SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # vybrane otazky podiloveho spoluvlastnictvi v rozhodovaci praxi nejvyssiho soudu ceske repu bliky se zamerenim na likvidaci spoluvlastnic keho vztahu a s

KURZ: Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci

Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.


Program kurzu

Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.
Obsah semináře   zrušení a vypořádání spoluvlastnictví  
* změny v přístupu Nejvyššího soudu oproti judikatuře k ObčZ 1964 (otázky spojené s přiměřenou náhradou při přikázání věci některému ze spoluvlastníků, , dobré mravy a podílové spoluvlastnictví
* vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu (aktuální judikatura a základní otázky)
* zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů řízení
* odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
* zrušení odkladu zrušení spoluvlastnictví

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci


Přihláška na kurz: 24.9.2024 online
# Změna ceny kurzu: 2.990,00 Kč/Kurz
* (Cena včetně DPH: 3.617,90 Kč/Kurz
Začátek: 24.09.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 17.09.2024
Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
ON-LINE - návod k účasti
ON-LINE - návod k účasti

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci


Přihláška na kurz: 24.9.2024 Praha
# Změna ceny kurzu: 4.990,00 Kč/Kurz
* (Cena včetně DPH: 6.037,90 Kč/Kurz
Začátek: 24.09.2024 09:00 (út)
*
* Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH


Poznámka: oběd v ceně Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 17.09.2024
Harmonogram: 9:00 – 15:00 hod. :
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_105991_vybrane-otazky-podiloveho-spoluvlastnictvi-v-rozhodovaci-praxi-nejvyssiho-soudu-ceske-republiky-se-zamerenim-na-likvidaci-spoluvlastnickeho-vztahu-a-s.html

VybranéotázkypodílovéhospoluvlastnictvírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduČeskérepublikyzaměřenímlikvidacispoluvlastnickéhovztahusprávuspolečnévěci


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net