SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # kurz pro instruktory lyzovani

KURZ: Kurz pro instruktory lyžování

Tento kurz je akreditovaný

Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější informace]


Program kurzu


Kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení provozní doby vleků pak výuka pokračuje přednáškami.

Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. Teoretická část – lyžařská výstroj, výzbroj, mazání lyží, metodika, bezpečnost pohybu v horách a první pomoc, začlenění lyžování do vzdělávacích programů. Praktická část – praktická výuka lyžařských disciplín: sjezdové lyžování, carving, běžecké lyžování a snowblady. Ve vyhrazených časech budou k dispozici testovací lyže. Naše středisko vzdělávání dodržuje předepsanou hodinovou dotaci, což je základní podmínkou právní platnosti licence.

Cílem kurzu je účastníka proškolit tak, aby byl dobrým instruktorem, což znamená: zejména umět naučit tento sport téměř kohokoliv. Tento cíl je stejný v komerční a školní výchově, a tak se naše školící středisko nespecializuje ani na jednu z těchto oblastí. Naše licence má univerzální platnost. Kurzy lyžování metodicky řídí Mgr. Libor Binter odkaz více, který je držitelem kvalifikace Učitel lyžování a zkušenosti o lyžování také nasbíral v roli trenéra své dcery – členky juniorského reprezentačního týmu. Mgr. Arnošt Binter pomáhá metodiku výuky koordinovat na základě svých dlouholetých zkušeností s spořádáním školních kurzů a se školením instruktorů. Naše metoda výuky se snaží propojit poznatky z výuky v praxi - konkrétně z vlastní lyžařské školy, také zkušenosti z vlastního skiservisu a lyžařského obchodu, dále ze školních kurzů a zkušenosti ze závodního lyžování i v mezinárodním měřítku. Na našich kurzech je také vyčleněno speciální družstvo, které se zaměřuje na rakouskou metodu výuky lyžování. Rakouská metoda výuky bývá často využívána komerčními lyžařskými školami. Pro lepší organizaci je nutné předem, nejlépe s přihláškou, uvést požadavek o zařazení do tohoto družstva Na základě dohody je možné závěrečné zkoušky zrealizovat i v cizím jazyce, případně

Náročnost: Výuka lyžování je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku lyžování, metodu výuky a didaktiku [to vše se naučí na kurzu ]. Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat lyžování. Z hlediska výkonnosti v jízdě na lyžích, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité prvky metody výuky [např. oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd.]. Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti tak, aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor nemusí být rychlým jezdcem. Účastníci na kurzu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti.

