SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; zp��tn��

Školení: zp��tn��

Celkem: 47 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak zpeněžit vlastní Android™ aplikaceMonetize Android™ Applications
Květen 2023 # Kurz je určen začínajícím vývojářům a společnostem zabývajícím se tvorbou Android aplikací. V rámci školení se seznámíte se základními technikami potřebnými pro vytváření příjmů z vlastních mobilních aplikací (prodej licencí, reklama, apod.). Školení je vedeno v českém jazyce, jeho součástí je oficiální Android ATC příručka v anglickém jazyce. Témata obsažená v tomto kurzu, jsou součástí certifikační zkoušky ...
zpeněžitvlastníAndroid™aplikaceMonetizeApplications

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovorFeedback, Evaluation Interview and Employee Motivation
Březen 2023 # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho ...
PracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovorFeedbackEvaluationInterviewEmployeeMotivation

Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace The Power of Motivation or How to Communicate Feedback
Květen 2023 # Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory se zpětnou vazbu, která dokáže účinně motivovat, zvýšit výkonnost a budovat firemní kulturu sp...
ZpětnávazbapodporavnitřnímotivacePowerMotivationCommunicateFeedback

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací – dvoudenní seminář
Květen 2023 # Pochopíte chování svoje i chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • zdroje konfliktů, ...
Asertivitazpůsobjednánízvládáníkonfliktníchsituacídvoudenníseminář

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací – dvoudenní seminář
Srpen 2023 # Pochopíte chování svoje i chování druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte lepší vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu. * Problémy, konflikty a jejich překonávání: • zdroje konfliktů, ...
Asertivitazpůsobjednánízvládáníkonfliktníchsituacídvoudenníseminář

MS Excel - zpracování dat s využitím Power QueryMS Excel - data processing using Power Query
Duben 2023 # Seznámení s možnostmi pokročilé automatizace dat pomocí doplňku Power Query. Zpracováváte opakovaně stejným způsobem rozsáhlý import dat a chcete si tuto činnost usnadnit? Pak jste tu ...
ExcelzpracovánívyužitímPowerQueryMSdataprocessingusingQuery

4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI - - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní
Srpen 2023 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro Všechny, kteří se chtějí podívat na rozmanitost lidských povah a projevů a lépe tak pochopit jednání lidí, se kterými přicházejí do kontaktu nebo je řídí a vedou Všechny, kteří při své práci potřebují rychle odhadnout typ člověka ohledně pracovního chování i osobnostního projevu tak, aby jedinec např. zapadl do stávajícího týmu Všechny, kteří nechtějí být později nemile překvapení tím, jak se v odhadu druhých ...
TYPOLOGIEOSOBNOSTIefektivnízpůsobyjednáníspoluprácerůznýmitypylidí2denní

MS Excel - efektivní zpracování dat pro uživateleMS Excel - For Advanced Users
Duben 2023 # Kurz je určen všem uživatelům aplikace MS Excel, kteří chtějí rozšířit své znalosti a využívat naplno užitečné nástroje tohoto ...
ExcelefektivnízpracováníuživateleMSAdvancedUsers

Energetická náročnost budov - Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov [PENB]
Červen 2023 # Během kurzu se účastníci seznámí s platnou legislativou a detailně bude probírán postup zpracování PENB. Součástí kurzu jsou samostatné výpočty za pomoci lektora a řešení příkladů, týkající se vybraných otázek z okruhu ke zkoušce k získání oprávnění na zpracovávání PENB. Získáte znalosti a dovednosti potřebné k vykonání zkoušky na Ministerstvu průmyslu a obchodu na oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov. Školení je určeno všem, kteří se chystají získat oprávnění v...
EnergetickánáročnostbudovZpracováváníprůkazuenergetickénáročnostiPENB

Jak na komunikaci negativních zpráv v pracovním i běžném životě
Březen 2023 # Naučíte se zvládat nepříjemné komunikační situace, které sdělováním nepříjemné a negativní zprávy mohou nastat. Naučíte se, jak si poradit s nepřátelstvím, agresí a pasivitou. Osvojíte si techniky přímé komunikace, která nedává prostor k dezinformacím. * • pochopení důvodů, proč se obecně bojíme přijímat i předávat negativní zprávy a jak to změnit, • na co si dát pozor u komunikace negativní zprávy a jaké důsledky může špatně zvolená forma sdělení mít, • vedení ...
komunikacinegativníchzprávpracovnímběžnémživotě

Jak na komunikaci negativních zpráv v pracovním i běžném životě
Květen 2023 # Naučíte se zvládat nepříjemné komunikační situace, které sdělováním nepříjemné a negativní zprávy mohou nastat. Naučíte se, jak si poradit s nepřátelstvím, agresí a pasivitou. Osvojíte si techniky přímé komunikace, která nedává prostor k dezinformacím. * • vedení obtížného rozhovoru (bez agresivity a neupřímné empatie), • čemu se vyhnout u komunikace negativních zpráv a jaké důsledky může špatně zvolená forma sdělování mít, • identifikace problému, které mohou ...
komunikacinegativníchzprávpracovnímběžnémživotě

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL - akreditovánono MŠMT ČR, včetně ZKOUŠKY, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovatel
Duben 2023 # Osvobozeno od DPH # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Náš kurz vás pro získání tohoto osvědčení maximálně připraví. Účastníci kurzu , kteří složí zkoušku odborné způsobilosti, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace. Tato ...
REALITNÍZPROSTŘEDKOVATELakreditovánonoMŠMTvčetněZKOUŠKYúspěšnýabsolventobdržíDOKLADVÁZANOUŽIVNOSTRealitnízprostředkovatel

zp��tn��

Celkem: 47 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zp��tn��

Počet kurzů: 106211
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net