SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # dan z prijmu fyzickych osob v praktickych pri kladech vcetne jejiho obhajeni pred financnim uradem

KURZ: Daň z příjmů fyzických osob v praktických příkladech včetně jejího obhájení před finančním úřadem

Praktické příklady z daně z příjmů fyzických osob včetně jejího obhájení při kontrolách finančního úřadu. Dvoudenní kurz. V jeho první části budou vypracovávány praktické příklady na daň z příjmů fyzických osob, ve druhé části se pak posluchači seznámí s tím, jak vykázanou daň obhájit před finančním úřadem. * 1. den Příklady daně z příjmů fyzických osob • základ daně, • osvobození starobních důchodů, • autorské honoráře, • příjmy ze závislé činnosti a některá plnění pro zaměstnance, • přerušení podnikání, • zálohy, které nebyly do konce roku vyúčtovány, • škody způsobené účetním či daňovým poradcem a jejich úhrada, • rezervy na opravy, • rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby, • paušální daň, • povinnost podat daňové přiznání, • charitativní dary, • uplatnění ztráty, • lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Komplexní příklad na zdanění příjmů fyzických osob. Odpovědi na dotazy. 2. den Obhájení daně před finančním úřadem (obsah stejný se stávajícím kurzem Daňový řád pro účetní a ekonomické profese) Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení. Postup k odstranění pochybností: Dokdy může být zahájen postup k odstranění pochybností • jak konkrétní musí být výzva k jeho zahájení • rozsah dokladů, které mohou být vyžadovány • obrana proti nezákonnému postupu pro odstranění pochybností • délka trvání postupu pro odstranění pochybností. Daňová kontrola: Zahájení a rozsah daňové kontroly • rozšíření, opakování daňové kontroly • namátková kontrola • neumožnění kontroly • průběh kontroly, práva a povinnosti daňových subjektů a správce daně • nesouhlas s průběhem kontroly • závěr kontroly • judikatura. Zastupování daňových subjektů: Zástupce • zmocněnec • odborný konzultant • náležitosti plné moci. Doručování: Komu a jak je doručováno • účinky doručení • žádost o neúčinnost doručení • doručování poštou • doručování do datových schránek. Nečinnost správce daně: Obrana proti ní • nedodržování lhůt. Sankce při porušení povinností daňového subjektu: Pokuty • penále • úrok z prodlení • posečkání daně a povolení platit daň ve splátkách. Odpovědi na dotazy.


Program kurzu

1. den
Příklady daně z příjmů fyzických osob

základ daně,

osvobození starobních důchodů,

autorské honoráře,

příjmy ze závislé činnosti a některá plnění pro zaměstnance,

přerušení podnikání,

zálohy, které nebyly do konce roku vyúčtovány,

škody způsobené účetním či daňovým poradcem a jejich úhrada,

rezervy na opravy,

rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby,

paušální daň,

povinnost podat daňové přiznání,

charitativní dary,

uplatnění ztráty,

lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů.
Komplexní příklad na zdanění příjmů fyzických osob.
Odpovědi na dotazy.
2. den
Obhájení daně před finančním úřadem (obsah stejný se stávajícím kurzem Daňový řád pro účetní a ekonomické profese)
Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení.
Postup k odstranění pochybností:
Dokdy může být zahájen postup k odstranění pochybností
jak konkrétní musí být výzva k jeho zahájení
rozsah dokladů, které mohou být vyžadovány
obrana proti nezákonnému postupu pro odstranění pochybností
délka trvání postupu pro odstranění pochybností.
Daňová kontrola:
Zahájení a rozsah daňové kontroly
rozšíření, opakování daňové kontroly
namátková kontrola
neumožnění kontroly
průběh kontroly, práva a povinnosti daňových subjektů a správce daně
nesouhlas s průběhem kontroly
závěr kontroly
judikatura.
Zastupování daňových subjektů:
Zástupce
zmocněnec
odborný konzultant
náležitosti plné moci.
Doručování:
Komu a jak je doručováno
účinky doručení
žádost o neúčinnost doručení
doručování poštou
doručování do datových schránek.
Nečinnost správce daně:
Obrana proti ní
nedodržování lhůt.
Sankce při porušení povinností daňového subjektu:
Pokuty
penále
úrok z prodlení
posečkání daně a povolení platit daň ve splátkách.
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     1. denPříklady daně z příjmů fyzických osob• základ daně,• osvobození starobních důchodů,• autorské honoráře,• příjmy ze závislé činnosti a některá plnění pro zaměstnance,• přerušení podnikání,• zálohy, které nebyly do konce roku vyúčtovány,• škody způsobené účetním či daňovým poradcem a jejich úhrada,• rezervy na opravy,• rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby,• paušální daň,• povinnost podat daňové přiznání,• charitativní dary,• uplatnění ztráty,• lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů.Komplexní příklad na zdanění příjmů fyzických osob.Odpovědi na dotazy.2. denObhájení daně před finančním úřadem (obsah stejný se stávajícím kurzem Daňový řád pro účetní a ekonomické profese)Na semináři budete upozorněni na základní problémové oblasti styku s finančním úřadem. Osvojíte si schopnost praktické obrany proti finančním orgánům v případě jejich nezákonného přístupu. Zrekapitulujete si základní povinnosti vůči správci daně a sankce, které hrozí za jejich nedodržení.Postup k odstranění pochybností: Dokdy může být zahájen postup k odstranění pochybností • jak konkrétní musí být výzva k jeho zahájení • rozsah dokladů, které mohou být vyžadovány • obrana proti nezákonnému postupu pro odstranění pochybností • délka trvání postupu pro odstranění pochybností.Daňová kontrola:Zahájení a rozsah daňové kontroly • rozšíření, opakování daňové kontroly • namátková kontrola • neumožnění kontroly • průběh kontroly, práva a povinnosti daňových subjektů a správce daně • nesouhlas s průběhem kontroly • závěr kontroly • judikatura.Zastupování daňových subjektů:Zástupce • zmocněnec • odborný konzultant • náležitosti plné moci.Doručování:Komu a jak je doručováno • účinky doručení • žádost o neúčinnost doručení • doručování poštou • doručování do datových schránek.Nečinnost správce daně:Obrana proti ní • nedodržování lhůt.Sankce při porušení povinností daňového subjektu:Pokuty • penále • úrok z prodlení • posečkání daně a povolení platit daň ve splátkách.Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Praktické příklady z daně z příjmů fyzických osob včetně jejího obhájení při kontrolách finančního úřadu. Dvoudenní kurz. V jeho první části budou vypracovávány praktické příklady na daň z příjmů fyzických osob, ve druhé části se pak posluchači seznámí s tím, jak vykázanou daň obhájit před finančním úřadem.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_124332_dan-z-prijmu-fyzickych-osob-v-praktickych-prikladech-vcetne-jejiho-obhajeni-pred-financnim-uradem.html

příjmůfyzickýchosobpraktickýchpříkladechvčetnějejíhoobhájenípředfinančnímúřadem


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net