SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ochrana oznamovatelu v cr (whistleblowing)

KURZ: Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novým zákonem o ochraně oznamovatelů vycházejícím ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě zavádění vnitřních oznamovacích systémů v organizaci, jaké jsou podmínky pro jejich sdílení a outsourcing, jak si počínat při přijímání a vyřizování oznámení protiprávního jednání, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele či jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná, a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti. * • právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing), • proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů, • pojem oznámení a oznamovatele – věcná a osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu, – informace vyloučené z oznámení, • ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, • oznamovací kanály – interní, externí, – zveřejnění oznámení, • příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele, • působnost Ministerstva spravedlnosti – osvětová a metodická činnost, – posuzování oznámení, • sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů. Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.


Program kurzu


právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing),

proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,

pojem oznámení a oznamovatele
– věcná a osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,
– informace vyloučené z oznámení,

ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině,

oznamovací kanály
– interní, externí,
– zveřejnění oznámení,

příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,

působnost Ministerstva spravedlnosti
– osvětová a metodická činnost,
– posuzování oznámení,

sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů.
Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.


Obsah kurzu - školení     • právní úprava ochrany oznamovatelů v České republice (whistleblowing),• proces implementace směrnice na ochranu oznamovatelů,• pojem oznámení a oznamovatele– věcná a osobní působnost směrnice a transpozičního předpisu,– informace vyloučené z oznámení,• ochrana oznamovatele v hmotněprávní i procesně právní rovině, • oznamovací kanály– interní, externí, – zveřejnění oznámení, • příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a přínos pro zaměstnavatele,• působnost Ministerstva spravedlnosti– osvětová a metodická činnost,– posuzování oznámení,• sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů. Interaktivní diskuze, prostor pro dotazy, zodpovězení dotazů, vyhodnocení programu.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Cílem vzdělávacího programu je seznámení s novým zákonem o ochraně oznamovatelů vycházejícím ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (whistleblowing). Na semináři získáte informace, jak postupovat v případě zavádění vnitřních oznamovacích systémů v organizaci, jaké jsou podmínky pro jejich sdílení a outsourcing, jak si počínat při přijímání a vyřizování oznámení protiprávního jednání, jak rozlišit osoby považované za oznamovatele či jakou ochranu těmto osobám právní řád přiznává. Dozvíte se, proč je taková ochrana potřebná, a jaký může mít přínos pro stát i soukromé společnosti.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Ochrana oznamovatelů v ČR (Whistleblowing)


Přihláška na kurz: 22.7.2024 online
# Změna ceny kurzu: 2.390,00 CZK /Kurz
* (Cena včetně DPH: 2.891,90 CZK /Kurz
22. 7. 2024; 9:00–13:00 - - - - - kód: 24A0890 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 24A089A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 24A089B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 24A089C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_123763_ochrana-oznamovatelu-v-cr-(whistleblowing).html

OchranaoznamovatelůWhistleblowing


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net