SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; programování

Kurzy: programování

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení

Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I.
Červen 2024 # Cíl kurzu Orientovat se v prostředí Visual Basic editoru a tvořit vlastní jednoduché programy, které zautomatizují vaši každodenní rutinní práci v Excelu. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro pokročilejší uživatele Excelu, kteří se chtějí naučit jeho prostředí programovat, ocení jej statistici, analytici výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří denně zpracovávají velké množství dat, dále pak projektoví manažeři, kteří p...
MicrosoftExcelkurzprogramování

AI v programování: strategie, postupy a generování kódu
Červenec 2024 # Pro začínající vývojáře přináší kurz jednoduchý a přístupný přehled, jak správně řídit a supervizovat umělou inteligenci při generování kódu, čímž umožňuje účastníkům efektivní spolupráci s AI na tvorbě software. Kurz je navržen pro začátečníky v oblasti vývoje softwaru, kteří chtějí objevit možnosti využití umělé inteligence k automatickému generování kódu. Uživatelé si tak budou moci pomocí AI tvořit vlastní cestu učení, doplňovat mezery a ověřovat si zdali konceptům porozuměli. Naučí se ...
programování:strategiepostupygenerováníkódu

Microsoft Excel – kurz programování ve VBA II.
Červen 2024 # Cíl kurzu Využívat pokročilé vlastnosti prostředí Visual Basic editoru a prostřednictvím objektového přístupu programovat systematicky. Předpokládané znalosti Znalost programu MS Excel na úrovni kurzu Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I. ...
MicrosoftExcelkurzprogramování

Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje
Červenec 2024 # Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv. externí procedury.Posluchači se naučí efektivně využívat SQL a transformovat výstup XML,JSON a jiných formátů. Jak postupovat při zpracování transakcí a případném uváznutí. Naučí se efektivně využívat DML a DDL triggery. Dozví se jak ...
Kurz-školeníProgramovánípgSQLpokročilétechnikyvývoje

Kurz programování v Oracle PL - SQL
Červenec 2024 # Kurz programování v Oracle PL - SQL je určen jak pro uivatele a programátoz databází Oracle 10 - 11g a 12c, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL - SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL - ...
KurzprogramováníOracle

Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++
Červenec 2024 # Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++ je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat operátory a zpracovávat události a ...
KurzJazykObjektověorientovanéprogramování

Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++
Červenec 2024 # Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++ je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech [quot;race conditionquot;] nebo uváznutí [quot;deadlockquot;]. Představíme vlákna [quot;threadsquot;] a použítí paralelních úloh [quot;task parallelismquot;]. Uvidíme kritické ...
KurzJazykVláknaparalelníprogramování

Java - pokročilé techniky programování
Červenec 2024 # Java - Advanced Programming * Kurz je určen programátorům, kteří ovládají základy jazyka JAVA. Prohloubí si v něm znalosti v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů, jako jsou vláknové procesy a streamy. Účastnící se také naučí vytvářet jedndnoduché okenní aplikace a pracovat se ...
Javapokročilétechnikyprogramování

C++ – Pokročilé programování
Září 2024 # C++ - Advanced Programming * Píšete programy v jazyce C++ a rádi byste se pustili do pokročilejších témat? Programovací jazyk C++ poskytuje silné nástroje k tvorbě a optimalizaci programů na vysoké úrovni abstrakce při plném využití výkonu hardware. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte objektově orientované programování v C++. Seznamte se s možnostmi tvorby abstrakcí optimalizovaných na ...
Pokročiléprogramování

Java - úvod do programování
Červenec 2024 # Java - Beginning Application Development * Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných ...
Javaúvodprogramování

Python - pokročilé programování
Červenec 2024 # Python - Advanced Programming * Už ovládáte psaní jednoduchých programů v Pythonu a máte zájem upevnit své dovednosti a získat dobré programátorské návyky? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se snadno integruje s dalšími nástroji. S pomocí Pythonu můžete vytvářet od drobných automatizací a skriptů až po rozsáhlé systémy. Přihlaste se na náš praktický workshop, kde budete mít příležitost vyzkoušet si různé vlastnosti Pythonu a ...
Pythonpokročiléprogramování

Rust - úvod do programování
Září 2024 # Zajímáte se o vývoj bezpečných a spolehlivých systémů? Poznejte univerzální programovací jazyk navržený pro kritické systémy, kde vedle bezpečnosti záleží i na výkonu a plné kontrole nad výpočetním hardware. Uplatní se od síťových aplikacíaž po průmyslové systémy. Často se používá jako modernější náhrada C++, kterému se už delší dobu nedaří překonat návrhové překážky. Seznamíte se s bezpečnostním modelem Rustu a hláškami kompilátoru, která ...
Rustúvodprogramování

programování

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | programování

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net