SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; vztahy

Kurzy: vztahy

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Pracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele aneb jak odhalit mobbing a bossing
Listopad 2021 # Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru. Odnesete si návody, jak dodržovat princip rovného přístupu k zaměstnancům z pohledu pracovních podmínek i odměňování. * Základní vymezení problematiky zákazu diskriminace ...
Pracovněprávnívztahynediskriminovánírovnýpřístuppohleduzaměstnavateleanebodhalitmobbingbossing

Jak budovat vztahy v obchodu - Učte se od nejlepších
Prosinec 2021 # V byznysu jde především o peníze. Naučte se obchodovat a buďte tím, kdo přináší peníze do firmy Obohaťte své obchodní instinkty o techniky, které jsou ověřené praxí. V kurzu se dozvíte, jak postupovat při obchodních jednáních a jak si získat popularitu u klientů. Tomáš Parobek s vámi bude sdílet své úspěšné obchodní strategie, ale i své přešlapy, ...
budovatvztahyobchoduUčtenejlepších

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
Prosinec 2021 # Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity změn závazků vyhrazených ...
Smlouvysmluvnívztahyveřejnýchzakázkáchpohledemzakázkovéhozávazkovéhopráva

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163 - 2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
Listopad 2021 # Odborný program semináře: * Nové pojetí nájemního vztahu, vztah nájmu a podnájmu, možnost zákazu podnájmu * Vztah úpravy nájmu bytu podle občanského zákoníku a podle zvláštní úpravy nájmu družstevních bytů (po novele Občz č. 163 - 2020 Sb.) * Nájem služebního bytu * Kogentní a dispozitivní ustanovení o nájmu ...
NájemnívztahyobecnázvláštníúpravarozborněkterýchdiskutovanýchustanovenínájmubytuaktuálníjudikaturanájemnímvztahůmnovelaObčZ2020Sbdalšípřipravovanéúpravyzasahujícíoblastinájemníchvztahů

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163 - 2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
Listopad 2021 # Odborný program semináře: * Změny v pojetí nájemného vztahu * Obecná ustanovení ObčZ o nájmu použitelná i pro nájem bytu, * Zvláštní ustanovení o nájmu bytu; kogentní a dispozitivní ustanovení * Ochrana nájemce * Vznik nájmu bytu podle ObčZ * Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele * ...
NájemnívztahyobecnázvláštníúpravarozborněkterýchdiskutovanýchustanovenínájmubytuaktuálníjudikaturanájemnímvztahůmnovelaObčZ2020SbdalšípřipravovanéúpravyzasahujícíoblastinájemníchvztahůON-LINE

Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejností
Listopad 2021 # Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Nástroje PR mohou pomoci prosadit sdělení do médií, zastavit mediální krizi, otevřít či usměrnit veřejnou debatu, propagovat výrobek či službu, doplnit marketingové aktivity, podpořit reklamu a mnohé další. To vše často za zlomkovou cenu v porovnání s inzercí, reklamou či marketingem. Kurz odpoví především na otázku – jak mám začít s PR. Dozvíte se, co vše do PR patří, ...
Základyanebpročbudovatvztahyveřejností

Zákon o ochraně přírody a krajiny - právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi a další
Prosinec 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.   Tato problematika však i ...
Zákonochraněpřírodykrajinyprávnívztahydřevinámrostoucímmimopraxidalší

Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava
Říjen 2021 # Právo a právní věda, doktorský studijní program Správní právo a právo životního prostředí na katedře pozemkového práva a práva životního prostředí. V praxi pracuje jako asistentka soudce na Nejvyšším soudě ČR. Termín úterý 26. října 2021, 9.00-cca 14.00 h Cena 1850 Kč - os., v ceně výklad lektorky, studijní materiál, káva, ...
Občanskýzákoníkmajetekprávnívztahyvěcemkatastrnemovitostíaktuálněúčinnáúprava

vztahy

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | vztahy

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde