SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # pravo na informace - vyklad zakona o svobodne m pristupu k informacim s judikaturou - on li ne

KURZ: Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE

Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely * Povinné subjekty a výjimky - dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřej


Program kurzuProgram semináře:

* Právo na informace
- vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely

* Povinné subjekty a výjimky
- dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice
- rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce
- nový veřejný podnik a změny ve vymezení povinných subjektů po novele č. 241/2022 Sb.
- výjimka pro názory a nové informace
- výjimka pro podnikatele

* Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
- správní řád a další procesní řády
- GDPR, zákon o zpracování osobních údajů
- zákon o právu na informace o životním prostředí
- stavební zákon
- zákon o zadávání veřejných zakázek
- zákon o registru smluv aj.

* Zvláštní případy poskytování informací
- zveřejňování informací
- nahlížení do spisu
- pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
- zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
- veřejnost a neveřejnost jednání

* Technické aspekty poskytování informací
- směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru
- redefinice otevřených, strojově čitelných a dynamických dat
- nová definice standardních podmínek užití

* Právo na informace hmotné
- ochrana utajovaných informací
- ochrana soukromí a osobních údajů
- nová úprava informování o příjmech fyzických osob
- ochrana obchodního tajemství
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- výjimky z ochrany ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- nové bezpečnostní výjimky
- ochrana kritické infrastruktury
- ochrana rovnosti v řízení
- ochrana autorských práv
- informace získané od třetích osob
- vztah k povinnosti mlčenlivosti
- odmítání neexistujících informací
- odmítání obstrukčních a šikanózních žádostí

* Právo na informace procesní
- poskytnutí informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
- rozhodování o odepření informací v prvním stupni
- opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
- působnost ÚOOÚ, přezkumné řízení ve třetím stupni
- správní informační příkazy
- ochrana proti nečinnosti
- soudní ochrana
- zpoplatnění informací

* Zneužívání práva na informace a možnosti obrany proti němu

*

Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení


Obsah kurzu - školení     Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely * Povinné subjekty a výjimky - dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající veřejné instituce - nový veřejný podnik a změny ve vymezení povinných subjektů po novele č. 241 - 2022 Sb. - výjimka pro názory a nové informace - výjimka pro podnikatele * Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům - správní řád a další procesní řády - GDPR, zákon o zpracování osobních údajů - zákon o právu na informace o životním prostředí - stavební zákon - zákon o zadávání veřejných zakázek - zákon o registru smluv aj. * Zvláštní případy poskytování informací - zveřejňování informací - nahlížení do spisu - pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů - zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem) - veřejnost a neveřejnost jednání * Technické aspekty poskytování informací - směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru - redefinice otevřených, strojově čitelných a dynamických dat - nová definice standardních podmínek užití * Právo na informace hmotné - ochrana utajovaných informací - ochrana soukromí a osobních údajů - nová úprava informování o příjmech fyzických osob - ochrana obchodního tajemství - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - výjimky z ochrany ve veřejném zájmu - interní a nové informace - nové bezpečnostní výjimky - ochrana kritické infrastruktury - ochrana rovnosti v řízení - ochrana autorských práv - informace získané od třetích osob - vztah k povinnosti mlčenlivosti - odmítání neexistujících informací - odmítání obstrukčních a šikanózních žádostí * Právo na informace procesní - poskytnutí informací a jiné způsoby vyřízení žádosti - rozhodování o odepření informací v prvním stupni - opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni - působnost ÚOOÚ, přezkumné řízení ve třetím stupni - správní informační příkazy - ochrana proti nečinnosti - soudní ochrana - zpoplatnění informací * Zneužívání práva na informace a možnosti obrany proti němu * Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_132274_pravo-na-informace---vyklad-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-s-judikaturou---on-line.html

PrávoinformacevýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturouON-LINE


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net