíte, kdy a jak a čím plýtváte a jak to vlastně děláte. Odnesete si komplexní návod, jak zlepšit svoji pozornost, jak nakládat se svojí mentální i fyzickou energií, myšlenkovou kapacitou i pracovním časem tak, aby vás práce nevysilovala více, než je nutné. * Co všechno vás připravuje o energii a čas • využívat multitasking anebo se soustředit na jednu věc? ...
zlepšitvýkonnostsoustředěnípohodupráci

Angažovanost: zasaďte emoce, sklidíte zisky - Jak zvýšit zisky firmy přes práci s lidmi
Listopad 2024 # Můžete mít skvěle proškolené lidi, přední odborníky, dokonalý produkt, strategie i cíle. Přesto však nedosahovat výsledků, které jste si ve firmě naplánovali. Proč se to děje? Jak to ale aplikovat přímo u vás? A co z toho, co děláte, je správné a co by chtělo ještě trochu vylepšit? Někdy stačí maličkosti, které přinesou velké výsledky. Přijďte ...
Angažovanost:zasaďteemocesklidíteziskyzvýšitfirmypřesprácilidmi

Kreativní psaní ve firemní praxi - Pište v práci s novým elánem a inspirací od profesionálního copywritera
Říjen 2024 # Píšete v práci? Dělejte to hezky, česky a jako lidi Se slovy je to tak. Každý je má, každý jim rozumí. Ale ne každý je umí. A přitom slova, věty, odstavce jsou to, co upoutává. Prodává. Dobrý text ulpí lidem v paměti. Ať píšete newslettery, či směrnice, vydáváte firemní časopis, skládáte dohromady reklamní texty, vydáváte blog anebo prostě ...
KreativnípsanífiremnípraxiPišteprácinovýmeláneminspiracíprofesionálníhocopywritera

Typologie osobností a její využití v práci a řízení
Září 2024 # Porozumění osobním rozdílům, které ovlivňují pracovní výkonnost i pracovní jednání osob, patří k východiskům řízení lidí i managementu lidských zdrojů. Cílem semináře je seznámit se hlavními typy osobností a jejich odlišnostmi, naučit se je rozpoznávat, komunikovat s nimi, a jejich jednání předvídat. * • individuální rozdíly osob a jejich příčiny • vliv osobních rozdílů na výkonnost, pracovní chování a způsob komunikace • individuální rozdíly ve ...
Typologieosobnostíjejívyužitípráciřízení

práci

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | práci

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net