SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # mezi [4]

Kurzy: mezi

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ – ONLINE ŠK
Červenec 2024 # Lektor kurzu: Marek REINOHA Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti. ...
PŮVODZBOŽÍJEHOVÝZNAMMEZINÁRODNÍMOBCHODĚONLINE

Řízení mezi-organizačních konfliktů
Srpen 2024 # Videokurz Řízení mezi-organizačních konfliktů Mezi-organizační konflikt, jeho eskalace a vhodné metody řízení je relevantní téma snad pro každého. Ve více než 2.5 hodinovém videu jsem se pokusil shrnout to nejdůležitější pro praxi a ilustrovat na příbězích z praxe. Jako bonus obdržíte knížku se zajímavou případovou studií a mnoha užitečnými radami. Současně připravuji i závěrečný test, kde si můžete své nabyté znalosti procvičit a záznam z workshopu, kde si podrobně rozebereme samotnou ...
Řízenímezi-organizačníchkonfliktů

mezi

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | mezi

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net