SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; rozhovor��

Školení: rozhovor��

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vedení obtížných pracovních rozhovorů
Květen 2023 # Každý vedoucí pracovník nebo personalista se někdy dostal do situace, kdy byl nucen vést nepříjemné pracovní rozhovory. V současné době je potřeba se připravit na to, že tyto, jak pro vedoucího pracovníka, tak podřízeného, mohou být častější, s větším počtem pracovníků, a o to více je potřeba se na ně připravit. Náš jednodenní kurz Vás provede procesem vedení nepříjemných či obtížných pracovních rozhovorů od uvědomění si cílů takového rozhovoru, až po pravidla, jak si sám pro sebe ...
Vedeníobtížnýchpracovníchrozhovorů

Náročné rozhovory: jak v klidu zvládnout komplikované situace
Březen 2023 # Obvykle nám delá komunikace s jinými lidmi radost. Jsou však situace a rozhovory, které jsou nárocné už ze své podstaty. At už jsou to situace, ve kterých jsou prítomny silné emoce, musíte vyjednávat s nárocnými komunikacními partnery nebo sdelovat negativní zprávy lidem, na kterých vám záleží, jedno mají spolecné: každý by se jim nejradeji vyhnul, ale presto jsou obcas nevyhnutelné. Na tomto semináři se naucíte, jak takové rozhovory a nepríjemné situace z nich plynoucí efektivne zvládnout. ...
Náročnérozhovory:kliduzvládnoutkomplikovanésituace

Náročné rozhovory: jak v klidu zvládnout komplikované situace
Duben 2023 # Obvykle nám delá komunikace s jinými lidmi radost. Jsou však situace a rozhovory, které jsou nárocné už ze své podstaty. At už jsou to situace, ve kterých jsou prítomny silné emoce, musíte vyjednávat s nárocnými komunikacními partnery nebo sdelovat negativní zprávy lidem, na kterých vám záleží, jedno mají spolecné: každý by se jim nejradeji vyhnul, ale presto jsou obcas nevyhnutelné. Na tomto semináři se naucíte, jak takové rozhovory a nepríjemné situace z nich plynoucí efektivne zvládnout. ...
Náročnérozhovory:kliduzvládnoutkomplikovanésituace

Náročné rozhovory: jak v klidu zvládnout komplikované situace
Červen 2023 # Obvykle nám delá komunikace s jinými lidmi radost. Jsou však situace a rozhovory, které jsou nárocné už ze samé své podstaty. At už jsou to situace, ve kterých jsou prítomny silné emoce, musíte vyjednávat s nárocnými komunikacními partnery, prípadne sdelovat negativní zprávy lidem, na kterých vám záleží, jedno mají spolecné: každý by se jim nejradeji vyhnul, ale presto jsou obcas nevyhnutelné. Na tomto semináři se naucíte, jak takové rozhovory a nepríjemné situace z nich plynoucí efektivne ...
Náročnérozhovory:kliduzvládnoutkomplikovanésituace

VEDENÍ ROZVOJOVÝCH ROZHOVORŮ
Březen 2023 # Personalistika # Určeno pro manažery, kteří se chtějí zdokonalit ve vedení smysluplných rozhovorů zaměřených na zlepšování a rozvoj podřízených a týmů. cíl Naučit se vidět a rozvíjet potenciál ve svých kolezích Osvojit si užitečné a funkční techniky pro vedení (nejen) rozvojových rozhovorů Vyzkoušet si vedení rozhovorů a získat zpětnou vazbu na vlastní jednání obsah Osobní a profesionální rozvoj jako jeden ze ...
VEDENÍROZVOJOVÝCHROZHOVORŮ

TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU
Srpen 2023 # Personalistika # Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají náborem zaměstnanců. cíl Zlepšit a sjednotit náborový proces Zvýšit úspěšnost výběrových rozhovorů Naučit se identifikovat faktory osobnosti obsah Náborový proces od A do Z Příprava, realizace a uzavření výběrového řízení (plánování náboru, tvorba job description, profil kandidáta, preselekce a selekce vhodných kandidátů, náborové zdroje, ...
TRÉNINKVÝBĚROVÉHOROZHOVORU

Vedení rozhovoru s dětským klientem
Březen 2023 # Cílem semináře je seznámit posluchače s tím, jak efektivně vést rozhovor s dětským klientem. Období dětství má z hlediska vývojové psychologie svá specifika, která je důležité poznat právě proto, abychom s dětmi uměli mluvit a naše vzájemná komunikace tak měla požadovaný přínos a vedla k pomoci těm, kteří své potřeby, potažmo problémy, často ještě nedovedou či nechtějí p...
Vedenírozhovorudětskýmklientem

rozhovor��

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | rozhovor��

Počet kurzů: 106211
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net