SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # inventor zakladni

KURZ: Inventor základní

Školení je určené pro strojaře, kteří chtějí navrhovat strojní součásti a sestavy v programu Autodesk Inventor. Posluchači porozumí principům parametrického modelování součástí a sestav. Naučí se spravovat projekty, vytvářet a modifikovat jednotlivé součásti a pracovat s nimi v sestavách. Naučí se vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci. Tématem školení je i vytváření rozpadů sestav a animování rozpadů pro prezentační účely. * Kurz Inventor základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Inventor základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Inventor základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Inventor základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Inventor základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Inventor základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Inventor základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Filozofie programu Autodesk Inventor Koncepce práce s programem, úvod do parametrického modelování   Principy využití prvků a sestav   Založení a organizace projektů   Správa dokumentace   Soubory *.ipt, *.iam, *.ipn, *.idw *.dwg *.ipj     Základní nástroje Úvod do parametrického modelování   Náčrt   Principy 2D kreslení v Inventoru   Geometrické vazby v náčrtu   Prohlížeč součástí     Vytváření součástí Vytváření náčrtů   Použití náčrtu v modelu součásti   Promítání hran   Parametrizace náčrtu   Prohlížeč součástí v modelu součásti   Pracovní roviny     Modelování a modifikace součástí Základní nástroje pro modifikaci součástí   Díry   Závity   Skořepina   Ohyby součástí   Přímé úpravy     Modelování součástí z plechu Nastavení stylů plechu   Postup vytváření plechových součástí   Profilový ohyb   Rozvin   Promítání     Sestava Tvorba sestav   Umístění a úpravy komponent   Vazby v sestavách   Kontrola kolizí   Množina doteků   Normalizované díly     Rozpad sestavy Tvorba rozpadu   Animace rozpadu sestavy   Praktické využití rozpadu sestav     Vytváření výkresů Pohledy   Řezy  


Program kurzu

Kurz Inventor základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Inventor základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Inventor základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Inventor základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení.
U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Inventor základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční.
Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Inventor základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce.
V takovém případě probíhá kurz Inventor základní jako individuální, cena kurzu se nezmění.
 • Filozofie programu Autodesk Inventor
 • Koncepce práce s programem, úvod do parametrického modelování
 • Principy využití prvků a sestav
 • Založení a organizace projektů
 • Správa dokumentace
 • Soubory
  * .ipt,
  * .iam,
  * .ipn,
  * .idw
  * .dwg
  * .ipj

 • Základní nástroje
 • Úvod do parametrického modelování
 • Náčrt
 • Principy 2D kreslení v Inventoru
 • Geometrické vazby v náčrtu
 • Prohlížeč součástí

 • Vytváření součástí
 • Vytváření náčrtů
 • Použití náčrtu v modelu součásti
 • Promítání hran
 • Parametrizace náčrtu
 • Prohlížeč součástí v modelu součásti
 • Pracovní roviny

 • Modelování a modifikace součástí
 • Základní nástroje pro modifikaci součástí
 • Díry
 • Závity
 • Skořepina
 • Ohyby součástí
 • Přímé úpravy
 • Modelování součástí z plechu
 • Nastavení stylů plechu
 • Postup vytváření plechových součástí
 • Profilový ohyb
 • Rozvin
 • Promítání

 • Sestava
 • Tvorba sestav
 • Umístění a úpravy komponent
 • Vazby v sestavách
 • Kontrola kolizí
 • Množina doteků
 • Normalizované díly

 • Rozpad sestavy
 • Tvorba rozpadu
 • Animace rozpadu sestavy
 • Praktické využití rozpadu sestav

 • Vytváření výkresů
 • Pohledy
 • Řezy
 • Kóty
 • Pozice a rozpisky
 • Texty
 • Šablony výkresů
 • Spolupráce s programem AutoCAD a práce s formátem
  * .DWG

 • Obsah kurzu - školení     Kurz Inventor základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Inventor základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Inventor základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Inventor základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Inventor základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Inventor základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Inventor základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Filozofie programu Autodesk InventorKoncepce práce s programem, úvod do parametrického modelováníPrincipy využití prvků a sestavZaložení a organizace projektů Správa dokumentaceSoubory *.ipt, *.iam, *.ipn, *.idw *.dwg *.ipjZákladní nástrojeÚvod do parametrického modelováníNáčrtPrincipy 2D kreslení v InventoruGeometrické vazby v náčrtuProhlížeč součástíVytváření součástíVytváření náčrtůPoužití náčrtu v modelu součástiPromítání hranParametrizace náčrtuProhlížeč součástí v modelu součástiPracovní rovinyModelování a modifikace součástíZákladní nástroje pro modifikaci součástíDíryZávitySkořepinaOhyby součástíPřímé úpravyModelování součástí z plechuNastavení stylů plechuPostup vytváření plechových součástíProfilový ohybRozvinPromítáníSestavaTvorba sestavUmístění a úpravy komponentVazby v sestaváchKontrola kolizíMnožina dotekůNormalizované dílyRozpad sestavyTvorba rozpaduAnimace rozpadu sestavyPraktické využití rozpadu sestavVytváření výkresůPohledyŘezyKótyPozice a rozpiskyTextyŠablony výkresůSpolupráce s programem AutoCAD a práce s formátem *.DWG

  Cíl školení     Školení je určené pro strojaře, kteří chtějí navrhovat strojní součásti a sestavy v programu Autodesk Inventor. Posluchači porozumí principům parametrického modelování součástí a sestav. Naučí se spravovat projekty, vytvářet a modifikovat jednotlivé součásti a pracovat s nimi v sestavách. Naučí se vytvářet kompletní výkresovou dokumentaci. Tématem školení je i vytváření rozpadů sestav a animování rozpadů pro prezentační účely.

  Podrobnosti o kurzu

  Dotazy a komentáře ke kurzu

  Přihláška na kurz

  🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 23.7.2024 Praha

  23.7.2024 - 25.7.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 23.7.2024 Kolín

  23.7.2024 - 25.7.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 16.9.2024 Kolín

  16.9.2024 - 18.9.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 16.9.2024 Praha

  16.9.2024 - 18.9.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 22.10.2024 Praha

  22.10.2024 - 24.10.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 22.10.2024 Kolín

  22.10.2024 - 24.10.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 19.11.2024 Kolín

  19.11.2024 - 21.11.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Inventor základní


  Přihláška na kurz: 19.11.2024 Praha

  19.11.2024 - 21.11.2024, 08:00 - 15:00, 21 hodin (4 dny) - 9529 (cena kurzu včetně DPH) - 7875

  Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
  URL >> https://skoleni.net/skoleni_3367_inventor-zakladni.html

  Inventorzákladní


  Počet kurzů: 134261
  Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net