SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # integrovany system managementu - modul iv - poradce ims

KURZ: Integrovaný systém managementu - Modul IV. - Poradce IMS

Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vám umožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemných vazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného sys tému řízení.Komu je školení určeno * manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni zavedením systémových managementů na dalších pobočkách, případně u dalších partnerů * pracovníkům poradenských společností, případně samostatným poradcům v oblasti systémů managementu * požadované znalosti: rozsah Modulu III.


Program kurzu


Obsah školení
* Požadované znalosti: rozsah Modulu III.
* možnosti integrace systémových managementů, její stupně, formy
* praktické uplatnění integrace v konkrétních předpisových i záznamo- vých dokumentech integrovaného managementu
* řešení požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 ve společné Příručce integrovaného systému
* společné přezkoumání systému managementu jakosti, environmentu a BOZP, vstupy a výstupy
* environmentální aspekty a bezpečnostní rizika jako kritéria zlepšování procesů
* postavení manažera IMS v řídicí struktuře organizace a jeho vazba na představitele managementu
* uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera IMS

Obsah kurzu - školení     Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemnýchvazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného sys-tému řízení.Komu je školení určeno                                                                          • manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni  zavedením systémových managementů na dalších pobočkách,  případně u dalších partnerů• pracovníkům poradenských společností, případně samostatným  poradcům v oblasti systémů managementu• požadované znalosti: rozsah Modulu III.Obsah školení• možnosti integrace systémových managementů, její stupně, formy• praktické uplatnění integrace v konkrétních předpisových i záznamových  dokumentech integrovaného managementu• řešení požadavků ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ve společné  Příručce integrovaného systému• společné přezkoumání systému managementu jakosti, environmentu  a BOZP, vstupy a výstupy• environmentální aspekty a bezpečnostní rizika jako kriteria zlepšování  procesů• postavení manažera IMS v řídicí struktuře organizace a jeho vazba  na představitele managementu• uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera IMSCo Vám školení přineseŠkolení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vámbude vystaven certifikát poradce IMS (platnost 3 roky od data vystavení).

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Integrovaný systém managementu - Modul IV. - Poradce IMS


Přihláška na kurz: 29.8.2024 Praha 4

Rozsah školení 2 dny

Integrovaný systém managementu - Modul IV. - Poradce IMS


Přihláška na kurz: 2.9.2024 Brno

Rozsah školení 2 dny

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_15344_integrovany-system-managementu---modul-iv----poradce-ims.html

IntegrovanýsystémmanagementuModulPoradce


Počet kurzů: 121653
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net