SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # kyberneticka bezpecnost - zakon o kybernetick e bezpecnosti - dopady a povinnosti - on line

KURZ: Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE

Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru - Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu * Zákon o k


Program kurzuOsnova semináře:

* Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR
- Úvod do problematiky, základní pojmy
- Základní dokumenty na národní úrovni
- Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru
- Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu

* Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB)
- Struktura povinných osob a jejich povinnosti
- Kritická informační infrastruktura, významné informační systémy, provozovatelé základních služeb
- Provozovatel informačního/komunikačního systému
- Přehled povinností podle ZKB
- Úprava dodavatelských vztahů – bezpečnostní pravidla ve smlouvách
- Přestupky a sankce ze ZKB

* Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
- Organizační a technická bezpečnostní opatření podle vyhlášky
- Požadavky na dokumentaci

* Kontrola dodržování povinností podle ZKB
- Proces auditu/kontroly ze strany dozorového orgánu
- Nejčastější problémy a zjištění

* Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti (NIS2) a povinnosti z ní vyplývající
- Co směrnice NIS2 přináší
- Na koho dopadne
- Jaké povinnosti ze směrnice vyplývají
- Pravděpodobné promítnutí do české právní úpravy

* Diskuze a dotazy


Obsah kurzu - školení     Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru - Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu * Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) - Struktura povinných osob a jejich povinnosti - Kritická informační infrastruktura, významné informační systémy, provozovatelé základních služeb - Provozovatel informačního - komunikačního systému - Přehled povinností podle ZKB - Úprava dodavatelských vztahů – bezpečnostní pravidla ve smlouvách - Přestupky a sankce ze ZKB * Vyhláška č. 82 - 2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti - Organizační a technická bezpečnostní opatření podle vyhlášky - Požadavky na dokumentaci * Kontrola dodržování povinností podle ZKB - Proces auditu - kontroly ze strany dozorového orgánu - Nejčastější problémy a zjištění * Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti (NIS2) a povinnosti z ní vyplývající - Co směrnice NIS2 přináší - Na koho dopadne - Jaké povinnosti ze směrnice vyplývají - Pravděpodobné promítnutí do české právní úpravy * Diskuze a dotazy

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_102221_kyberneticka-bezpecnost---zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti---dopady-a-povinnosti---on-line.html

KybernetickábezpečnostZákonkybernetickébezpečnostidopadypovinnostiON-LINE


Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net