SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; praktick��ho

Školení: praktick��ho

Celkem: 146 seminářů, kurzů a/nebo školení

Controlling a reporting – praktické využití, současné trendy (distanční studium)
Duben 2022 # Na kurzu se dozvíte, jak vyhodnotit finanční situaci firmy - podniku včetně ekonomického výkonnu a finanční pozice na trhu. Porozumíte obsahu reportovaných informací a vyzkoušíte si postup moderní kalkulace včetně sestavení rozpočtu na příkladu výrobní firmy. Účast vám pomůže k efektivnějšímu řízení firmy - podniku a umožní správné rozhodování o budoucích aktivitách a strategii. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky ve velmi ...
Controllingreportingpraktickévyužitísoučasnétrendydistančnístudium

Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2022 – výklad polopatě a účtování praktických příkladů
Duben 2022 # Po absolvování semináře budete rozumět principu podvojného účetnictví z pohledu praxe. Nabyté znalosti si ověříte poslední den na praktických příkladech. Celý výklad bude veden tzv. „polopatě“ a na konkrétních praktických příkladech budou vysvětleny účetní vazby tak, aby byl výklad jasný i pro začínající účetní. * • úloha a zásady účetnictví, • zákon o účetnictví a české účetní standardy, • vyhláška pro podnikatele, • účetní metody, • výklad aktiv ...
Základypodvojnéhoúčetnictvízměn2022výkladpolopatěúčtovánípraktickýchpříkladů

Základy podvojného účetnictví dle změn pro rok 2022 – výklad polopatě a účtování praktických příkladů
Duben 2022 # Po absolvování semináře budete rozumět principu podvojného účetnictví z pohledu praxe. Nabyté znalosti si ověříte poslední den na praktických příkladech. Celý výklad bude veden tzv. „polopatě“ a na konkrétních praktických příkladech budou vysvětleny účetní vazby tak, aby byl výklad jasný i pro začínající účetní. * • úloha a zásady účetnictví, • zákon o účetnictví a české účetní standardy, • vyhláška pro podnikatele, • účetní metody, • výklad aktiv ...
Základypodvojnéhoúčetnictvízměn2022výkladpolopatěúčtovánípraktickýchpříkladů

Daň z přidané hodnoty na praktických příkladech – zaměřeno na obce a územně samosprávné celky
Únor 2022 # Seminář vás seznámení s výklady a praktickými postupy specifickými pro veřejnoprávní organizace. Lektorka se bude věnovat aktuálním sazbám daně a jejich změnám v průběhu roku 2021 a 2022, nároku na odpočet daně, novým pravidlům pro dodání zboží do EU a dalším tématům. * • problematika předmětu daně, • změny sazeb DPH v průběhu roku 2021 - 2022 – vyúčtování, zálohy, DUZP, zatřídění atd., • zdanitelná plnění v tuzemsku v příkladech, • přenesená daňová povinnost ...
přidanéhodnotypraktickýchpříkladechzaměřenoobceúzemněsamosprávnécelky

Daň z přidané hodnoty na praktických příkladech – zaměřeno na obce a územně samosprávné celky
Únor 2022 # Seminář vás seznámení s výklady a praktickými postupy specifickými pro veřejnoprávní organizace. Lektorka se bude věnovat aktuálním sazbám daně a jejich změnám v průběhu roku 2021 a 2022, nároku na odpočet daně, novým pravidlům pro dodání zboží do EU a dalším tématům. * • problematika předmětu daně, • změny sazeb DPH v průběhu roku 2021 - 2022 – vyúčtování, zálohy, DUZP, zatřídění atd., • zdanitelná plnění v tuzemsku v příkladech, • přenesená daňová povinnost ...
přidanéhodnotypraktickýchpříkladechzaměřenoobceúzemněsamosprávnécelky

Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích
Březen 2022 # Získáte tipy, jak podpořit argumentaci a prezentaci svých myšlenek. V průběhu intenzívního nácviku objevíte potenciál dobře položených otázek. Celkově získáte přehled a větší kontrolu nad vámi vedenými rozhovory. * • techniky vstřícné komunikace jako prevence konfliktu, • postupy kladení otázek a získávání informací při hrozící eskalaci konfliktu, • techniky udržení rámce hovoru i v obtížné a konfliktní situaci, • různé cesty, jak argumentovat, vyjednávat a ...
Praktickákomunikacemanažeryobtížnýchsituacích

Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky
Březen 2022 # Předvedeme si, jak dobře prezentovat, naučíte se bojovat s trémou. Naučíte se, jak mluvit před publikem i kamerou. Natrénujete, jak používat svůj hlas, jak správně artikulovat a dobře používat gesta. Máte možnost posílit své sebevědomí. * • jak se připravit na přednes, prezentaci, rozhovor, • jak dýchat při prezentaci nebo rozhovoru, • jak artikulovat, aby vám všichni rozuměli, • rytmus řeči, melodika řeči, slovní zásoba, • práce se čteným textem, ...
Mluvitnemluvit?Rétorikaprezentaceprakticky

Mluvit či nemluvit? Rétorika a prezentace prakticky
Květen 2022 # Předvedeme si, jak dobře prezentovat, naučíte se bojovat s trémou. Naučíte se, jak mluvit před publikem i kamerou. Natrénujete, jak používat svůj hlas, jak správně artikulovat a dobře používat gesta. Máte možnost posílit své sebevědomí. * • jak se připravit na přednes, prezentaci, rozhovor, • jak dýchat při prezentaci nebo rozhovoru, • jak artikulovat, aby vám všichni rozuměli, • rytmus řeči, melodika řeči, slovní zásoba, • práce se čteným textem, ...
Mluvitnemluvit?Rétorikaprezentaceprakticky

Finanční analýza pro praktické využití
Květen 2022 # Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * • cíle finanční analýzy, • rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody, • informační zdroje, • metody finanční analýzy, • analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA, ...
Finančníanalýzapraktickévyužití

Finanční analýza pro praktické využití
Květen 2022 # Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * • cíle finanční analýzy, • rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody, • informační zdroje, • metody finanční analýzy, • analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA, ...
Finančníanalýzapraktickévyužití

Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra
Únor 2022 # Zaměření kurzu procvičování postupů od nejelementárnějších po nejkomplexnější pod vedením profesionála z oboru realizace na grafických souborech a fotografiích se vzrůstající obtížností Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
AdobePhotoshopworkshopkurzpraktickéhovyužitíanebprocvičovánídělámistra

Praktický pohled na finanční plán a reporting – komplexně
Březen 2022 # Prakticky orientovaný seminář vám poskytne souhrnný vhled do procesu sestavení a využití finančního plánu pro účely plánování podnikových cílů a následného interního rozhodování pro jejich dosažení. Pochopíte a budete schopni využívat principy forecastingu ve finančním řízení podniku. Provedeme vás procesem reportingu a způsoby jeho realizace. V případě vaší aktivní účasti budete obeznámeni s procesem sestavení finančního plánu, dokážete sestavit jednoduchý finanční plán a ...
Praktickýpohledfinančníplánreportingkomplexně

praktick��ho

Celkem: 146 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | praktick��ho

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde