SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # typologie osobnosti

KURZ: Typologie osobnosti

• poznáte své silné stránky a možnosti rozvoje, • pochopíte různé rozdílnosti lidí a jak s ní pracovat, • uvědomíte si, co je pro vás i pro druhé důležité, • naučíte se, jak s druhými efekivněji komunikovat. * • základní principy osobnostní psychologie, Jaké jsou rozdíly mezi: – extravertem a introvertem a jak spolu lépe vycházet, – detailistou - pragmatikem a koncepčním vizionářem a jak s každým typem jednat, – logikem a empatikem, – plánovačem a improvizátorem a jak s každým typem vycházet, • identifikace vlastního osobnostního typu, • doporučení pro zlepšení komunikace s jinými osobnostními typy.


Program kurzu


základní principy osobnostní psychologie,
Jaké jsou rozdíly mezi:
– extravertem a introvertem a jak spolu lépe vycházet,
– detailistou/pragmatikem a koncepčním vizionářem a jak s každým typem jednat,
– logikem a empatikem,
– plánovačem a improvizátorem a jak s každým typem vycházet,

identifikace vlastního osobnostního typu,

doporučení pro zlepšení komunikace s jinými osobnostními typy.


Obsah kurzu - školení     • základní principy osobnostní psychologie,Jaké jsou rozdíly mezi:– extravertem a introvertem a jak spolu lépe vycházet,– detailistou - pragmatikem a koncepčním vizionářem a jak s každým typem jednat,– logikem a empatikem,– plánovačem a improvizátorem a jak s každým typem vycházet,• identifikace vlastního osobnostního typu,• doporučení pro zlepšení komunikace s jinými osobnostními typy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     • poznáte své silné stránky a možnosti rozvoje, • pochopíte různé rozdílnosti lidí a jak s ní pracovat, • uvědomíte si, co je pro vás i pro druhé důležité, • naučíte se, jak s druhými efekivněji komunikovat.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_122410_typologie-osobnosti.html

Typologieosobnosti


Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net