SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; situace

Kurzy: situace

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Efektivní komunikace - Jak zvládnout i obtížné situace s grácií
Září 2024 # Jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe? Potřebujete odhalit, co říkáte řečí svého těla? Ve dvou dnech odstraníme slovní vycpávky a rušivé tělesné signály. Nacvičíme asertivní reakce a techniky v konfliktech. Určíme manipulátory ve vašem okolí, osvojíme si principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích. Kurz je ...
Efektivníkomunikacezvládnoutobtížnésituacegrácií

Asertivní desatero v praxi - Jak lépe zvládat nekomfortní situace s pomocí asertivity
Září 2024 # Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy a také vzájemnou ...
Asertivnídesateropraxilépezvládatnekomfortnísituaces pomocíasertivity

STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A AKTUÁLNÍ SITUACE OKOLO STAVEBNÍHO ZÁKONA – ONLINE ŠKOLENÍ
Červenec 2024 # Lektor kurzu: Ing. Marcela PAVLOVÁ Působila jako ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka. ...
STAVEBNÍZÁKONÚSEKUSTAVEBNÍHOŘÁDUAKTUÁLNÍSITUACEOKOLOZÁKONAONLINEŠKOLENÍ

Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne
Listopad 2024 # Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity. Obsah: Pasivní, agresivní a asertivní projevy těla. ...
Asertivitanáročnésituaceneříkejteanokdyžchceteříci

situace

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | situace

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net