SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # zaklady ucetnictvi podnikatelskych subjektu v praxi

KURZ: Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi

Žádné učení čísel účtů nazpaměť, jak tomu bývá ve škole. Cílem je pochopení jednotlivých procesů a jejich dopadů do firmy. Budeme účtovat dle směrné účtové osnovy dle vyhlášky č. 500 - 2002 Sb., pro podnikatele. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Citujeme z hodnocení tohoto kurzu: „Školení mi dalo víc než kurz na VŠ“. Na kurzu získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy. Budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. Důraz je také kladen na základní orientaci v účetní závěrce. * Teoretická část: 1. den: • základní účetní principy, • právní úprava účetnictví v ČR, • povinnosti účetních, průběh účetního roku ve firmě, • základní přehled účtových tříd, • principy podvojnosti, • účetní doklady, jejich oběh ve firmě, • účtový rozvrh, účetní výkazy. 2. den: • orientace v jednotlivých účetních třídách, • příklady účtování, • vystavování daňových dokladů. 3. den: • majetek, jeho pořízení, vyřazení včetně účtování, • škody na majetku, • účetní a daňové odpisy, rozdíl, účtování, • zásoby včetně účtování. 4. den: . základní orientace v daňovém systému ČR • principy DPH v účetnictví, účtování DPH • základní orientace – daňově uznatelné a neuznatelné náklady, • ostatní legislativa 5. den: • účetní práce na konci účetního období, • inventarizace, • dohadné položky, • opravné položky, • časové rozlišení. Praktická část: • naučíte se orientovat v účetní osnově, • sami si vyzkoušíte účtování nejčastějších účetních případů. Odpovědi na dotazy.


Program kurzu

Teoretická část:
1. den:

základní účetní principy,

právní úprava účetnictví v ČR,

povinnosti účetních, průběh účetního roku ve firmě,

základní přehled účtových tříd,

principy podvojnosti,

účetní doklady, jejich oběh ve firmě,

účtový rozvrh, účetní výkazy.
2. den:

orientace v jednotlivých účetních třídách,

příklady účtování,

vystavování daňových dokladů.
3. den:

majetek, jeho pořízení, vyřazení včetně účtování,

škody na majetku,

účetní a daňové odpisy, rozdíl, účtování,

zásoby včetně účtování.
4. den:
. základní orientace v daňovém systému ČR

principy DPH v účetnictví, účtování DPH

základní orientace – daňově uznatelné a neuznatelné náklady,

ostatní legislativa
5. den:

účetní práce na konci účetního období,

inventarizace,

dohadné položky,

opravné položky,

časové rozlišení.
Praktická část:

naučíte se orientovat v účetní osnově,

sami si vyzkoušíte účtování nejčastějších účetních případů.
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     Teoretická část:1. den:• základní účetní principy,• právní úprava účetnictví v ČR,• povinnosti účetních, průběh účetního roku ve firmě,• základní přehled účtových tříd,• principy podvojnosti,• účetní doklady, jejich oběh ve firmě,• účtový rozvrh, účetní výkazy. 2. den:• orientace v jednotlivých účetních třídách,• příklady účtování,• vystavování daňových dokladů. 3. den:• majetek, jeho pořízení, vyřazení včetně účtování,• škody na majetku,• účetní a daňové odpisy, rozdíl, účtování,• zásoby včetně účtování. 4. den:. základní orientace v daňovém systému ČR• principy DPH v účetnictví, účtování DPH• základní orientace – daňově uznatelné a neuznatelné náklady,• ostatní legislativa5. den:• účetní práce na konci účetního období,• inventarizace,• dohadné položky,• opravné položky,• časové rozlišení. Praktická část:• naučíte se orientovat v účetní osnově,• sami si vyzkoušíte účtování nejčastějších účetních případů. Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Žádné učení čísel účtů nazpaměť, jak tomu bývá ve škole. Cílem je pochopení jednotlivých procesů a jejich dopadů do firmy. Budeme účtovat dle směrné účtové osnovy dle vyhlášky č. 500 - 2002 Sb., pro podnikatele. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Citujeme z hodnocení tohoto kurzu: „Školení mi dalo víc než kurz na VŠ“. Na kurzu získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy. Budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. Důraz je také kladen na základní orientaci v účetní závěrce.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_123971_zaklady-ucetnictvi-podnikatelskych-subjektu-v-praxi.html

Základyúčetnictvípodnikatelskýchsubjektůpraxi


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net