SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # jak popsat vysledky kontroly nebo auditu

KURZ: Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu

Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění. * • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři, • druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech, • struktura protokolu nebo zprávy o kontrole, • příklady věcných chyb, • nepřípustné nebo nevhodné formulace, • stylistické chyby, • nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov, • chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole, • správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN, • formální úprava textů, • problematika psaní čísel, • příklad tabulky. Odpovědi na dotazy. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a Pravidla českého pravopisu (pouze v případě prezenční výuky). Seminář volně navazuje na kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“, 8. 10. 2024 a „Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů“, 5. 12. 2024.


Program kurzu


jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,

druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,

struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,

příklady věcných chyb,

nepřípustné nebo nevhodné formulace,

stylistické chyby,

nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,

chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,

správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,

formální úprava textů,

problematika psaní čísel,

příklad tabulky.
Odpovědi na dotazy.
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a Pravidla českého pravopisu (pouze v případě prezenční výuky).
Seminář volně navazuje na kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“, 8. 10. 2024 a „Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů“, 5. 12. 2024.


Obsah kurzu - školení     • jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři,• druhy dokumentů o výsledcích kontrol a auditů: protokol o kontrole, zpráva, zápis, jejich náležitosti stanovené v kontrolním řádu a dalších právních předpisech,• struktura protokolu nebo zprávy o kontrole,• příklady věcných chyb,• nepřípustné nebo nevhodné formulace,• stylistické chyby,• nesrozumitelnost nebo víceznačnost cizích slov,• chyby při zařazování a tvorbě příloh zpráv a protokolů o kontrole,• správná citace předpisů podle legislativních pravidel a ČSN,• formální úprava textů,• problematika psaní čísel,• příklad tabulky.Odpovědi na dotazy.Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Účastníci obdrží materiál zpracovaný lektorkou a Pravidla českého pravopisu (pouze v případě prezenční výuky).Seminář volně navazuje na kurzy „Průběh kontroly u příjemců dotací“, 8. 10. 2024 a „Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů“, 5. 12. 2024.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Na kurzu získáte konkrétní návod, jak zvýšit informační funkci kontrolních a auditních zjištění.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_124198_jak-popsat-vysledky-kontroly-nebo-auditu.html

popsatvýsledkykontrolyneboauditu


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net