SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # chuva pro deti v detske skupine ostrava rekv alifikace msmt cr

KURZ: Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR

Tento kurz je akreditovaný

Baví vás práce s dětmi? Chcete o ně pečovat profesionálně? Získejte kvalifikaci a pracujte jako chůva v dětské skupině. Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.


Program kurzu


1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
2. Poskytování první pomoci dítěti/dětem - vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách
3. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologie a hygieně - rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění, prevence infekčních chorob, vybavení lékárničky
4. Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk - stavba lidského těla včetně odlišnosti u dětí
5. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku - zásady bezpečné manipulace
6. Vedení dítěte k hygienickým návykům - základní hygienické návyky, motivace dítěte
7. Zásady zdravého životního stylu podle věku dítěte - výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim
8. Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí - hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody
9. Nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska - agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání, hranice, opatření, komunikace
10. Vývojové etapy dítěte a podpora sociálně emočního vývoje dítěte - stadia psychomotorického vývoje, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách
11. Etické principy při práci chůvy - zásady správného chování, psychohygiena, etika, morální hodnoty
12. Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - legislativa, právní podmínky, ochrana osobních údajů
13. Provozní a hygienická pravidla v dětské skupině - hygienické požadavky na prostory a stravování, provozní a administrativní podmínky
12. Praxe v dětské skupině

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 10.7.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 11.9.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 13.9.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 11.10.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 16.10.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 26.11.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Chůva pro děti v dětské skupině Ostrava, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 29.11.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_102472_chuva-pro-deti-v-detske-skupine-ostrava--rekvalifikace-msmt-cr.html

ChůvadětidětskéskupiněOstravarekvalifikaceMŠMT


Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net