SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # zakon o odpovednosti za prestupky a rizeni o nich ve zneni pozdejsich predpisu - on line

KURZ: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - ON-LINE

Program semináře: * Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek - okolnosti vylučující protiprávnost - zánik


Program kurzuProgram semináře:

* Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky
- odpovědnost za přestupek
- odpovědnost za přestupek fyzické osoby
- odpovědnost za přestupek právnické osoby
- odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
- okolnosti vylučující protiprávnost
- zánik odpovědnosti za přestupek

* Správní tresty a jejich ukládání
- ukládání správních trestů
- polehčující a přitěžující okolnosti
- správní tresty

* Ochranná opatření
- omezující opatření
- zabrání věci

* Řízení o přestupcích
- příslušnost správních orgánů
- účastníci řízení
- postup před zahájením řízení
- postup v řízení
- zvláštní druhy řízení
- rozhodnutí o přestupku
- řízení o odvolání
- zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

* Evidence přestupků


Obsah kurzu - školení     Program semináře: * Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek - okolnosti vylučující protiprávnost - zánik odpovědnosti za přestupek * Správní tresty a jejich ukládání - ukládání správních trestů - polehčující a přitěžující okolnosti - správní tresty * Ochranná opatření - omezující opatření - zabrání věci * Řízení o přestupcích - příslušnost správních orgánů - účastníci řízení - postup před zahájením řízení - postup v řízení - zvláštní druhy řízení - rozhodnutí o přestupku - řízení o odvolání - zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku * Evidence přestupků

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_101924_zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich--ve-zneni-pozdejsich-predpisu---on-line.html

ZákonodpovědnostipřestupkyřízenínichzněnípozdějšíchpředpisůON-LINE


Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net