SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; zaměstnávání

Školení: zaměstnávání

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2023
Prosinec 2022 # Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i tuzemského zákoníku práce, ale také obdobné zahraniční úpravy, které zapracovaly novelizaci směrnice o vysílání pracovníků. Do tohoto tématu zasáhl válečný konflikt vyvolaný Ruskou federací na Ukrajině, kdy v České republice přibylo velké množství potenciálních pracovníků z Ukrajiny se speciálním režimem zaměstnání při udělení tzv. dočasné ...
Zaměstnávánícizincůvysílánípracovníkůzahraničípraxi2023

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2023
Prosinec 2022 # Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i tuzemského zákoníku práce, ale také obdobné zahraniční úpravy, které zapracovaly novelizaci směrnice o vysílání pracovníků. Do tohoto tématu zasáhl válečný konflikt vyvolaný Ruskou federací na Ukrajině, kdy v České republice přibylo velké množství potenciálních pracovníků z Ukrajiny se speciálním režimem zaměstnání při udělení tzv. dočasné ...
Zaměstnávánícizincůvysílánípracovníkůzahraničípraxi2023

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen v ročním zúčtování 2022 – v případových studiích
Leden 2023 # Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména podle koordinačních, tj. nařízení Rady EU 883 - 2004 a prováděcí nařízení 987 - 2009, dále pak podle bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Seminář se také zaměří na problematiku zaměstnávání občanů Ukrajiny a rozdíly mezi zaměstnáváním uprchlíků s u...
Zaměstnávánícizincůvysílánípracovníkůnejenročnímzúčtování2022případovýchstudiích

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků nejen v ročním zúčtování 2022 – v případových studiích
Leden 2023 # Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména podle koordinačních, tj. nařízení Rady EU 883 - 2004 a prováděcí nařízení 987 - 2009, dále pak podle bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Seminář se také zaměří na problematiku zaměstnávání občanů Ukrajiny a rozdíly mezi zaměstnáváním uprchlíků s u...
Zaměstnávánícizincůvysílánípracovníkůnejenročnímzúčtování2022případovýchstudiích

Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny a jejich praktické dopady
Prosinec 2022 # Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU - EHP - Švýcarska na území ČR - Schengenu. Kromě obecného představení problematiky, je stěžejní část semináře věnována praktickým otázkám zaměstnávání cizinců, včetně případových studií. Důraz bude kladen na zejména na zaměstnaneckou kartu, modrou kartu a kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance. Seznámíte se i s vládními programy ekonomické migrace, a s možnostmi pro ...
Zaměstnávánícizincůúzemíkomplexnípředstaveníproblematikydůrazemzměnyjejichpraktickédopady

Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut
Září 2022 # Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být ...
Agenturnízaměstnávánípraktickykrokkrokempokut

Agenturní zaměstnávání prakticky – krok za krokem a bez pokut
Září 2022 # Cílem prakticky orientovaného semináře je poskytnout vám komplexní přehled legislativy ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání, seznámit vás s praxí ověřenými metodami náboru agenturních zaměstnanců a naučit vás, jak se vyhnout rizikům spojených s využíváním agenturních zaměstnanců ve firmě. Dozvíte se, jak poznat seriózní agenturu práce, co musí obsahovat smlouva s agenturou práce, smlouva s přiděleným agenturním zaměstnancem, jak realizovat pojem „srovnatelné podmínky“, které musí být ...
Agenturnízaměstnávánípraktickykrokkrokempokut

Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
Říjen 2022 # Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získání a udržení licence agentury práce, tak na oblast smluvní, tedy na samotné agenturní zaměstnávání v praxi. Pozornost bude věnována všem klíčovým oblastem včetně srovnatelných pracovních a mzdových - platových podmínek, ...
Agenturnízaměstnáváníagenturyuživatelepraktickypříklady

Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
Říjen 2022 # Cílem semináře je rozebrat aktuální právní podmínky agenturního zaměstnávání s přihlédnutím k nejnovějším výkladům, judikatuře a samozřejmě k právům a povinnostem jak agentur práce, tak uživatelů. Seminář bude zaměřen jak na oblast licenční, tedy na právní podmínky pro získání a udržení licence agentury práce, tak na oblast smluvní, tedy na samotné agenturní zaměstnávání v praxi. Pozornost bude věnována všem klíčovým oblastem včetně srovnatelných pracovních a mzdových - platových podmínek, ...
Agenturnízaměstnáváníagenturyuživatelepraktickypříklady

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
Říjen 2022 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍCIZINCŮkomplexnívýklad

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad
Únor 2023 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍCIZINCŮkomplexnívýklad

Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců
Říjen 2022 # Jak vybrat seriózní agenturu, spolehlivé zaměstnance a na co si dát pozor Od konce roku 2017 je klíčové znát všechny novelizované pracovněprávní předpisy, které souvisejí s agenturním zaměstnáváním. Zvýšila se totiž odpovědnost nejen ze strany agentur práce, ale zejména zaměstnavatelů, které využívají jejich služby. Ať už vám chybí stálí ...
AgenturnízaměstnáváníPrávapovinnostivyužitíagenturníchzaměstnanců

zaměstnávání

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zaměstnávání

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net