Podrobné informace o kurzu instruktor lyžování     Podrobné informace o kurzu instruktora lyžování Využití licence Osvědčení platí pro komerční, zájmová a školská zařízení. Pro školská zařízení vydáváme na základě absolvování tohoto školení licenci „Instruktor školního lyžování“. Naše vzdělávací středisko je držitelem akreditace MŠMT. Z právního hlediska je možné učit s touto licencí ve všech sférách: na školních kurzech a dalších akcích škol a školských zařízení (základní a střední školy, školská zájmová zařízení – např: domy dětí a mládeže a střediska volného času, školská výchovná a ubytovcí zařízení, školská zařízení pro ústavní výchovu). Na školních akcích může vyučovat i instruktor (případně Cvičitel lyžování či Učitel lyžování), který nemá pedagogické vzdělání, ale je držitelem platné licence. Kvalifikace lyžařského instruktora je nezbytná pro výuku na školních lyžařských výcvikových zájezdech. Dále lze licenci využít v neziskových organizacích, v lyžařských oddílech a komerčních lyžařských školách. Celá řada našich frekventantů učí v komerčních školách v různých střediscích. Samozřejmě získání brigády či zaměstnání instruktora lyžování je možné vždy na základě jednání se zaměstnavatelem. Doškolovací kurzy instruktora lyžování prodlužují licenci. Lze obnovit i propadlou licenci. Náročnost kurzu instruktora lyžování Výuka lyžování je speciálním oborem v tomto sportu, kde samostatná výkonnost jezdce není na prvním místě. Budoucí instruktor musí znát techniku, metodu výuky a didaktiku (to vše se naučí na školení). Kurz si klade za cíl naučit účastníky vyučovat. Z hlediska výkonnosti v jízdě na lyžích, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité prvky metody výuky (např. oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd.). Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti tak, aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili. To znamená, že instruktor nemusí být rychlým jezdcem. Účastníci na kurzu jsou rozděleni do družstev podle výkonnosti. Výcvik na běžeckých lyžích je zaměřen zejména na techniku. Neorganizujeme žádné dlouhé túry. Výhodou pro běžecké lyžování je průprava ze sjezdovek. Výuka běžeckého lyžování trvá pouze jeden půlden. Běžecké lyže je také možné si zapůjčit přímo v Peci P. S. v některé z místních půjčoven lyží. Podmínky pro účast na školení Účast na školení není vyjma věku nijak omezena. Našeho kurzu pro instruktory lyžování se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Toto školení může absolvovat i osoba mladší 18 let a získá licenci. Licenci lze plně využít až po dovršení 18 let. Pokud vyučuje lyžařský instruktor s licencí ve věku 15 – 17 let, tak při výuce musí být přítomný další absolvent kurzu  instruktora či cvičitele lyžování starší 18 let, který na sebe převezme právní odpovědnost za žáky. Takže je možné získat licenci a pak vyučovat i před dovršením 18 let, ale musí při výuce asistovat starší instruktor či cvičitel lyžování. Toto pravidlo platí i u ostatních druhů licencí. Místo a terény pro výcvik kurzu instruktora lyžování Většina zimních kurzů instruktora lyžování je organizována právě v Peci pod Sněžkou, která patří mezi tři střediska s nejdelším lyžařským provozem v republice. Dostatek přírodního sněhu je důsledkem vysoké nadmořské výšky a specifického mikroklimatu, které v Peci pod Sněžkou panuje. V areálu jsou instalována také sněhová děla. Sezóna ve středisku běžně začíná na konci listopadu a končí v polovině dubna. Sníh na sjezdovkách však zůstává většinou ještě déle. V Peci pod Sněžkou je poměrně bohatý a pestrý výběr sjezdovek, který uspokojí začátečníky i zkušené jezdce. Pro méně zkušené jezdce jsou velmi zajímavé sjezdovky Klondike a U lesa, kde je sklon svahu na jednotlivých sjezdovkách odstupňován. Pec pod Sněžkou patří mezi několik předních středisek v České republice. Zároveň si toto středisko stále zachovává svůj přírodní charakter. Kvalitu dokládá i jeho pozice v kategorizaci zimních areálů - .holidayinfo.cz. Dobré podmínky v zimním středisku také přispívají ke kvalitě kurzu instruktor lyžování. O sněhových podmínkách se můžete informovat na - .holidayinfo.cz nebo na .skiresort.cz. Termíny kurzů instruktor lyžování a instruktor školního lyžování Termíny našich kurzů pro instruktory lyžování jsou vypsány v první polovině prosince, začátkem ledna a na konci března (případně začátkem dubna). První polovina prosince je charakteristická malým počtem jiných lyžařů a snowboardistů na sjezdovkách a poměrně nízkými teplotami po celý den. Začátek ledna se vyznačuje velkým množstvím sněhu a vhodnými teplotami pro zimní sporty. Na konci března i začátkem dubna je velmi spolehlivá sněhová pokrývka. Často bývá slunečné počasí. Nutno přiznat, že při slunných dnech je sníh odpoledne měkčí. Pec pod Sněžkou je touto dobou málo zalidněná. Historie našeho lektorského týmu Zakladatelem lektorského týmu je Mgr. Arnošt Binter, (lektor a absolvent Kurzu Učitele lyžování, Cvičitel lyžování), který získal první zkušenosti s instruktorskými kurzy lyžování v 70. letech minulého století. V té době školení probíhalo v rámci různých organizací (Krajský pedagogický ústav, …..). v devadesátých letech školení instruktorů probíhalo pod záštitou Pedagogického centra České Budějovice (regionální organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy) pod vedením Mgr. Arnošta Bintera. Místa vedoucího lektorského týmu lyžařských kurzů se ujal Mgr. Libor Binter, který je držitelem kvalifikace Učitel lyžování, Cvičitel lyžování a zkušenosti nasbíral v roli trenéra své dcery – členky juniorského reprezentačního týmu. V roce 2004 byla tato instituce zrušena, stejně jako další krajská pedagogická centra. Lektorský tým měl zájem v instruktorských kurzech pokračovat, a tak vzniklo školící středisko „SPORT BP“, později BP SPORT, které naše kurzy instruktora lyžování zastřešuje dodnes. V roce 2OO4 se školící středisko SPORT BP stalo členem mezinárodní organizace INTERSKI. Metoda výuky kurzů lyžování Cílem kurzu instruktora lyžování je účastníka proškolit tak, aby byl dobrým lyžařským instruktorem, což znamená: zejména umět naučit tento sport téměř kohokoliv. Tento cíl je stejný v komerční a školní výchově, a tak se naše školící středisko nespecializuje ani na jednu z těchto oblastí. Naše licence má univerzální platnost. Kurzy lyžování metodicky řídí Mgr. Libor Binter odkaz více (absolvent Kurzu Učitele lyžování a Kurzu Cvičitele lyžování také nasbíral v roli trenéra své dcery – členky juniorského reprezentačního týmu. Mgr. Arnošt Binter pomáhá metodiku výuky koordinovat na základě svých dlouholetých zkušeností s spořádáním školních kurzů a se školením instruktorů. Naše metoda výuky se snaží propojit poznatky z výuky v praxi - konkrétně z vlastní lyžařské školy, také zkušenosti z vlastního skiservisu a lyžařského obchodu, dále ze školních kurzů a zkušenosti ze závodního lyžování i v mezinárodním měřítku. Na našich kurzech je také vyčleněno speciální družstvo, které se zaměřuje na rakouskou metodu výuky. Rakouská metoda výuky bývá často využívána komerčními lyžařskými školami. Pro lepší organizaci je nutné předem, nejlépe s přihláškou, uvést požadavek o zařazení do tohoto družstva Na základě dohody je možné závěrečné zkoušky zrealizovat i v cizím jazyce, případně nás s předstihem kontaktujte. Program Kurz instruktora lyžování je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická výuka probíhá dopoledne a odpoledne. Po skončení provozní doby vleků pak výuka pokračuje přednáškami. Přednášky jsou časovány před večeří nebo po večeři dle aktuálního programu. Teoretická část – lyžařská výstroj, výzbroj, mazání lyží, metodika, bezpečnost pohybu v horách a první pomoc, začlenění do vzdělávacích programů. Praktická část – praktická výuka lyžařských disciplín: sjezdové a jen částečně běžecké lyžování, carving a snowblady. Ve vyhrazených časech budou k dispozici testovací lyže. Naše středisko vzdělávání dodržuje předepsanou hodinovou dotaci, což je základní podmínkou právní platnosti licence. Ubytování Účastníky základního či doškolovacího kurzu lyžování nebo snowboardingu (pokud probíhají souběžně) ubytujeme na vyžádání společně. Ubytování je zajištěno v trdiční horské chatě. V případě většího počtu účastníků je ve stejném termínu vypsán paralelní kurz na dalším penziónu. Veškeré dění kurzu pro instruktory lyžování: ubytování, strava, přednášky, zábava tak probíhá vždy v jednom objektu a v přiměřeně velkém kolektivu lidí. Na každé chatě je vždy maximálně 37 účastníků, což přispívá k přátelské atmosféře na daném školení. Lektoři   Do našeho lektorské týmu patří: Mgr. Libor Binter Mgr. Jaroslav Němec Mgr. Lukáš Binter Mgr. Jiří Strážnický

