SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; zaměstnanců

Kurzy: zaměstnanců

Celkem: 25 seminářů, kurzů a/nebo školení

Motivace zaměstnanců
Prosinec 2021 # Cíl kurzu Naučit vás vytvářet takový systém motivace, který bude opravdu fungovat. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí zlepšit své schopnosti motivovat zaměstnance. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně kurzu. Po celou dobu kurzu je pro vás ...
Motivacezaměstnanců

PERSONÁLNÍ CONTROLLING pro pokročilé - - rozdělení zaměstnanců do kategorií a přínos každého z nich firmě
Únor 2022 # Personalistika # Určeno pro personální manažery a specialisty HR hledající návod na controllingové uchopení přínosu zaměstnanců, ale také pro controllery uvažující o zavedení personálního controllingu. cíl Aplikovat controllingový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů. Účastníci si na praktickém příkladu vyzkouší na základě rozdělení zaměstnanců do kategorií stanovení přínosu každého z nich ve firmě a osvojí si nástroje personálního controllingu a ...
PERSONÁLNÍCONTROLLINGpokročilérozdělenízaměstnancůkategoriípřínoskaždéhonichfirmě

PERSONÁLNÍ CONTROLLING pro pokročilé - - rozdělení zaměstnanců do kategorií a přínos každého z nich firmě
Únor 2022 # Personalistika # Určeno pro personální manažery a specialisty HR hledající návod na controllingové uchopení přínosu zaměstnanců, ale také pro controllery uvažující o zavedení personálního controllingu. cíl Aplikovat controllingový přístup v oblasti řízení lidských zdrojů. Účastníci si na praktickém příkladu vyzkouší na základě rozdělení zaměstnanců do kategorií stanovení přínosu každého z nich ve firmě a osvojí si nástroje personálního controllingu a ...
PERSONÁLNÍCONTROLLINGpokročilérozdělenízaměstnancůkategoriípřínoskaždéhonichfirmě

INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům
Březen 2022 # Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá náborová komunikace personalistů! Ano, HR marketing je dnes samostatnou kategorií marketingu, která pomáhá budovat dobré jméno značky a firmy. Správný HR marketing umožní výrazně ušetřit na náboru zaměstnanců zaměřením na efektivní komunikační kanály – nesmíte zapomínat na video marketing . Personalisté ...
INTERNÍEXTERNÍMARKETINGlépekomunikovathodnotyfirmyzaměstnancůmuchazečům

SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců
Červen 2022 # Personalistika # Určeno pro HR manažery, Training & Development manažery a specialisty vzdělávání. Tedy pro všechny, kteří mají zodpovědnost za zajištění efektivního a na strategii propojeného vzdělávání zaměstnanců. cíl Naučíte se definovat cílové skupiny a jejich vzdělávací a rozvojové potřeby v návaznosti na strategii firmy Vyzkoušíte si, jak stanovit cíle a výstupy vzdělávacích akcí Obohatíte se o tipy a návody , jaké ...
SPECIALISTAVZDĚLÁVÁNÍROZVOJEkomplexněuchopitvzdělávánízaměstnanců

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ - - analýza vzdělávacích potřeb kolegů - a příprava na výběr nejvhodnějšího dodavatele vzdělávání
Březen 2022 # Personalistika # Určeno pro všechny, kteří mají na starost vzdělávání a rozvoj lidí, a které zajímá, jak prostředky na vzdělávání využít co nejlépe. cíl Naučit se rozpoznat skutečné potřeby zaměstnanců a pracovních týmů a propojit je s potřebami firmy, tak abychom byli schopni zjistit, který dodavatel je schopen Vaše potřeby skutečně naplnit. Seminář Vám pomůže využívat prostředky na vzdělávání skutečně efektivním způsobem, tedy nevyhazovat peníze z okna. ...
VZDĚLÁVÁNÍROZVOJZAMĚSTNANCŮanalýzavzdělávacíchpotřebkolegůpřípravavýběrnejvhodnějšíhododavatelevzdělávání

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 4denní
Srpen 2022 # Personalistika # Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají náborem zaměstnanců. cíl Zlepšit a sjednotit náborový proces Zvýšit úspěšnost výběrových rozhovorů Naučit se identifikovat faktory osobnosti obsah Náborový proces od A do Z Příprava, realizace a uzavření výběrového řízení (plánování náboru, tvorba job description, profil kandidáta, preselekce a selekce vhodných kandidátů, náborové ...
VÝBĚRZAMĚSTNANCŮjejichadaptace4denní

UKLÁDÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮM - aneb možnosti interních dokumentů zaměstnavatelů - a dohod se zaměstnanci
Květen 2022 # Pracovní právo # Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, právníky zabývajícími se pracovním právem. cíl Účastníci semináře budou seznámeni s právní úpravou ukládání povinností, která nicméně není komplexní a jednoznačná. Pozornost bude věnována zejména vysvětlení rozdílů mezi povinnostmi uloženými jednostranně v interních dokumentech zaměstnavatele (zejm. pracovním řádu) a povinnostmi sjednanými v oboustranné dohodě . Zatímco ...
UKLÁDÁNÍPOVINNOSTÍZAMĚSTNANCŮManebmožnostiinterníchdokumentůzaměstnavatelůdohodzaměstnanci

zaměstnanců

Celkem: 25 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zaměstnanců

Počet kurzů: 98283
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde