SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # zatridovani majetku a sluzeb podle statistick ych klasifikaci z pohledu dani vcetne praktic kych prikladu

KURZ: Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů

Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku v roce 2024. Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. * • základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS - CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, vztah k daňovým zákonům, • použití klasifikací pro účely daně z příjmů, zejména pro zařazení majetku do daňových odpisových skupin pro daňové odpisování • problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitým věcem (co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku), • novinky v oblasti majetku a jeho ocenění (připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování v návaznosti na aktuální vývoj legislativy), • použití klasifikací v zákoně o DPH (určení zboží a služeby podléhajících snížené sazbě DPH, vč. zdůraznění změn pro rok 2024, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění), • aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb). Odpovědi na dotazy.


Program kurzu


základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, vztah k daňovým zákonům,

použití klasifikací pro účely daně z příjmů, zejména pro zařazení majetku do daňových odpisových skupin pro daňové odpisování

problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitým věcem (co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku),

novinky v oblasti majetku a jeho ocenění (připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování v návaznosti na aktuální vývoj legislativy),

použití klasifikací v zákoně o DPH (určení zboží a služeby podléhajících snížené sazbě DPH, vč. zdůraznění změn pro rok 2024, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění),

aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb).
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     • základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS - CN a další), vazby mezi nimi, metodika jejich použití, vztah k daňovým zákonům,• použití klasifikací pro účely daně z příjmů, zejména pro zařazení majetku do daňových odpisových skupin pro daňové odpisování• problematika zatřídění majetku ve vztahu k nemovitým věcem (co je a není součástí nemovité věci, vymezení samostatného majetku a souboru majetku, technického zhodnocení a odlišení od oprav a údržby majetku),• novinky v oblasti majetku a jeho ocenění (připomenutí novinek v oblasti majetku, jeho ocenění, pořizování či odpisování v návaznosti na aktuální vývoj legislativy),• použití klasifikací v zákoně o DPH (určení zboží a služeby podléhajících snížené sazbě DPH, vč. zdůraznění změn pro rok 2024, aplikace v přílohách zákona, využití klasifikací pro účely přenesené daňové povinnosti u tuzemských plnění),• aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetické daně, elektronická evidence tržeb).Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku v roce 2024. Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_124018_zatridovani-majetku-a-sluzeb-podle-statistickych-klasifikaci-z-pohledu-dani-vcetne-praktickych-prikladu.html

Zatřiďovánímajetkuslužebpodlestatistickýchklasifikacípohledudanívčetněpraktickýchpříkladů


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net