Podrobnosti o kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Kurz pro instruktory lyžování - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 10.12.2021 Pec pod Sněžkou
# Změna ceny kurzu: 1.950,00 Kč/kurz
* Kurz je osvobozen od DPH (dle podmínek akreditace kurzu)
Cena: 4980,- Kč zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, účastnický poplatek [cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč], metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník [optimalizováno i pro mobil] do AJ a NJ.

První den kurzu instruktora lyžování v Peci p. S. se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.

Kurz pro instruktory lyžování - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 15.12.2021 Pec pod Sněžkou
# Změna ceny kurzu: 1.950,00 Kč/kurz
* Kurz je osvobozen od DPH (dle podmínek akreditace kurzu)
Cena: 4980,- Kč zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, účastnický poplatek [cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč], metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník [optimalizováno i pro mobil] do AJ a NJ.

První den kurzu instruktora lyžování v Peci p. S. se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.

Kurz pro instruktory lyžování - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 3.1.2022 Pec pod Sněžkou
# Změna ceny kurzu: 1.950,00 Kč/kurz
* Kurz je osvobozen od DPH (dle podmínek akreditace kurzu)
Cena: 4980,- Kč zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, účastnický poplatek [cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč], metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník [optimalizováno i pro mobil] do AJ a NJ.

První den kurzu instruktora lyžování v Peci p. S. se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.

Kurz pro instruktory lyžování - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 8.1.2022 Pec pod Sněžkou
# Změna ceny kurzu: 1.950,00 Kč/kurz
* Kurz je osvobozen od DPH (dle podmínek akreditace kurzu)
Cena: 4980,- Kč zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, účastnický poplatek [cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč], metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník [optimalizováno i pro mobil] do AJ a NJ.

První den kurzu instruktora lyžování v Peci p. S. se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.

Kurz pro instruktory lyžování - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 20.3.2022 Pec pod Sněžkou
# Změna ceny kurzu: 1.950,00 Kč/kurz
* Kurz je osvobozen od DPH (dle podmínek akreditace kurzu)
Cena: 4980,- Kč zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, účastnický poplatek [cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč], metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník [optimalizováno i pro mobil] do AJ a NJ.

První den kurzu instruktora lyžování v Peci p. S. se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.

Kurz pro instruktory lyžování - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 25.3.2022 Pec pod Sněžkou
# Změna ceny kurzu: 1.950,00 Kč/kurz
* Kurz je osvobozen od DPH (dle podmínek akreditace kurzu)
Cena: 4980,- Kč zahrnuje ubytování, stravování - snídaně, oběd, večeře, poplatek MÚ, účastnický poplatek [cena bez ubytování a stravy činí 1950,- Kč], metodický materiál – do mobilu i tištěný+skripta Právní problematika+online ski slovník [optimalizováno i pro mobil] do AJ a NJ.

První den kurzu instruktora lyžování v Peci p. S. se začíná v podvečer a poslední den končí snídaní.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_1833_kurz-pro-instruktory-lyzovani.html

Kurzinstruktorylyžování


Počet kurzů: 98283
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde