SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; problémy

Kurzy: problémy

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
Červen 2024 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek * Pracovní doba: • specifické problémy v oblasti pracovní doby – co je „fondem“ pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského ...
Nejčastějšíproblémychybyzpracovánímezd

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
Červen 2024 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek * Pracovní doba: • specifické problémy v oblasti pracovní doby – co je „fondem“ pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského ...
Nejčastějšíproblémychybyzpracovánímezd

Zákoník práce v personální praxi – praktické příklady a nejčastější problémy
Květen 2024 # Cílem semináře je nabídnout praktický pohled na vybrané oblasti zákoníku práce, ve kterých dochází často k problémům či chybám. Jde o oblasti, v nichž zpravidla existuje relevantní judikatura vyšších soudních instancí nebo ustálené názory inspektorátů práce či jiných autorit, které se v praxi doporučuje dodržovat. Přínos semináře spočívá právě v jeho kasuističnosti: nejde o ucelený výklad kompletního pracovního práva, ale cílený výklad zaměřený na problémové oblasti s uvedením popisu častých ...
Zákoníkprácepersonálnípraxiprakticképříkladynejčastějšíproblémy

Zákoník práce v personální praxi – praktické příklady a nejčastější problémy
Květen 2024 # Cílem semináře je nabídnout praktický pohled na vybrané oblasti zákoníku práce, ve kterých dochází často k problémům či chybám. Jde o oblasti, v nichž zpravidla existuje relevantní judikatura vyšších soudních instancí nebo ustálené názory inspektorátů práce či jiných autorit, které se v praxi doporučuje dodržovat. Přínos semináře spočívá právě v jeho kasuističnosti: nejde o ucelený výklad kompletního pracovního práva, ale cílený výklad zaměřený na problémové oblasti s uvedením popisu častých ...
Zákoníkprácepersonálnípraxiprakticképříkladynejčastějšíproblémy

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska účetních a daňových předpisů - komplikované problémy v příkladech
Červen 2024 # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro po...
Hmotnýnehmotnýmajetekhlediskaúčetníchdaňovýchpředpisůkomplikovanéproblémypříkladech

problémy

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | problémy

Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net