SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # povolovani zameru v dobe ucinnosti dvou stave bnich zakonu (zakona c 183 - 2006 sb a zako na c 283 - 2021 sb ) - novinka

KURZ: Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183 - 2006 Sb. a zákona č. 283 - 2021 Sb.) - NOVINKA
Program kurzuZ programu semináře vybíráme:

* Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění/povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. 2024 a k 1. 7. 2024. Kdy a u kterých staveb stavební úřad postupuje podle nového stavebního zákona a kdy ještě podle současného stavebního zákona.

* Postavení a vazby podle nového stavebního zákona: soustava stavebních úřadů, záměry (stavební/nestavební), dotčený orgán – formy jeho výstupů, kdy dotčený orgán vydává vyjádření/stanovisko/závazné stanovisko, kdy, kdo a jak je může přezkoumat, kdy vzniká fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, projektant – obsah projektové dokumentace, vady projektové dokumentace a její následky, povinnosti projektanta a důsledky jejich neplnění, osoba stavbyvedoucího a stavebního dozoru.

* Účastenství v povolovacím řízení podle nového stavebního zákona: okruh účastníků řízení, posuzování jejich námitek, bytové spoluvlastnictví a vlastník jednotky, vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Jak vymezit okruh účastníků řízení, rozsah námitek a jejich posuzování, opravné prostředky. Správní žaloba – odchylky od obecné úpravy dle soudního řádu správního.

* Procesní postup stavebního úřadu při posuzování a rozhodování o žádosti o povolení záměru: zahájení řízení, důvody přerušení řízení – zastavení řízení – zamítnutí či odložení žádosti. Souhlas vlastníka pozemku/stavby se záměrem. Povolení záměru – obsah rozhodnutí, lhůty pro vydání. Zrychlené řízení – podmínky zrychleného řízení, kdy nelze záměr povolit v zrychleném řízení.

* Požadavky na výstavbu: právní úprava, výjimky z požadavků.

* Kolaudace záměru – kolaudační rozhodnutí, povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu, rekolaudace.


Obsah kurzu - školení     Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. 2024 a k 1. 7. 2024. Kdy a u kterých staveb stavební úřad postupuje podle nového stavebního zákona a kdy ještě podle současného stavebního zákona. * Postavení a vazby podle nového stavebního zákona: soustava stavebních úřadů, záměry (stavební - nestavební), dotčený orgán – formy jeho výstupů, kdy dotčený orgán vydává vyjádření - stanovisko - závazné stanovisko, kdy, kdo a jak je může přezkoumat, kdy vzniká fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, projektant – obsah projektové dokumentace, vady projektové dokumentace a její následky, povinnosti projektanta a důsledky jejich neplnění, osoba stavbyvedoucího a stavebního dozoru. * Účastenství v povolovacím řízení podle nového stavebního zákona: okruh účastníků řízení, posuzování jejich námitek, bytové spoluvlastnictví a vlastník jednotky, vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Jak vymezit okruh účastníků řízení, rozsah námitek a jejich posuzování, opravné prostředky. Správní žaloba – odchylky od obecné úpravy dle soudního řádu správního. * Procesní postup stavebního úřadu při posuzování a rozhodování o žádosti o povolení záměru: zahájení řízení, důvody přerušení řízení – zastavení řízení – zamítnutí či odložení žádosti. Souhlas vlastníka pozemku - stavby se záměrem. Povolení záměru – obsah rozhodnutí, lhůty pro vydání. Zrychlené řízení – podmínky zrychleného řízení, kdy nelze záměr povolit v zrychleném řízení. * Požadavky na výstavbu: právní úprava, výjimky z požadavků. * Kolaudace záměru – kolaudační rozhodnutí, povolení předčasného užívání, povolení zkušebního provozu, rekolaudace.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183 - 2006 Sb. a zákona č. 283 - 2021 Sb.) - NOVINKA


Přihláška na kurz: 20.6.2024 Praha
# Změna ceny kurzu: 2.553,00 Kč/Kurz
* (Cena včetně DPH: 3.089,13 Kč/Kurz
20.06.2024; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 3090 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 3090 (cena kurzu včetně DPH) - 2553

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_111780_povolovani-zameru-v-dobe-ucinnosti-dvou-stavebnich-zakonu-(zakona-c--183---2006-sb--a-zakona-c--283---2021-sb-)---novinka.html

Povolovánízáměrůdoběúčinnostidvoustavebníchzákonůzákona2006zákona2021SbNOVINKA


Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net