SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; zákon

Školení: zákon

Celkem: 119 seminářů, kurzů a/nebo školení

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, - novely zákoníku práce - 3denní
Srpen 2022 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se ...
PRACOVNÍPRÁVOpodrobnývýkladpříkladynovelyzákoníkupráce3denní

Realitní zprostředkovatel - Nejlepší příprava pro odbornou způsobilost dle zákona o realitním zprostředkování. Akreditováno MŠMT ČR. SOUČÁSTÍ JE ZKOUŠKA před Autorizovanou osobou. Úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST.
Prosinec 2021 # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Náš kurz vás pro získání tohoto osvědčení maximálně ...
RealitnízprostředkovatelNejlepšípřípravaodbornouzpůsobilostzákonarealitnímzprostředkováníAkreditovánoMŠMTSOUČÁSTÍZKOUŠKApředAutorizovanouosobouÚspěšnýabsolventobdržíDOKLADVÁZANOUŽIVNOST

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb., # pro Brno
Leden 2022 # Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vyhlášky2005SbBrno

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb.,
Leden 2022 # Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vyhlášky2005Sb

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - - komplexní výklad, dle zákoníku práce - 2denní
Duben 2022 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se ...
PRACOVNÍPRÁVOPRAXIkomplexnívýkladzákoníkupráce2denní

ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELÁCH - pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky
Únor 2022 # Pracovní právo # Co je závislá práce (zákaz tzv. švarcsystému a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) Vazba na občanský zákoník a jak s ním pracovat Zásada co není zakázáno, je dovoleno – kdy se lze od zákona odchýlit Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád, pravidla pro ukládání povinností zaměstnancům (vymezení pracovní kázně ) Novela zákoníku práce týkající se směrnice EU o sladění ...
ZÁKONÍKPRÁCENOVELÁCHliniovýmanagementmistrydalšívedoucípracovníky

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva - po novele zákoníku práce
Březen 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska pracovního práva. obsah Úvodní ustanovení zákoníku práce a jejich uplatnění v praxi (výklad, obsah a forma právních jednání) ...
PRAKTICKÉPŘÍKLADYCVIČENÍpracovníhoprávanovelezákoníkupráce

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH
Červen 2022 # Daně # Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku obsah Nejdůležitější problémy: Stanovení obratu pro registraci plátce, zpětná registrace Registrace identifikované osoby – pořízení zboží z JČS, přijetí služby, poskytnutí služby Stanovení místa plnění při dodání zboží Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo, uvedení v daňovém přiznání Poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYOMYLYAPLIKACIZÁKONA

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2022
Prosinec 2021 # Daně # Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2021 a pro rok 2022 obsah Změny od 1. 1. 2021 Vyúčtování dodání energií a poskytnutí služeb Omezení možnosti uplatnění daně u nájmu nemovité věci, dopady na pronajímatele, úprava odpočtu daně, dopady na nájemce Elektronická forma podání, záloha na nadměrný odpočet Definice nehmotného majetku, majetek vytvořený vlastní činností Brexit – ...
ZMĚNYZÁKONĚ2022

zákon

Celkem: 119 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zákon

Počet kurzů: 98283
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde