SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # zeměmi

Školení: zeměmi

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – pro zkušené
Říjen 2024 # Seminář bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2025, pokud budou v době konání známé. * Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky ...
Uplatňovánímezizeměmitřetímiroce2024připravovanézměny2025zkušené

Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – pro zkušené
Říjen 2024 # Seminář bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2025, pokud budou v době konání známé. * Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky ...
Uplatňovánímezizeměmitřetímiroce2024připravovanézměny2025zkušené

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi aktuálně a pro rok 2025
Listopad 2024 # Na semináři získáte aktuální a hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * Obchodování se zbožím mezi členskými státy: • pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16), – definice, – stanovení místa plnění, -povinnost přiznat daň, – nárok na odpočet daně, daňové doklady, uvádění v KH, • dodání zboží do jiného členského státu, – ...
obchodumezičlenskýmistátytřetímizeměmiaktuálně2025

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi aktuálně a pro rok 2025
Listopad 2024 # Na semináři získáte aktuální a hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * Obchodování se zbožím mezi členskými státy: • pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16), – definice, – stanovení místa plnění, -povinnost přiznat daň, – nárok na odpočet daně, daňové doklady, uvádění v KH, • dodání zboží do jiného členského státu, – ...
obchodumezičlenskýmistátytřetímizeměmiaktuálně2025

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
Srpen 2024 # Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Kromě průřezu zákona ve vazbě na přeshraniční transakce je seminář věnován dopadům novel zákona pro rok 2024 ve vazbě na tyto transakce. * Aktuální legislativa DPH • předmět daně u přeshraničních transakcí • vynětí z předmětu daně • registrace identifkovaných osob • místo plnění zboží • intrakomunitární dodání - pořízení zboží • přemístění majetku • řetězové transakce • ...
obchodumezičlenskýmistátytřetímizeměmi

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
Srpen 2024 # Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Kromě průřezu zákona ve vazbě na přeshraniční transakce je seminář věnován dopadům novel zákona pro rok 2024 ve vazbě na tyto transakce. * Aktuální legislativa DPH • předmět daně u přeshraničních transakcí • vynětí z předmětu daně • registrace identifkovaných osob • místo plnění zboží • intrakomunitární dodání - pořízení zboží • přemístění majetku • řetězové transakce • ...
obchodumezičlenskýmistátytřetímizeměmi

zeměmi

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zeměmi

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net