SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; problémy

Kurzy: problémy

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení

Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
Listopad 2023 # Odborný program semináře: * EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) - legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace - ...
Obchodníkorporaceroce2023aktuálníotázkyproblémyvýzvy

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
Září 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském ...
Živnostenskýzákonaktuálníproblémypraxenoveláchzákona

Řidičské průkazy - aktuální problémy
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-828 - 2021; Řidičské průkazy - aktuální problémy (webinář) Cílem semináře je seznámit posluchače s ustanoveními zákona č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi.  Upozornit  na chystané změny a novinky v dané problematice. Cílovou skupinou semináře jsou především  úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností  – vedoucí odborů a referenti ...
Řidičsképrůkazyaktuálníproblémy

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
Červen 2023 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: • specifické problémy v oblasti pracovní doby – co je „fondem“ pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského ...
Nejčastějšíproblémychybyzpracovánímezd

Nejčastější problémy a chyby při zpracování mezd
Červen 2023 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: • specifické problémy v oblasti pracovní doby – co je „fondem“ pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby; jak pracovat s odpracovanými hodinami ve vztahu k fondu pracovní doby při zúčtování mzdy; jaké dopady jsou v oblasti nemocenského ...
Nejčastějšíproblémychybyzpracovánímezd

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech
Červen 2023 # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením Technické ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHdaňovýchpředpisůkomplikovanéproblémypříkladech

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech
Říjen 2023 # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. Obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHdaňovýchpředpisůkomplikovanéproblémypříkladech

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY UPLATŇOVÁNÍ DPH a změny pro rok 2024
Listopad 2023 # Daně # Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl Seznámit účastníky se změnami zákona a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2023 a změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 ...
AKTUÁLNÍPROBLÉMYUPLATŇOVÁNÍzměny2024

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY UPLATŇOVÁNÍ DPH a změny pro rok 2024
Prosinec 2023 # Daně # Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl Seznámit účastníky se změnami zákona a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2023 a změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 ...
AKTUÁLNÍPROBLÉMYUPLATŇOVÁNÍzměny2024

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY UPLATŇOVÁNÍ DPH a změny pro rok 2024
Leden 2024 # Daně # Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl Seznámit účastníky se změnami zákona a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2023 a změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 ...
AKTUÁLNÍPROBLÉMYUPLATŇOVÁNÍzměny2024

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY UPLATŇOVÁNÍ DPH a změny pro rok 2024
Únor 2024 # Daně # Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl Seznámit účastníky se změnami zákona a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2023 a změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 ...
AKTUÁLNÍPROBLÉMYUPLATŇOVÁNÍzměny2024

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
Červen 2023 # Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty * ...
Insolvenčnířízenířešeníúpadkuoddluženímaktuálnívýkladovéproblémyjudikaturavčetněinformacínoveleinsolvenčníhozákona

problémy

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | problémy

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net