SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # danove a ucetni souvislosti fuzi a rozdeleni v prikladech

KURZ: Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech

Odborný program semináře: * Úvod do problematiky přeměn - Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne - Možnosti naplánování fúze s vlivem na délku účetního období * Daňové souvislosti přecenění majetku získaného přeměnou - Zobrazení přecenění jmění do účetnictví nástupnické společnos


Program kurzuOdborný program semináře:

* Úvod do problematiky přeměn
- Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne
- Možnosti naplánování fúze s vlivem na délku účetního období

* Daňové souvislosti přecenění majetku získaného přeměnou
- Zobrazení přecenění jmění do účetnictví nástupnické společnosti
- Daňové konsekvence přeceněných aktiv, zaúčtování odložené daně.

* Výplata vlastního kapitálu vytvořeného přeměnou
- Vlastní kapitál nástupnické společnosti – možnosti jeho rozdělování v dalších letech, daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním.

* Rozdělení – rozštěpení a odštěpení
- Povinnost ocenit jmění rozdělované společnosti při vzniku nové nástupnické společnosti.
- Vhodné stanovení rozhodného dne s ohledem na vznik účetní jednotky před vznikem právnické osoby.

* Daňové souvislosti u společníků fúzujících společností
- Nabývací cena podílu
- Přenos časového testu při prodeji podílu

* Judikatura Nejvyššího správního soudu
- Zneužití daňového práva se zapojením dluhového financování
- Zneužití daňového práva pomocí odštěpení a výplaty podílu na zisku


Obsah kurzu - školení     Odborný program semináře: * Úvod do problematiky přeměn - Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne - Možnosti naplánování fúze s vlivem na délku účetního období * Daňové souvislosti přecenění majetku získaného přeměnou - Zobrazení přecenění jmění do účetnictví nástupnické společnosti - Daňové konsekvence přeceněných aktiv, zaúčtování odložené daně. * Výplata vlastního kapitálu vytvořeného přeměnou - Vlastní kapitál nástupnické společnosti – možnosti jeho rozdělování v dalších letech, daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním. * Rozdělení – rozštěpení a odštěpení - Povinnost ocenit jmění rozdělované společnosti při vzniku nové nástupnické společnosti. - Vhodné stanovení rozhodného dne s ohledem na vznik účetní jednotky před vznikem právnické osoby. * Daňové souvislosti u společníků fúzujících společností - Nabývací cena podílu - Přenos časového testu při prodeji podílu * Judikatura Nejvyššího správního soudu - Zneužití daňového práva se zapojením dluhového financování - Zneužití daňového práva pomocí odštěpení a výplaty podílu na zisku

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech


Přihláška na kurz: 21.2.2023 Praha
# Změna ceny kurzu: 2.471,00 Kč/Kurz
* (Cena včetně DPH: 2.989,91 Kč/Kurz
21.02.2023; 9.00 - cca 14.00 Vložné: 2990 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2990 (cena kurzu včetně DPH) - 2471

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_103809_danove-a-ucetni-souvislosti-fuzi-a-rozdeleni-v-prikladech.html

Daňovéúčetnísouvislostifúzírozdělenípříkladech


Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net