SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # profesionalem ucetni zaverky krok za krokem

KURZ: Profesionálem účetní závěrky krok za krokem

Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem kurzu je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují. * 1. seminář: 9. 11. 2022; 9:00–14:00 • Uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky • Ing. Lenka Dvořáková • uzávěrkové operace, • inventarizace majetku a dluhů, • ocenění k rozvahovému dni, • sestavení rozvahy, • sestavení výkazu zisku a ztráty, • sestavení přehledu o peněžních tocích, • obsahová náplň přílohy v účetní závěrce, • správné vykázání dotací, • správné vykázání motivačních bonusů a zákaznických poukázek, • vhodné vykázání zpětného uplatnění daňové ztráty, • informace o „going concern“ podniku. 2. seminář: 10. 11. 2022; 9:00–14:00 • Příprava na daňové přiznání a odložená daň • Ing. Lenka Dvořáková • vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření, • podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání, • pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období, rovněž daňové účinnosti nákladů. Odložená daň: • úvod do problematiky, • legislativní rámec, • splatná versus odložená daň, • výpočet odložené daně, • účetní metodika, • vykazování v účetní závěrce a ostatních výkazech, • auditorské ověření odložené daně. 3. seminář: 11. 11. 2022; 9:00–14:00 • Povinnost auditu, výroční zprávy a zveřejnění závěrky, komunikace s auditorem • Ing. Lenka Dvořáková • ověřování účetní závěrky auditorem, • auditorský výrok, • výroční zpráva, • zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, • zveřejňování údajů z účetní závěrky, • časté chyby zjišťované při auditu účetní závěrky. Odpovědi na dotazy.


Program kurzu

1. seminář:
9. 11. 2022; 9:00–14:00
Uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky
Ing. Lenka Dvořáková

uzávěrkové operace,

inventarizace majetku a dluhů,

ocenění k rozvahovému dni,

sestavení rozvahy,

sestavení výkazu zisku a ztráty,

sestavení přehledu o peněžních tocích,

obsahová náplň přílohy v účetní závěrce,

správné vykázání dotací,

správné vykázání motivačních bonus ů a zákaznických poukázek,

vhodné vykázání zpětného uplatnění daňové ztráty,

informace o „going concern“ podniku.
2. seminář:
10. 11. 2022; 9:00–14:00
Příprava na daňové přiznání a odložená daň
Ing. Lenka Dvořáková

vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření,

podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání,

pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období, rovněž daňové účinnosti nákladů.
Odložená daň:

úvod do problematiky,

legislativní rámec,

splatná versus odložená daň,

výpočet odložené daně,

účetní metodika,

vykazování v účetní závěrce a ostatních výkazech,

auditorské ověření odložené daně.
3. seminář:
11. 11. 2022; 9:00–14:00
Povinnost auditu, výroční zprávy a zveřejnění závěrky, komunikace s auditorem
Ing. Lenka Dvořáková

ověřování účetní závěrky auditorem,

auditorský výrok,

výroční zpráva,

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,

zveřejňování údajů z účetní závěrky,

časté chyby zjišťované při auditu účetní závěrky.
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     1. seminář:9. 11. 2022; 9:00–14:00 • Uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky • Ing. Lenka Dvořáková• uzávěrkové operace,• inventarizace majetku a dluhů,• ocenění k rozvahovému dni,• sestavení rozvahy,• sestavení výkazu zisku a ztráty,• sestavení přehledu o peněžních tocích,• obsahová náplň přílohy v účetní závěrce,• správné vykázání dotací,• správné vykázání motivačních bonusů a zákaznických poukázek,• vhodné vykázání zpětného uplatnění daňové ztráty,• informace o „going concern“ podniku. 2. seminář:10. 11. 2022; 9:00–14:00 • Příprava na daňové přiznání a odložená daň • Ing. Lenka Dvořáková• vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu výsledku hospodaření,• podrobně bude probrána transformace výsledku hospodaření na základ daně, a to v jednotlivých řádcích daňového přiznání,• pozornost bude dále věnována odčitatelným položkám a slevám na dani, výpočtu daňové povinnosti a výpočtu záloh na další období, rovněž daňové účinnosti nákladů. Odložená daň:• úvod do problematiky,• legislativní rámec,• splatná versus odložená daň,• výpočet odložené daně,• účetní metodika,• vykazování v účetní závěrce a ostatních výkazech,• auditorské ověření odložené daně. 3. seminář:11. 11. 2022; 9:00–14:00 • Povinnost auditu, výroční zprávy a zveřejnění závěrky, komunikace s auditorem • Ing. Lenka Dvořáková• ověřování účetní závěrky auditorem,• auditorský výrok,• výroční zpráva,• zpráva o vztazích mezi propojenými osobami,• zveřejňování údajů z účetní závěrky,• časté chyby zjišťované při auditu účetní závěrky. Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem kurzu je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_102766_profesionalem-ucetni-zaverky-krok-za-krokem.html

Profesionálemúčetnízávěrkykrokkrokem


Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net