SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # kamery vsude kolem nas jak je provozovat a n ebyt v rozporu s gdpr - on line

KURZ: Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE
Program kurzuOdborný program

Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR a Evropským sborem vydané Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení. Zpracování osobních údajů prostředky nasazení kamerových systémů se tak stalo jedním z nejvíce rozšířených zpracování vůbec a je rovněž předmětem častých stížností a dotazů adresovaných na Úřad pro ochranu osobních údajů.Také z toho důvodu přistoupil Úřad k vytvoření Metodiky k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Metodika má být praktickou pomůckou pro správce/zpracovatele, obsahuje podrobný návod pro správce/zpracovatele jak dosáhnout toho, aby při navrhování, zřizování a provozování kamerových systémů byli v souladu s obecným nařízením.

Posluchači budou v rámci semináře seznámeni s pravidly, jak správně provozovat kamery na pracovištích, kde se dostávají do zorného úhlu kamer i zaměstnanci, v bytových domech, v obcích pro účely ochrany veřejného pořádku nebo veřejně přístupných místech jako jsou restaurace, obchody apod. Stranou nezůstane ani problematika využívání biometrických údajů při sledování veřejného prostoru, především používání technologie rozpoznání obličeje. Seminář je doplněn řadou případů z praxe a praktických doporučení, jak postupovat, aby kamerový systém byl instalován v souladu s GDPR.

Program semináře

* Obecný úvod do problematiky (právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů),

* Nová Metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů – co nového přináší pro správce, jak s ní pracovat,

* jaké nové povinnosti podle GDPR se na provozovatele kamerových systémů vztahují,

* ve kterých případech se GDPR nepoužije,

* kdy je možné argumentovat osobní potřebou,

* jaké právní důvody lze použít, jak je to se souhlasem,

* jak je to s použitím biometriky při kamerovém sledování,

* jakým způsobem správně plnit informační povinnost,

* jakou dokumentaci je třeba mít,

* komu lze údaje z kamerového sledování poskytnout a za jakých podmínek,

* jak je to s dobou uchování záznamů z kamerového systému,

* jaké se musí přijmout bezpečnostní opatření,

* jak je to se zajištěním práv subjektů údajů,

* co by měl obsahovat balanční test,

* kdy je třeba provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Kamerové sledování v praxi/kamery všude kolem nás:

* kamery na pracovišti / monitorování zaměstnanců,

* kamery v bytových domech,

* kamery v dopravních prostředcích,

* kamery v obcích pro ochranu veřejného pořádku,

* kamery na veřejně přístupných místech (restaurace, obchody, ad.).

* kamery na domě souseda


Obsah kurzu - školení     Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky GDPR a Evropským sborem vydané Pokyny 3 - 2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení. Zpracování osobních údajů prostředky nasazení kamerových systémů se tak stalo jedním z nejvíce rozšířených zpracování vůbec a je rovněž předmětem častých stížností a dotazů adresovaných na Úřad pro ochranu osobních údajů.Také z toho důvodu přistoupil Úřad k vytvoření Metodiky k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Metodika má být praktickou pomůckou pro správce - zpracovatele, obsahuje podrobný návod pro správce - zpracovatele jak dosáhnout toho, aby při navrhování, zřizování a provozování kamerových systémů byli v souladu s obecným nařízením. Posluchači budou v rámci semináře seznámeni s pravidly, jak správně provozovat kamery na pracovištích, kde se dostávají do zorného úhlu kamer i zaměstnanci, v bytových domech, v obcích pro účely ochrany veřejného pořádku nebo veřejně přístupných místech jako jsou restaurace, obchody apod. Stranou nezůstane ani problematika využívání biometrických údajů při sledování veřejného prostoru, především používání technologie rozpoznání obličeje. Seminář je doplněn řadou případů z praxe a praktických doporučení, jak postupovat, aby kamerový systém byl instalován v souladu s GDPR. Program semináře * Obecný úvod do problematiky (právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů), * Nová Metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů – co nového přináší pro správce, jak s ní pracovat, * jaké nové povinnosti podle GDPR se na provozovatele kamerových systémů vztahují, * ve kterých případech se GDPR nepoužije, * kdy je možné argumentovat osobní potřebou, * jaké právní důvody lze použít, jak je to se souhlasem, * jak je to s použitím biometriky při kamerovém sledování, * jakým způsobem správně plnit informační povinnost, * jakou dokumentaci je třeba mít, * komu lze údaje z kamerového sledování poskytnout a za jakých podmínek, * jak je to s dobou uchování záznamů z kamerového systému, * jaké se musí přijmout bezpečnostní opatření, * jak je to se zajištěním práv subjektů údajů, * co by měl obsahovat balanční test, * kdy je třeba provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Kamerové sledování v praxi - kamery všude kolem nás: * kamery na pracovišti - monitorování zaměstnanců, * kamery v bytových domech, * kamery v dopravních prostředcích, * kamery v obcích pro ochranu veřejného pořádku, * kamery na veřejně přístupných místech (restaurace, obchody, ad.). * kamery na domě souseda

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Kamery všude kolem nás, jak je provozovat a nebýt v rozporu s GDPR - ON-LINE


Přihláška na kurz: 18.6.2024 online
# Změna ceny kurzu: 2.305,00 Kč/Kurz
* (Cena včetně DPH: 2.789,05 Kč/Kurz
18.06.2024; 9.00 - cca 14:00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_112066_kamery-vsude-kolem-nas--jak-je-provozovat-a-nebyt-v-rozporu-s-gdpr---on-line.html

KameryvšudekolemnásprovozovatnebýtrozporuGDPRON-LINE


Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net