SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ucetni pripady pro pokrocile aneb ucetnictvi 2022 v prikladech

KURZ: Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2022 v příkladech

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy. * Regulace účetnictví v ČR: • účetnictví podle českých předpisů, • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva): • pořízení, • odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku, • technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Finanční majetek: • majetkové cenné papíry (účtování a oceňování), • dluhové cenné papíry (účtování a oceňování), • derivátové kontrakty (účtování a oceňování). Zásoby: • průběžný versus periodický systém, • inventarizace zásob. Zúčtovací vztahy: • přímý a nepřímý odpis pohledávek, • cizoměnové operace, • rezervy a přechodné položky. Operace ve vlastním kapitálu: • zvyšování a snižování základního kapitálu, • rozdělování výsledku hospodaření, • druhové versus účelové členění provozních nákladů. Účetní uzávěrka: • inventarizace majetku a dluhů, • vyčíslení splatné a odložené daně, • rozvaha a výsledovka, • příloha, • cash flow. Souvislý příklad a diskuze.


Program kurzu

Regulace účetnictví v ČR:

účetnictví podle českých předpisů,

základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva):

pořízení,

odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,

technické zhodnocení dlouhodobého majetku.
Finanční majetek:

majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),

dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),

derivátové kontrakty (účtování a oceňování).
Zásoby:

průběžný versus periodický systém,

inventarizace zásob.
Zúčtovací vztahy:

přímý a nepřímý odpis pohledávek,

cizoměnové operace,

rezervy a přechodné položky.
Operace ve vlastním kapitálu:

zvyšování a snižování základního kapitálu,

rozdělování výsledku hospodaření,

druhové versus účelové členění provozních nákladů.
Účetní uzávěrka:

inventarizace majetku a dluhů,

vyčíslení splatné a odložené daně,

rozvaha a výsledovka,

příloha,

cash flow.
Souvislý příklad a diskuze.


Obsah kurzu - školení     Regulace účetnictví v ČR:• účetnictví podle českých předpisů,• základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva):• pořízení,• odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,• technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Finanční majetek:• majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),• dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),• derivátové kontrakty (účtování a oceňování). Zásoby:• průběžný versus periodický systém,• inventarizace zásob. Zúčtovací vztahy:• přímý a nepřímý odpis pohledávek,• cizoměnové operace,• rezervy a přechodné položky. Operace ve vlastním kapitálu:• zvyšování a snižování základního kapitálu,• rozdělování výsledku hospodaření,• druhové versus účelové členění provozních nákladů. Účetní uzávěrka:• inventarizace majetku a dluhů,• vyčíslení splatné a odložené daně,• rozvaha a výsledovka,• příloha,• cash flow. Souvislý příklad a diskuze.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_100455_ucetni-pripady-pro-pokrocile-aneb-ucetnictvi-2022-v-prikladech.html

Účetnípřípadypokročiléanebúčetnictví2022příkladech


Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net