SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; vývoj

Školení: vývoj

Celkem: 48 seminářů, kurzů a/nebo školení

MOCAZ-204 - Microsoft Azure - vývoj aplikací
Srpen 2022 # Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající Azure storage, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečit svá řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a spotřebovat Azure služby a služby třetích stran, a do svých řešení zahrnout modely založené na událostech a ...
MOCAZ-204MicrosoftAzurevývojaplikací

PostgreSQL - vývoj v PL - pgSQL
Říjen 2022 # Tento kurz je určen především vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj nad PostgreSQL. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury tak tzv. externí procedury. K dispozici je několik jazyků od SQL až po PL - Perl. Každý jazyk nabízí jiné možnosti a po absolvování kurzu by se vývojář měl dokázat rozhodnout pro jeden konkrétní jazyk, který pro dané zadání nabízí největší možnosti.    Cílová skupina Vývojáři DB specialisti ...
PostgreSQLvývojpgSQL

Oceňování nemovitostí na jednoduchých příkladech včetně aktualit z vývoje realitního trhu
Říjen 2022 # Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky - metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovitých věcí a znát vlivy, které ovlivňují jejich hodnotu. Rovněž získáte zběžný přehled o situaci na nemovitostním trhu v ČR. * Úvod: Pojmy • metody • důvody a postup ocenění. Parametry ocenění: Výnosy • náklady • srovnávací ukazatele • yield • obsazenost. Ocenění rezidenční nemovitosti: ...
Oceňovánínemovitostíjednoduchýchpříkladechvčetněaktualitvývojerealitníhotrhu

Oceňování nemovitostí na jednoduchých příkladech včetně aktualit z vývoje realitního trhu
Říjen 2022 # Po absolvování semináře budete znát základní pojmy, ovládat základní techniky - metody ocenění a umět je aplikovat, rozlišovat mezi jednotlivými druhy nemovitých věcí a znát vlivy, které ovlivňují jejich hodnotu. Rovněž získáte zběžný přehled o situaci na nemovitostním trhu v ČR. * Úvod: Pojmy • metody • důvody a postup ocenění. Parametry ocenění: Výnosy • náklady • srovnávací ukazatele • yield • obsazenost. Ocenění rezidenční nemovitosti: ...
Oceňovánínemovitostíjednoduchýchpříkladechvčetněaktualitvývojerealitníhotrhu

Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje
Srpen 2022 # Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv. externí procedury.Posluchači se naučí efektivně využívat SQL a transformovat výstup XML,JSON a jiných formátů. Jak postupovat při zpracování transakcí a případném uváznutí. Naučí se efektivně využívat DML a DDL triggery. Dozví se jak ...
Kurz-školeníProgramovánípgSQLpokročilétechnikyvývoje

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled
Říjen 2022 # Cílem semináře je poskytnout vám ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání. Budete seznámeni s novinkami v této oblasti a budete upozorněni na časté chyby v této oblasti. V rámci výkladu budou zdůrazněny aktuální výklady správce daně. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. * • vymezení odpočitatelné položky na výzkum a vývoj jako formy ...
Daňovéodpočtyvýzkumvývojodbornévzdělávánídaňovýúčetnípohled

Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled
Říjen 2022 # Cílem semináře je poskytnout vám ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání. Budete seznámeni s novinkami v této oblasti a budete upozorněni na časté chyby v této oblasti. V rámci výkladu budou zdůrazněny aktuální výklady správce daně. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. * • vymezení odpočitatelné položky na výzkum a vývoj jako formy ...
Daňovéodpočtyvýzkumvývojodbornévzdělávánídaňovýúčetnípohled

Registr smluv - aktuální vývojové tendence
Srpen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-463 - 2021; Zákon o registru smluv (webinář) Cíl semináře: Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: co se uveřejní, kdy se uveřejní, jak se uveřejní, co se neuveřejní a hlavě, co dělat, když se udělá chyba při uveřejnění Doporučená literatura: Zákon o registru smluv. Komentář Autor: Bouda, ...
Registrsmluvaktuálnívývojovétendence

Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj, aktuální znění navrhovaných novel a jejich dopady
Říjen 2022 # Program: * I. Problémy současné praxe, zejména - otázky spojené s uvedením územních plánů do souladu s požadavky jednotného standardu, jeho další směřování, - náležitosti návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, - náležitosti návrhu obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným ...
Územníplánovánísoučasnýstavebnízákonjehoaplikacepodrobnéinformacenovémstavebnímzákonunejaktuálnějšímzněníděníkolemnějočekávanývývojaktuálnízněnínavrhovanýchnoveljejichdopady

Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
Prosinec 2022 # Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech. Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283 - 2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. V době konání semináře lze ...
Novýstavebnízákonpodrobnéaktuálníinformaceděníkolemnějočekávanývývojdopadyzměn

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
Září 2022 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - ...
Stavebnízákonúsekustavebníhořáduúzemníhorozhodovánívčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývoji

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)
Říjen 2022 # Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební ...
Novýstavebnízákonpohleduadvokátastavebníkasousedavčetněaktuálníchinformacíočekávanémvývojidopadyaktuálníodkládacívěcnénovely

vývoj

Celkem: 48 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | vývoj

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net