SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # pokladna v roce 2024

KURZ: Pokladna v roce 2024

Akreditace: MV - AK - PV-44 - 2017; Pokladna


Program kurzuObsah semináře Platná legislativa. Vymezení pojmů: pokladna, druhy pokladních dokladů, jejich číslování, okamžik vystavení dokladů, povinné náležitosti pokladních dokladů, vazba na oběh účetních dokladů, vazba na směrnice určující hmotnou zodpovědnost, oprávnění podepisovat doklady, podpisové vzory, formální a věcná kontrola pokladních dokladů, oprava pokladních dokladů. Omezení plateb v hotovosti. Ceniny: šeky, známky, kolky, stravenky, šeky jako platební prostředky. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy, dohoda o hmotné odpovědnosti. Platební karty : evidence, účtování, časté chyby. Kdy je ceninou? Úhrady platební kartou zaměstnance za zaměstnavatele Elektronická stravenka: kdy je a kdy není ceninou, jak účtovat Valutové pokladny , pokladna a cizí měny – zásady účtování, účtování záloh na zahraniční služební cesty, vyúčtování služebních cest, použití směnných kurzů cizích měn, účtování kurzových rozdílů. Pokladní doklady z hlediska zákona o DPH a z hlediska zákona o účetnictví , způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti dokladů, běž né a zjednodušení daňové doklady, opravné doklady a úpravy v prokázání okamžiku, kdy je doklad dán do dispozice příjemci, údaje pro potřeby účetní jednotky, Inventarizace pokladny, zjištěné rozdíly, odpovědnost za škodu, falešné bankovky, nejčastější chyby zjišťované při vedení pokladen. Chybějící hotovost a ceniny – právní řešení, účtování. Pokladní kniha - ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC, obraty, zůstatky, protokolární předávání. Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových. Podklady – paragony, cestovní příkazy …, zaúčtování dokladů hrazených z provozních záloh poskytnutých zaměstnanci. Provozní zálohy – vnitřní pravidla, zákonné omezení pro p.o. zřízené státem. Vazba pokladny na účetnictví , mzdovou agendu, vnitřní kontrolní systém - kumulace funkcí. Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona, NOZ. Obsah směrnice pro činnost pokladny: organizační struktura účetní jednotky, druhy pokladních dokladů, oběh účetních dokladů, podpisové vzory. 

Diskuse, dotazy .

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_112785_pokladna-v-roce-2024.html

Pokladnaroce2024


Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net